Alfabet węgierski

Alfabet węgierski – alfabet oparty na alfabecie łacińskim, służący do zapisu języka węgierskiego. Składa się z następujących liter, dwuznaków i jednego trigrafu: W alfabecie węgierskim nie ma tylko Q, W, X i Y. Dwuznaki i trójznak dzs traktuje się jak pojedyncze litery.

Czytaj Dalej

ALFABET JĘZYKA

  ALFABET JĘZYKA {alfa i beta — nazwy dwóch pierwszych liter alfabetu greckie­go) ang. Do alfabetu języka należą -^ zmienne oraz —> stałe (a) logiczne i ewentualnie pozalogiczne, a także znaki interpimkcyjne, np.

System wyborczy i prtie polityczne Republiki Węgierskiej

Węgierski system wyborczy Na podstawie ustawy nr XXXIV/1989 system wyborczy Węgier jest systemem mieszanym - łączącym elementy proporcjonalne i większościowe. Jednoizbowy parlament Zgromadzenie Narodowe Republiki Węgierskiej liczące 386 posłów. 152 mandaty rozdzielane są systemem proporcjonalnym z użyciem systemu Hagenbacha-Bischoffa na podstawie wyników głosowania na: - regionalne listy wyborcze w 20 okręgach (19 komitatów (żupach)+stolica), - ogólnokrajowe listy ...

Walka o hegemonie w Europie w XVI w.

Po 1466r. ożywiła się polityka polska w Europie Środkowej, przybrała charakter polityki dynastycznej. Od końca XV w. pod panowaniem Jagiellonów znalazły się: Polska, Litwa, Czechy i Węgry. Jagiellonowie zdobyli czołową pozycję w Europie Środkowej, starali się skutecznie zwalczać rywalizującą z nimi...

Dzieje pisma - Pierwszy alfabet

Pierwszy alfabet literowy stworzyli Fenicjanie.

Polityka zagraniczna Jagiellonów w latach 1447 - 1572

W 1447r., po trwającym 3 lata bezkrólewiu, na tron polski wstąpił dotychczasowy wielki książę litewski Kazimierz. Polska znajdowała się w korzystnej sytuacji międzynarodowej. Czesi i Węgrzy uwikłani byli w spory dynastyczne. Zakon Krzyżacki nie zagrażał Polsce po pokoju brzeskim w 1435r.

W 1448r...

POLSKI CZYN LEGIONOWY W I WOJNIE ŚWIATOWEJ

Polskie formacje zbrojne, zwane Legionami Polskimi utworzone zostały z inicjatywy prezesa Koła Polskiego, prezydenta Krakowa, doktora Juliusza Leo, za zgodą rządu i czynników wojskowych w Wiedniu. Uchwałę o utworzeniu dwóch Legionów - Zachodniego i Wschodniego podjęto 16 sierpnia 1914 na zwołanym w Krakowie...

Sprawa polska w I Wojnie Światowej

Po rewolucji w 1905r. nastąpił w PPS rozłam: większość opowiedziała się za łącznością z rosyjskim ruchem rewolucyjnym, mniejszość pod wodzą Piłsudskiego za kontynuowaniem walki zbrojnej z caratem. Emigracja czołowych przywódców tego kierunku do Galicji dała początek nowemu ruchowi wojskowemu w...

STOSUNKI POLSKO - KRZYŻACKIE OD XIII DO XVI W.

W dobie rozbicia dzielnicowego książę Konrad Mazowiecki znalazł się w uciążliwym sąsiedztwie Prusów. Ze względu na to, że nie mógł dać sobie z nimi rady, poradzono mu by sprowadził do swojego księstwa bezrobotny podówczas Zakon Rycerzy Najświętszej Marii Panny. Zakon ten był utworzony w Ziemi...

Wiosna Ludów w Europie - Sprawa węgierska w monarchii habsburskiej

Ruch narodowy przybrał największe rozmiary na Węgrzech. Węgrzy domagali się liberalnych reform, to jest wolności prasy i zgromadzeń, utworzenia niezależnego od Wiednia rządu i Gwardii Narodowej, a także zwoływania co rok węgierskiego sejmu.

Wystąpienia ludności w miastach w połowie marca 1848 roku...

Międzynarodowe znaczenie rewolucji węgierskiej w 1956 r.

- trwanie rewolucji 23.10-10.11.1956

- proba narodu wegierskiego w zdobyciu suwerenności i uwolnienia się spod sowieckiego jarzma

PRZYCZYNY SPOLECZNO-EKONOMICZNE

- zapasc ekonomiczna i niski standard zycia w Wegierskiej Republice Ludowej

- chlopi niezadowoleni z kolektywizacji

- dziennikarze i literaci...

Lilak węgierski

Lilak węgierski (Syringa josikaea) rozwija swoje kwiaty najpóźniej, bo na początku czerwca. Lubi stanowiska słoneczne, najlepiej rośnie na żyznych, próchnicznych, dostatecznie wilgotnych glebach.

CI I TAMCI. Powieść z czasów kampanii węgierskiej

CI I TAMCI. Powieść z czasów kampanii węgierskiej, powieśćT.T. Jeża, prwdr. w „Gazecie Warsz." 1886, w y d . os. t.1-3 w Warszawie 1899. Akcja rozgrywa się na Węgrzech w czasieWiosny Ludów. Obejmuje zasadniczo d w a lata: 1848-49.Zamknięciem utworu jest klęska rewolucji w ę g . wskutek interwencjiarmii...

WĘGIERSKA ZOFIA, z KAMIEŃSKICH, 1 v. MIELĘCKA

WĘGIERSKA ZOFIA, z KAMIEŃSKICH, 1 v. MIELĘCKA, ur. 1822 w Górkach Borzych (Podlasie), zm. 8 XI1869 w Paryżu, córka Ludwika, felietonistka. Obdarzona dużym urokiem osobistym i błyskotliwą inteligencją, gorszyła opinię swobodą obyczajów, zwł. od ok. 1843 wolnym związkiem (po opuszczeniu męża...

WĘGIERSKI ANDRZEJ, pseud. Adrianus Regensvolscius

WĘGIERSKI ANDRZEJ, pseud. Adrianus Regensvolscius, ur. 18 XI 1600 w Ostrorogu (Poznańskie), zm. 21 VI 1649 w Orzeszkowie (tamże), historyk reformacji, kaznodzieja, tłumacz. Uczył się w Ostrorogu, Bytomiu, 1621-23 w Toruniu, studiował 1625-29 w Lejdzie i Groningen. Rektor szkoły braci czes. w Lesznie...

WĘGIERSKI TOMASZ KAJETAN

WĘGIERSKI TOMASZ KAJETAN, ur. 1756 zapewne w Śliwnie (Podlasie), zm. 11 IV 1787 w Marsylii, poeta, tłumacz. Ok. 1764 rozpoczął naukę w jezuickim Collegium Nobilium w Warszawie, gdzie był uczniem m. in. A. Naruszewicza; debiutował w druku w „Wiadomościach Warsz." 1770 Mową do Jego Królewskiej Mci...

Geneza państwa węgierskiego

 

Ostatni z ludów, który osiedlił się w ciągu I tys. nad Dunajem i Cisą był pochodzenia ugrofińskiego. Przez stulecia poprzedzające początek naszej ery Madziarowie przebywali w zachodniej Syberii. Następnie jednak przesunęli się na południe, w strefę stepową i weszli w kontakty z tureckim...

Intelektualiści w radzie królewskiej (1384 - 1434)

 

W okresie panowania Władysława Jagiełły zaznacza się funkcjonowanie rady królewskiej. Istniały dwa rodzaje rady:

consilium baronum et prelatorum

consilium supremum.

Consilium baronum et prelatorum składało się z abp, bp, wojewodów, głównych kasztelanów oraz najwyższych...

CESARSTWO I PAPIESTWO W ŚREDNIOWIECZU - UWOLNIENIE SAKSONII OD GROZY NAJAZDÓW WĘGIERSKICH

 

Wzmocnienie dzięki tym zabiegom potencjału obronnego państwa pozwoliło Henrykowi pokusić się o podjęcie zbrojnej rozprawy z Węgrami.

Odmówił mianowicie dalszego uiszczania na ich rzecz daniny, prowokując w ten sposób najazd węgierski na rfaksonię. Wprawdzie wywołał on powstanie Słowian i...

CESARSTWO I PAPIESTWO W ŚREDNIOWIECZU - OPOZYCJA ANTY OTTOŃSKA I NAJAZD WĘGIERSKI

 

Ten związek, który otwierał Ottonowi widoki na koronę we Włoszech, stał się jednak na razie przyczyną przejścia jego syna z pierwszego małżeństwa do szeregów opozycji. W obawie przed utratą praw spadkowych na rzecz spodziewanych potomków Adelajdy, pochwycił za broń. Powstanie, którego zasięg był...

Rozpad Czechosłowacji - Czesi i Słowacy

Czechosłowacja, która powstała w roku 1918 jako państwo dwóch narodów, rozdzierana była wewnętrznymi napięciami. Nawet radość po uwolnieniu się kraju spod dominacji faszystowskiejy a później komunistycznej, nie zapobiegła w roku 1993 rozpadowi państwa.

Do roku 1918 większa część Europy...