Amazonki (program telewizyjny)

Amazonki to drugi polski reality show nadawany przez stację TV 4. Jego emisja odbywała się od 2 lipca do 18 sierpnia w 2001 roku. Producentem była wrocławska firma ATM Grupa. W kompleksie zbudowanym na potrzeby programu Dwa Światy zamieszkało sześć kobiet (zwanych Amazonkami) i 12 mężczyzn, którzy walczyli o ich względy. Program wygrała para Agnieszka i Dawid Ozdoba, którzy w nagrodę otrzymali...

Czytaj Dalej

Program Zapobieganie Przestępczości w Powiecie Jasielskim

Program Zapobieganie Przestępczości w Powiecie Jasielskim S P I S T R E Ś C I I. Wstęp 1. Wstęp. 2. Założenia ogólne. 3. Podstawa prawna. 4. Cele programu. 5. Charakterystyka powiatu. Położenie geograficzne, powierzchnia, ludność. 6. Oczekiwania społeczne. II. Charakterystyka zagrożeń i ich ocena 1. Charakterystyka zagrożeń – ogólnie. 2. Diagnoza i prognoza zagrożeń. 3. Wnioski wynikające z charakterystyki zagrożeń. III. Powiatowy program ...

Polityka edukacyjna Unii Europejskiej

Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej przed młodzieżą polską otworzą się nowe perspektywy. Ułatwienia w podejmowaniu studiów w krajach UE oraz szerszy dostęp do funduszy europejskich spowodują zwiększoną mobilność młodzieży uczącej się i studiującej, która pozna w ten sposób szerzej kulturę krajów Piętnastki oraz będzie miała okazję udoskonalić swoje umiejętności językowe. Unia Europejska prowadzi własną politykę w zakresie spraw młodzieży,

Konsolidacja sektora energetycznego

Zmiany w polskim sektorze energetycznym zostały zainicjowane na początku lat 90 w ramach narodowego programu przekształceń gospodarczych. Sektor ten wymagał dostosowania do nowych warunków panujących na światowych rynkach. Przede wszystkim wprowadzono zasadę mechanizmu rynkowego uruchamiającego konkurencję. Pierwszym widocznym efektem przekształceń była decentralizacja sektora energetycznego. Istniejąca struktura została zastąpiona nową, w ramach której pięć ...

Gatunki telewizyjne - według modelu stosowanego w latach 70 tych w USA

Program dnia powstaje w wyniku manipulacji wielkich sieci, które starają się wygrać własne atuty i zarazem niezbyt ucierpieć od programów – atutów przeciwników. Wiadomo na przykład, że program cieszący się powodzeniem zapewnia większą widownię programowi następnemu, a nawet dalszym. Dostosowanie się do lepszych i gorszych programów konkurentów, do gatunków widowisk jakie nadają o określonej porze wymaga więc przemyślanej taktyki. Taktyka ta podporządkowana jest ...

Recenzja ksiązki "Dziecęca koncepcja fikcji czyli co jest na niby w telewizji"Anny Kołodziejczyk

Dr Anna Kołodziejczyk pracuje w Zakładzie Psychologii Rozwojowej i Wychowawczej im. Stefana Szumana Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Szeroki kontekst jej zainteresowań stanowi problematyka rozwoju poznawczego i społecznego. Szczególnie interesuje się poznawczymi aspektami dziecięcych kontaktów z przekazem audiowizualnym, zagadnieniami rozwoju , w tym problematyka dziecięcej wiedzy o fikcji. Jest członkiem Sekcji Psychologii Rozwojowej Polskiego Towarzystwa ...

Radio i telewizja

W 1997r. na terenie RFN istnieje jedenaście krajowych ośrodków radiowo-telewizyjnych, jedna rozgłośnia prawa federalnego i stacja telewizyjna ZDF. Największym ośrodkiem radiowo-telewizyjnym jest Westdeutscher Rundfunk, który zatrudnia 4400 pracowników. Każdy krajowy ośrodek radiowo-telewizyjny produkuje...

Sponsoring telewizyjny

 

Sponsorowanie telewizyjne – współfinansowanie w sposób bezpośredni lub pośredni produkcji i/lub emisji programów telewizyjnych w celu rozpowszechniania nazwy firmy, znaku towarowego lub produktu sponsora.

 

Rodzaje sponsoringu telewizyjnego:

Sponsorowanie finansowe

Sponsorowanie...

PROGRAM ZAJĘĆ SOCJOTERAPEUTYCZNYCH DLA DZIECI ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Zajęcia socjoterapeutyczne są organizowane dla uczniów szkół podstawowych, u których zaburzenia zachowania znacznie utrudniają kontakty społeczne i są przyczyną niepowodzeń szkolnych.

>

>

>

>

>

>

>

RUCH ROBOTNICZY (XIX / XX w.)

Socjalizm i ruch robotniczy .

Przy omawianiu ruchu robotniczego należy rozgraniczyć ruch robotniczy od ruchu socjalistycznego .

ll poł. XlX w. to szczególnie burzliwy rozwój społeczeństwa przemysłowego na ziemiach polskich . Szczególne znaczenie mają tutaj ziemie Królestwa Polskiego , które z jednej...

Informacja o reformie zarządzania programem Phare

ZAŁOŻENIA REFORMY FINANSOWANIA Z FUNDUSZY PHARE

W ostatnich latach dotychczasowy kształt programu Phare był przedmiotem głębokiej krytyki ze strony Parlamentu Europejskiego oraz Trybunału Audytorów. Krytyce poddano głównie fakt, że program Phare, pomimo szybko poprawiającej się sytuacji gospodarczej...

Zasady budowania programu nauczania w ujęciu S. Nalaskowskiego

Dobór treści nauczania można oprzeć na:

a) Tradycji

b) Zasadach racjonalnych

c) Syntezie zasad racjonalnych i tradycji

A) Program tradycyjny:

Treści nauczania mogą być wyznaczone przez tradycję

Punktem wyjścia jest wtedy suma wiedzy ukształtowana historycznie

Przydatność tych treści jest mierzona...

Jak działa kamera telewizyjna?

W typowej kamerze kolorowej światło jest roz­dzielane na trzy barwy podstawowe: zieloną, czerwoną oraz niebieską, które formują oddzielne obrazy w trzech lampach analizujących. Sygnały elektryczne odpowiadające trzem kolorom (chrominancja) są uzupełniane informacją o jasności (luminancja) i...

Zapis obrazu telewizyjnego

We wczesnym stadium rozwoju telewizji obraz można było transmitować i odbierać wyłącznie „na żywo". Ze względu na częstotliwość zmian syg­nału wizyjnego nie istniała metoda jego zapisu na żadnym nośniku - w przeciwieństwie do kamery filmowej kamera telewizyjna nie wytwarzała serii...

Pierwsze komputery osobiste

Dziś większość komputerów osobistych należy do jednej z dwóch wielkich rodzin: PC (pierwotnie IBM PC: PC od angielskiego Personal Computer - komputer osobisty) oraz Apple Macintosh, czyli Mac. Jednak przed ostatecznym ustaleniem się tych standardów na rynku były obecne najróżniejsze inne...

Program działalności globalnej przedsiębiorstwa

Charakterystyka

Program działalności globalnej przedsiębiorstwa (DGP) - odnosi się do organizacji, funkcjonowania i rozwoju całej firmy; uwzględnia najważniejsze problemy jej działalności i skupia się na czynnikach działalności podstawowej. Całość prac nad przygotowaniem strategii spoczywa na...

Telewizja

Od chwili, gdy w roku 1932, BBC po raz pierwszy w historii rozpoczęła nadawanie eksperymentalnego stałego serwisu informacyjnego, telewizja przeszła daleką drogę, zyskując sobie pozycję najpotężniejszego i najbardziej wpływowego ze wszystkich znanych na świecie mediów. Nie sposób przecenić siły...

Elvis Presley

Elvis Presley podbił serca słuchaczy, łącząc surowy głos i wrodzony talent z duchem muzyki murzyńskiej. Stał się symbolem zbuntowanego pokolenia amerykańskiej młodzieży i kultury pop XX wieku. „Król rock'n'rolla" był wzorem oraz inspiracją dla wielu muzyków i fanów.

Elvis Aron Presley przyszedł...

Restrukturyzacja sektora cnergetycznego z uwzglednieniemgornictwa kamiennego

Zgodnie z Opinią Komisji Europejskiej dotyczącej członkostwa Polski w Unii Europejskiej, zdolność do przyjęcia acquis została oceniona na podstawie szeregu wskaźników obejmujących: · zobowiązania ustalone w Układzie Europejskim, · wdrażanie instrumentów określonych w Białej Księdze Rynku w sprawie rynku wewnętrznego UE, · stopniowe przenoszenie pozostałych części acquis. Zgodnie z Opinią Komisji w części dot. polskiego sektora energii, podstawowe elementy ...

Kwestionariusz „Odczucia konsumentów w odniesieniu do roli kobiety w reklamie telewizyjnej”

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. Aby wypełnić kwestionariusz bardzo proszę napisać w komentarzach odpowiedzi. Z góry bardzo dziękuję. Celem bania jest wyodrębnienie roli kobiety, jaką odgrywa w reklamie telewizyjnej i jak odbierana jest ona przez konsumentów w stosunku do ich wieku i statusu społecznego. Wyniki tych analiz pragnę wykorzystać w pracy licencjackiej poświęconej temacie „TYPOLOGII WIZERUNKU KOBIET W POLSKIEJ ...

Analiza SWOT i program rozwoju szkoły

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MANIACH I. Analiza SWOT Mocne strony szkoły Słabe strony szkoły Kadra - większość nauczycieli posiada wykształcenie wyższe, wszyscy wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym, - studia podyplomowe posiada – trzech nauczycieli, - studia podyplomowe rozpoczęło – trzy nauczycielki, - wszyscy nauczyciele uczestniczą w dokształcaniu ustawicznym – kursy, - nauczyciele posiadają stopnie specjalizacji przedmiotowej: geografia,