Aleksander z Aleksandrii

Aleksander z Aleksandrii

Czytaj Dalej

ALEKSANDER Św. patriarcha Aleksandrii

i energicznie bronił czystości wiary; przeciwdziałał zamieszaniu wywołanemu przez Krescencjusza w sporze o termin świętowania Wielkanocy, zwalczał schizmatycką działalność—> Melecjusza i podjął zdecydowaną walkę przeciwko—5- Ariuszowi; po bezskutecznych usiłowaniach, by odwieść go od błędnej nauki, zwołał 320 w Aleksandrii synod, który potępił chrystologiczną naukę Ariusza i ...

Aleksander Fredro - krótka biografia

Najdłuższą przerwę spowodowało poczucie rozminięcia się z romantyzmem emigracyjnym i ostra krytyka dzieł pisarza przez romantyków.

ALEKSANDRIA - port

Załoga trzecitorpedy (Martelotte i nurek MarcMarino), która usiłowała wysadzjeden z lotniskowców, nie odnalazłcelu. Założyli ładunki pod tankowcem Sagona.

WASILEWSKI ALEKSANDER (1895-1977) - marszałek Związku Radzieckieg

wspólnie z Żukowem koordynował działania Frontów, które zniszczyły najsilniej­szą niemiecką Grupę Armii „Śro­dek" (Heeresgruppe „Mitte").

ALEKSANDER DUMAS

Nagromadzenie przygód i perypetii, z których wydaje się, że nie ma wyjścia.

SPECYFIKA ROMANTYZMU ROSYJSKIEGO - ALEKSANDER PUSZKIN

Eugeniusz marnuje swoje wybitne zdolności, zabija przyjaciela w niepotrzebnym pojedynku, unieszczęśliwia siebie i zakochaną w nim Tatianę. W utworze tym przedstawiony jest obraz życia ziemiaństwa i arystokracji w Rosji w latach dwudziestych XIX wieku.

SPECYFIKA ROMANTYZMU ROSYJSKIEGO - ALEKSANDER BESTUŻEW

Dekambrysta, teoretyk romantyzmu, dramaturg, powieściopisarz.

„Zemsta” Aleksander Fredro

Z czasem przehulał resztki fortuny żył z usług świadczonych powiatowym wielkościom i z gry w karty Drugoplanowe: — marszałek „dworu” Cześnika Dyndalski Epizodyczne: — mularze Michał Kafar i Maciej Miętus, — pachołcy i hajducy   Akcja utworu toczy się na przełomie w.

Aleksander Fredro (1793-1876)

Istotnie, utwory Fredry dowodzą, iż skłaniał się do przedstawienia żywota człowieka poczciwego” i związanych z nim zagadnień sytuacji, czy też do ośmieszenia sarmackiego stylu życia, nie zaś do opisu burzliwych i dramatycznych losów bohatera romantycznego.

„Zemsta” Aleksander Fredro

Z czasem przehulał resztki fortuny żył z usług świadczonych powiatowym wielkościom i z gry w karty Drugoplanowe: — marszałek „dworu” Cześnika Dyndalski Epizodyczne: — mularze Michał Kafar i Maciej Miętus, — pachołcy i hajducy   Akcja utworu toczy się na przełomie w.

FILON Z ALEKSANDRII (25 p.n.e. – 50 n.e.)

– żyd grecki), nieznany autor dzieła „O mądrości Salomona” FILOZOFIA, ONTOLOGIA (METAFIZYKA)   FILOZOFIA – MONIZM SPIRYTUALISTYCZNY, GRADUALIZM Cel filozofii– poznanie Boga, świat przedmiotem zainteresowania tylko jako dzieło Boga i jego objawienie Wokół dostrzegamy dualizm– Bóg/ świat, duch/ materia, dobro/ zło; [punkt wyjścia ...

Aleksander Wat - Żywoty

I kosujka na białopiętrzach sfrunęła i płonącoręką dobiedrza złotogórzy i podgórza i rozgór tu grały namopaniki, Po nikach czarnoważe ważki i grajce i rozgarniać krawędzi żółciebiesów i rozwrażon i tragowąszcz i trawągoszcz gąszcze zielone, zielone, zielone!

Aleksander Wielki

Jednak macedońskim żołnierza nie podobało się nowy imaż władcy zagrozili oni, że rozejdą się do domu, ale król z nalazł sposób na zatrzymanie ich przy sobie. Zorganizował wielka ceremonię "zaślubiny Wschodu z Zachodem" w czasie, której podobno 9000 Macedończyków ...

Jak myslisz, czemu Aleksander Macedoński zawdzięczał swoje sukcesy w tak krótkim czasie?

pod Issos ) dając wciągnąć się do walki w terenach górskich, gdzie jazda była zupełnie nie przydatna, e) Persja przeżywała okres zapaści politycznej i gospodarczej i od kilku lat wysługiwała się najemnikami greckimi - bardzo dobrze wyszkolona armia macedońska oraz jej organizacja i taktyka, świetnie uzbrojona i zaprawiona ...

Poczet cesarzy rzymskich - Aleksander Sewer (Marcus Gessus Bassianus Alexianus)

Cezar podczas swojego panowania nie skazał nigdy żadnego człowieka na śmierć, za to jego matka robiła to często, można mu zarzucić tylko uległość do niej.

AUGEZDECKY, Augezdecki, Aujezdecky, ALEKSANDER

; prowadził drukarnię 1535—48 w Litomyślu i na Morawach,1549-56 (z przerwą w 2 poł. o Franciszku Spierze(1550) i Testament Nowy (1551-52), Walentego z BrzozowaCantional.

BAUMGARDTEN ALEKSANDER

Środowisko górniczo-hutnicze ukazałw powieściach: Spotkanie z jutrem 1962, Brzegi ciemności1964 (ekranizacja pt. Wydał wspomnieniaz czasów lwow.

BISKUPSKI LEON, pseud. Aleksander Berka

Aleksander Berka, ur. Nehringa, z jegoinicjatywy ogłosił pierwszą po F. z wpływami fonetykiniem.

BORKOWSKI ALEKSANDER

grupy—> Ziewonia, jednym z założycieli i stałym współpracownikiem1840-48 —» „Dziennika Mód Paryskich". , z tych pozycji atakowałgalie, arystokrację w gł.

BORUCKI ALEKSANDER

Kraszewski, jego życiei zasługi (1888), Za oceany (1896) oraz Ondraszek( 1889), którystanowił ulubioną lekturę na Śląsku; wydał również Śpiewnikpolski w dwóch częściach (1891) i na podstawie opracowańniem.