Aminy

Aminy występuja w 3 stanach skupienia. Aminy mają zapach zbliżony do woni ryb. Aminy w reakcji z kwasami tworzą sole amoniowe. W reakcji z mocnymi zasadami ponownie powstają aminy.

Kwasy karboksylowe, aminy, amidy, mydła, tłuszcze

Aminy mają wyraźne właściwości zasadowe, nie są one jednak silnymi zasadami(wodny roztwór jest bliski obojętnego, szczególnie w przypadku amin aromatycznych).

Aminy

Aminy — związki pochodne -►amoniaku,w którym jeden, dwa lub trzy atomy wodorusą zastąpione grupami węglowodorowymi (alkilami);w zależności od liczby podstawionychatomów wodoru w am oniaku rozróżniamy aminypierwszo-, drugo- i trzeciorzędowe.

Aminy katecholowe

(catecholamini, catecholamines]; wytwarzane w rdzeniu nadnerczy dopamina CD - dopamine], noradrenalina (NE -norepinephrine], adrenalina CE - epine-phrine). Naturalne neuroprzekaźniki bodźców w pozazwojowych neuronach obwodowego układu współczulnego i w mózgu. Regulują bez udziału świadomości czynność...