Alfa i omega

Czytaj Dalej

Znaki pisarskie - Alfa i Omega

Landulf z Mediolanu: „Wy, których Bóg, w swej łaskawości wszystko na początku przewidując, stworzył na swój obraz i podobieństwo, sercem i uszami duszy poznajcie, co oznacza znak zawierający alfę i omegę.

A i fi (alfa i omega)

Jak A i fi ujmują cały alfabet w log. Boyd,  / am Alpha and Omega,  Rev.

ALFA I OMEGA

Pierwsza i ostatnia litera alfabetu greckiego; przen.

Alfa i Omega, A i n

alfabetu, które ,,zawierają" wszystkie inne litery, tym samym symbol pełni, całości, Boga i w szczególności Chrystusa, jako Pierwszego i Ostatniego (częsty motyw towarzyszący monogramowi Chrystusa).

Czym jest Międzynarodowa Stacja Kosmiczna Alfa?

Trzy z modułów Alfy zostaną dostarczone przez Rosję, podczas gdy USA, Japonia oraz Europejska Agencja Kosmiczna dostarczą po jednym module. Dodatkowe zespoły baterii słonecznych Alfy pozwolą generować 110 kW energii elektrycznej -prawie dwa razy tyle co w konkurencyjnych pro­jektach.

ALFA CENTAURA

Potrójny układ gwiazd konstelacji Centaura, z których jedna, Proxima Centauri, jest gwiazdą najbliższą Słońca, w Polsce niewidoczną.

PUNKT OMEGA

  PUNKT OMEGA Termin P.

Alfa

alfabetu i pierwsza litera słowa arenę = początek; zarówno w Biblii, jak i w sztuce i literaturze chrzęść.

Omega

Ostatnia litera greckiego alfabetu; przede wszystkim w chrześcijaństwie symbol końca i spełnienia świata. Teilhard de Chardin nazywa ,,punktem omega" cel, do którego zmierza rozwój ludzkości.

Punkt omega

omega - ostatnia litera alfabetu”).

Alfa-metylodopa

Alfa-metylodopa (Aldomet, Dopegyt) jest alfa-metylową pochodną dihydroksyfeny-loalaniny (dopa). Ulega ona w organizmie przemianie do alfa-metylodopaminy, a następnie do alfa-metylonoradrenałiny, która spełnia na zakończeniach nerwów współczul-nych rolę „fałszywego przenośnika”, o znacznie mniejszej aktywności presyjnej niż noradrenalina.

Znaki pisarskie - Alfa A

Grecka litera A odpowiada pojęciu i znaczeniu początku (oqxv) Jest pierwszą z liter i przeważnie wysuwa się na pierwsze miejsce jako samogłoska początkowa albo podstawowa. „A” znajduje się w wyrazach, które oznaczają wodę: aqua; również w tych, które oznaczają siłę zapład-niającą: mas (łac...

Znaki pisarskie - Omega O

Święta prosi Pana, aby nauczył ją „alfabetu swej miłości” i modli się: „Perduc me ad Omega plenae consummationis” („Zaprowadź mnie do Omegi wszelkiej doskonałości”).

ALFA HELISA

Przestrzenna struktura wielu polimerów przypominająca korkociąg. Wiele związków biologicznych przyjmuje postać a-helisy, np. wielocukry (polisacharydy), jak amyloza, białka w drugorzędowej strukturze (jak np, keratyna, kolagen) i drugorzędowa struktura DNA. Struktura a-helisy powstaje poprzez...