Alfabet węgierski

Czytaj Dalej

Dzienniki i ich rodzaje - Alfabet (abecadło, w XIX wieku abecadlnik)

Pamiętnik utworzony z al­fabetycznie ułożonych haseł, poświęcony przyjaciołom, osobom znajomym i znanym, ale także wrogom. Szczególnie znani autorzy abecadeł to: A. Sło-nimski, S. Kisielewski, J. Urban, S. Stomma, Cz. Miłosz (dwukrotnie: „Abe­cadło Miłosza”, Kraków 1997, „Inne abecadło” Kraków...

Dzieje pisma - Pierwszy alfabet

Pierwszy alfabet literowy stworzyli Fenicjanie.

Wiosna Ludów w Europie - Sprawa węgierska w monarchii habsburskiej

Ruch narodowy przybrał największe rozmiary na Węgrzech. Węgrzy domagali się liberalnych reform, to jest wolności prasy i zgromadzeń, utworzenia niezależnego od Wiednia rządu i Gwardii Narodowej, a także zwoływania co rok węgierskiego sejmu.

Wystąpienia ludności w miastach w połowie marca 1848 roku...

Międzynarodowe znaczenie rewolucji węgierskiej w 1956 r.

- trwanie rewolucji 23.10-10.11.1956

- proba narodu wegierskiego w zdobyciu suwerenności i uwolnienia się spod sowieckiego jarzma

PRZYCZYNY SPOLECZNO-EKONOMICZNE

- zapasc ekonomiczna i niski standard zycia w Wegierskiej Republice Ludowej

- chlopi niezadowoleni z kolektywizacji

- dziennikarze i literaci...

Lilak węgierski

Lilak węgierski (Syringa josikaea) rozwija swoje kwiaty najpóźniej, bo na początku czerwca. Lubi stanowiska słoneczne, najlepiej rośnie na żyznych, próchnicznych, dostatecznie wilgotnych glebach.

Minóg węgierski

Wygląd: górna powierzchnia lejka gębowego szeroka, z jednym tylko płaskim zębem z każdej strony, dolna z 5-7 zębami o zaokrąglonych brzegach. Przyssawka gębowa jest słabo uzębiona; zewnętrzne i wewnętrzne zęby wargowe są tępo zaokrąglone. Przednia powierzchnia języka bez środkowego zagłębienia;...

CI I TAMCI. Powieść z czasów kampanii węgierskiej

CI I TAMCI. Powieść z czasów kampanii węgierskiej, powieśćT.T. Jeża, prwdr. w „Gazecie Warsz." 1886, w y d . os. t.1-3 w Warszawie 1899. Akcja rozgrywa się na Węgrzech w czasieWiosny Ludów. Obejmuje zasadniczo d w a lata: 1848-49.Zamknięciem utworu jest klęska rewolucji w ę g . wskutek interwencjiarmii...

WĘGIERSKA ZOFIA, z KAMIEŃSKICH, 1 v. MIELĘCKA

WĘGIERSKA ZOFIA, z KAMIEŃSKICH, 1 v. MIELĘCKA, ur. 1822 w Górkach Borzych (Podlasie), zm. 8 XI1869 w Paryżu, córka Ludwika, felietonistka. Obdarzona dużym urokiem osobistym i błyskotliwą inteligencją, gorszyła opinię swobodą obyczajów, zwł. od ok. 1843 wolnym związkiem (po opuszczeniu męża...

WĘGIERSKI ANDRZEJ, pseud. Adrianus Regensvolscius

WĘGIERSKI ANDRZEJ, pseud. Adrianus Regensvolscius, ur. 18 XI 1600 w Ostrorogu (Poznańskie), zm. 21 VI 1649 w Orzeszkowie (tamże), historyk reformacji, kaznodzieja, tłumacz. Uczył się w Ostrorogu, Bytomiu, 1621-23 w Toruniu, studiował 1625-29 w Lejdzie i Groningen. Rektor szkoły braci czes. w Lesznie...

WĘGIERSKI TOMASZ KAJETAN

WĘGIERSKI TOMASZ KAJETAN, ur. 1756 zapewne w Śliwnie (Podlasie), zm. 11 IV 1787 w Marsylii, poeta, tłumacz. Ok. 1764 rozpoczął naukę w jezuickim Collegium Nobilium w Warszawie, gdzie był uczniem m. in. A. Naruszewicza; debiutował w druku w „Wiadomościach Warsz." 1770 Mową do Jego Królewskiej Mci...

Geneza państwa węgierskiego

 

Ostatni z ludów, który osiedlił się w ciągu I tys. nad Dunajem i Cisą był pochodzenia ugrofińskiego. Przez stulecia poprzedzające początek naszej ery Madziarowie przebywali w zachodniej Syberii. Następnie jednak przesunęli się na południe, w strefę stepową i weszli w kontakty z tureckim...

CESARSTWO I PAPIESTWO W ŚREDNIOWIECZU - UWOLNIENIE SAKSONII OD GROZY NAJAZDÓW WĘGIERSKICH

 

Wzmocnienie dzięki tym zabiegom potencjału obronnego państwa pozwoliło Henrykowi pokusić się o podjęcie zbrojnej rozprawy z Węgrami.

Odmówił mianowicie dalszego uiszczania na ich rzecz daniny, prowokując w ten sposób najazd węgierski na rfaksonię. Wprawdzie wywołał on powstanie Słowian i...

CESARSTWO I PAPIESTWO W ŚREDNIOWIECZU - OPOZYCJA ANTY OTTOŃSKA I NAJAZD WĘGIERSKI

 

Ten związek, który otwierał Ottonowi widoki na koronę we Włoszech, stał się jednak na razie przyczyną przejścia jego syna z pierwszego małżeństwa do szeregów opozycji. W obawie przed utratą praw spadkowych na rzecz spodziewanych potomków Adelajdy, pochwycił za broń. Powstanie, którego zasięg był...

WSCHODNI SĄSIEDZI NIEMIEC W XI - XIII WIEKU - POCZĄTKI PAŃSTWA WĘGIERSKIEGO

 

Sytuacja Węgier przypominała natomiast pod pewnym wzglądem położenie Polski Chrobrego. Madziarzy, których kląska 955 r. zmusiła ostatecznie do zaniechania koczowniczego trybu życia, w ciągu następnych lat kilkudziesięciu przeżyli głębokie przeobrażenia społeczne i polityczne. Największe ich...

Węgierski ruch rewolucyjny w latach 1848 - 1849

 

Sytuacja na Węgrzech: + 1847 – wzrost nastrojów rewolucyjnych, głównym liderem opozycji przeciwko Wiedniowi staje się Lajos Kossuth i Szandor Petofi, twórca „Młodych Węgier”

+ dlatego też dwór wiedeński zaczął oddziaływać na inne narody, takie jak Chorwaci, Słowacy i Rumuni, widział ich jako...

Olbracht a tron węgierski

 

Król czeski, Władysław Jagiellończyk nazywany był "rex bene" - "król dobrze", ponieważ na wszystkie propozycje odpowiadał "bene".

Był uległy i bez charakteru. Bardzo odpowiadało to magnaterii, praktycznie sprawującej rządy w kraju. Dlatego też właśnie Władysław, a nie porywczy Olbracht...

CZESKO-WĘGIERSKA WOJNA 1260-1270

Obaj królowie - czeski, Przemysł II Wielki (1230?-1278) i węgierski, Bela IV (1206--1270), dążyli do opanowania księstw Aus­trii i Styrii, należących do potężnego aus­triackiego domu Babenbergów od 1192 do śmierci w 1246 ostatniego męskiego potom­ka tej linii. Walki czesko-węgierskie zakoń­czył...

CZESKO-WĘGIERSKA WOJNA 1468-1478

Czescy zwolennicy Habsburgów odnosili się wrogo do króla Jerzego z Podebradów (1420-1471), przywódcy ugrupowania na­rodowego. Katoliccy wielmoże utworzyli organizację opozycyjną (patrz czeska woj­na domowa 1465-1471). Papież Paweł II (1417-1471) obłożył Jerzego klątwą i poparł czeskich katolików...

WĘGIERSKA REWOLUCJA 1848-1849.

3 marca 1848 w płomiennym przemówieniu w sejmie węgierskim Lajos Kossuth (1802-1894) potępił rząd austriacki (habs­burski) cesarza Ferdynanda (1793-1875), który był jednocześnie królem węgierskim; w przemówieniu Kossuth domagał się rów­nież konstytucji demokratycznej jako nie­zbędnego warunku...

WĘGIERSKA REWOLUCJA 1918

W czasie ŚWIATOWEJ WOJNY I węgierscy zwolen­nicy lewicy oraz nacjonaliści coraz bardziej zniecierpliwieni porażkami i brakiem żywno­ści dążyli do oderwania Węgier od monarchii austro-węgierskiej. Węgierski sejm wezwał wojska do powrotu do kraju, a 25 październi­ka 1918 hrabia Mihaly Karolyi...