AMALFI

Abpstwo we Włoszech eryg. 987 z sufraganiami Minori i Scala w miejsce istniejącego od 596 bpstwa; obecnie podlega bezpośrednio Stolicy Apost. i nie ma sufraganii.

Miasto A. 839-1073 stanowiło samodzielną republikę handlową, rywalizującą z Genuą i Wenecją; kupcy z A. odegrali dużą rolę przy...