Alkany

chemiczne: *wiązania atomowe spolaryzowane *orbitale w stanie wzbudzonym mają stan hybrydyzacji sp3 *mało aktywne chemicznie *parafiny *ulegają spalaniu CH4 + 2O2 -> CO2 + 2H2O + Q (wydziela się na sposób ciepła) 2CH4 + O2 -> 2CO + 4H2-> (dla innych alkanów: CO + H2O) CH4 + O2 -> C + 2H2O (produkcja gumy) *alkany reagują z fluorowcami dając odpowiednie reakcje podstawienia (łańcuchowa reakcja wolnorodnikowa) CH3Cl + ...