Ameryka Południowa

Ameryka Południowa

Czytaj Dalej

Rozmieszczenie ludności na świecie - AMERYKA POŁUDNIOWA

Ameryka Południowa ma 314 mln mieszkańców (1994), co stanowi prawie 5,6% ludności całej kuli ziemskiej, średnia gęstość zaludnienia wynosi ok. 18 mieszkańców na 1 km2, ale brak jest równomiernego rozmieszczenia na kontynencie, choć nie tak bardzo jak w przypadku Ameryki Północnej.

AMERYKA POŁUDNIOWA I OCEANIA

W Ameryce Południowej Kościół nadal borykał się z trudnościami, jakie wywołał ubiegłowieczny procesprzekształcania się z kolonii w republiki.

PROCES KSZTAŁTOWANIA SIĘ ZACHODNIEJ HEMISFERY (AMERYKA ŁACIŃSKA I ANGLOSASKA) - OPANOWANIE AFRYKI POŁUDNIOWEJ

Kolonizacja Afryki Pd rozpoczęła się w II połowie XVII w. Osadnicy holenderscy dali tutaj początek późniejszemu Kapsztadowi. Anglicy założyli tutaj Port Elizabeth. Starcia państw europejskich w tym rejonie zostały rozwiązane na kongresie wiedeńskim, gdzie postanowiono o przywróceniu Królestwu Holandii...

Kwestia zjednoczenia Korei - Atak na Koreę Południową

Wycofanie oddziałów amerykańskich oraz przemówienie 12. spod „opieki” amerykańskiej w rejonie Pacyfiku, zachęciło Koreę Płn.

Pozaeuropejskie organizacje regionalne - Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej - ASEAN

Utworzone zostało na podstawie umowy zawartej w Bangkoku w roku 1967.Założycielami były: Filipiny, Indonezja, Malezja, Singapur, Tajlandia. W roku 1984 przystąpiło Brunei. Celem Stowarzyszenia jest rozwijanie współpracy w dziedzinie gospodarczej, socjalnej, nauki, techniki, i administracji. Siedzibą...

PROCES KSZTAŁTOWANIA SIĘ ZACHODNIEJ HEMISFERY (AMERYKA ŁACIŃSKA I ANGLOSASKA) - ZAKUP LUIZJANY

Jednym z najważniejszych wydarzeń w budowie potęgi terytorialnej Stanów Zjednoczonych był zakup Luizjany. W ten sposób USA powiększyło się o ponad 1300 tys. km2 , na których obszarze powstało 13 nowych stanów. Luizjana od 1682 r. należała do Francji, następnie na mocy traktatu paryskiego (10.02.1763r.)...

PROCES KSZTAŁTOWANIA SIĘ ZACHODNIEJ HEMISFERY (AMERYKA ŁACIŃSKA I ANGLOSASKA) - WOJNA Z ANGLIĄ I KWESTIA KANADY

Amerykanie liczyli, że Kanadyjczycy poprą w wojnie USA, tak się jednak nie stało i poparli oni stronę brytyjską. Amerykanie zwyciężyli Brytyjczyków pod Nowym Orleanem (08. Nastąpiła normalizacja stosunków amerykańsko-angielskich.

PROCES KSZTAŁTOWANIA SIĘ ZACHODNIEJ HEMISFERY (AMERYKA ŁACIŃSKA I ANGLOSASKA) - FLORYDA

Terytorium to zamieszkiwało jednak wielu Amerykanów, więc prezydent Madison postanowił wszcząć tam bunt. USA uznały granice pozostałych kolonii hiszpańskich w Ameryce Pn.

PROCES KSZTAŁTOWANIA SIĘ ZACHODNIEJ HEMISFERY (AMERYKA ŁACIŃSKA I ANGLOSASKA) - REWOLUCJA NIEPODLEGŁOŚCIOWA W AMERYCE ŁACIŃSKIEJ (1810 - 1825)

Tego samego roku ogłosiły niepodległość Zjednoczone Prowincje Ameryki Środkowej. ogłoszono niepodległość Zjednoczonych Prowincji Ameryki Południowej (La Platy), które miały stać się republiką.

PROCES KSZTAŁTOWANIA SIĘ ZACHODNIEJ HEMISFERY (AMERYKA ŁACIŃSKA I ANGLOSASKA) - DOKTRYNA MONRO'EGO

Najistotniejsze trzy stwierdzenia: kontynent amerykański nie może być już odtąd uważny za teren przyszłej kolonizacji europejskiej system polityczny mocarstw europejskich jest zasadniczo odmienny od amerykańskiego i wobec tego każda próba rozciągnięcia go na zach.

PROCES KSZTAŁTOWANIA SIĘ ZACHODNIEJ HEMISFERY (AMERYKA ŁACIŃSKA I ANGLOSASKA) - EKSPANSJA TERYTORIALNA USA

, który dawał też Amerykanom prawo do tranzytu przez Przesmyk Tehuantepec Alaska – rząd rosyjski postanowił sprzedać Alaskę, co zostało oficjalnie udokumentowane traktatem z 30.

PROCES KSZTAŁTOWANIA SIĘ ZACHODNIEJ HEMISFERY (AMERYKA ŁACIŃSKA I ANGLOSASKA) - ASPEKTY MIĘDZYNARODOWE WOJNY SECESYJNEJ (1861 - 1865)

powstają Skonfederowane Stany Ameryki zwane Konfederacją liczące 11 stanów pod przywództwem Jeffersona Davisa.

PROCES KSZTAŁTOWANIA SIĘ ZACHODNIEJ HEMISFERY (AMERYKA ŁACIŃSKA I ANGLOSASKA) - POWSTANIE KONFEDERACJI KANADYJSKIEJ

wznowiony został zatarg między Amerykanami i Kanadyjczykami o granicę między stanem Maine i prowincją Nowy Brunszwik prowadzący do konfliktu zbrojnego.

PROCES KSZTAŁTOWANIA SIĘ ZACHODNIEJ HEMISFERY (AMERYKA ŁACIŃSKA I ANGLOSASKA) - PRAKTYKA FEDERACYJNA W AMERYCE ŁACIŃSKIEJ

Ideę jedności Ameryki Łacińskiej należy wiązać z nazwiskiem Simona Bolivara, który uważał, iż istnieją dogodne warunki, by stworzyć jeden naród. Kolumbia, Federacja Ameryki Środkowej).

PROCES KSZTAŁTOWANIA SIĘ ZACHODNIEJ HEMISFERY (AMERYKA ŁACIŃSKA I ANGLOSASKA) - SPRAWA KUBY

Rząd amerykański postanowił, że nie dopuści, by Kuba trafiła w ręce Anglii lub Francji.

PROCES KSZTAŁTOWANIA SIĘ ZACHODNIEJ HEMISFERY (AMERYKA ŁACIŃSKA I ANGLOSASKA) - RYWALIZACJA USA I WLK. BRYTANII W AMERYCE ŚRODKOWEJ

Anglii zawarła z USA układ, że żadna ze stron nie będzie „okupować”, „kolonizować” lub sprawować protektoratu nad żadną częścią Ameryki Środkowej.

PROCES KSZTAŁTOWANIA SIĘ ZACHODNIEJ HEMISFERY (AMERYKA ŁACIŃSKA I ANGLOSASKA) - DOMINIKANA

Republika Dominikany powstała w 1844 r. przez oderwanie się od Haiti części terytorium. Haiti jednak nękało najazdami Dominikanę, która zwróciła się do Hiszpani o przejęcie protektoratu nad państwem. Wybuchło jednak powstanie niepodległościowe i Dominikana ponownie odzyskała niepodległość...

PROCES KSZTAŁTOWANIA SIĘ ZACHODNIEJ HEMISFERY (AMERYKA ŁACIŃSKA I ANGLOSASKA) - INTERWENCJE FRANCUSKIE W MEKSYKU

Pierwsza interwencje tzw „wojna o ciastka” – powodem były złożone reklamacje przez obywatela francuskiego prowadzącego cukiernię w mieście Meksyk, który uważał, że w trakcie zamieszek poniósł wielki straty. Wojska francuskie uderzyły na Meksyk w listopadzie 1838 r. Pokój podpisano 21.03.1839 r...

PROCES KSZTAŁTOWANIA SIĘ ZACHODNIEJ HEMISFERY (AMERYKA ŁACIŃSKA I ANGLOSASKA) - RYWALIZACJA W REJONIE LA PLATY

Rywalizacja o Urugwaj zwany Banda Oriental między Republiką Argentyny i cesarstwem Brazylii. Do walki wmieszały się również Wielka Kolumbia i Paragwaj. Pretekstem do interwencji w sprawy Urugwaju były walki między blanco (białych, czyli konserwatystów) i colorados (kolorowych, czyli liberałów). W 1839 r...

PROCES KSZTAŁTOWANIA SIĘ ZACHODNIEJ HEMISFERY (AMERYKA ŁACIŃSKA I ANGLOSASKA) - FRANCUSKA KOLONIZACJA AZJI PD - WSCH.

Podpisanie traktatu z Wietnamem (1787) dało Francji pierwsze uprawnienia handlowe. Napoleon III dążył jednak do penetracji Indochin. Wojna francusko-hiszpańska z Wietnamem była skutkiem zamordowania katolika Jose Maria Diaz. Pokój podpisano 05.06.1862 r. Francja uzyskała 3 prowincje z Sajgonem, a w Wietnamie...