Albin Siwak

Albin Siwak (ur. 27 stycznia 1933 w Wołominie) – polski robotnik, murarz, później działacz i polityk PZPR, członek Biura Politycznego KC PZPR. Po zakończeniu wojny znalazł się na Mazurach, gdzie w wiosce Lutry jego rodzina uprawiała kilkuhektarowe gospodarstwo. W odległym o 10 kilometrów Bisztynku skończył siedem klas szkoły podstawowej. W 1950 roku, w wieku siedemnastu lat, wyjechał w...

Czytaj Dalej

"Śluby panieńskie" - streszczenie

Aniela - uczuciowa, poważna, uległa, składa śluby pod wpływem Klary; miłość znała tylko z książek; - wrażliwa, dostrzega cierpienie Albina i współczuje Gustawowi, chętnie mu pomaga, gdy dowiaduje się, że on kocha inną; - dojrzewa do prawdziwego uczucia; Klara - inteligentna, błyskotliwa, sprytna, aktywna; - zbuntowana i niepokorna, sama chce decydować o swym losie; gdy dowiaduje się o zamiarach Radosta, opisuje, jak będzie wyglądać ...

Obraz miłości w Ślubach panieńskich Aleksandra Fredry

Postacie zestawione są na zasadzie kontrastowych par : Aniela – Klara, Gustaw – Albin, a także kontrastują ze sobą pary zakochanych : Aniela – bierna, poddana, a Gucio – aktywny, przebojowy ; Klara – żywa, bystra, Albin – spokojny, uległy.

DZIEKOŃSKI ALBIN

DZIEKOŃSKI ALBIN, ur.

HERBACZEWSKI JÓZEF ALBIN, Juozapas Albinas Herbaćiauskas

HERBACZEWSKI JÓZEF ALBIN, Juozapas Albinas Herbaćiauskas, ur.

SIEKIERSKI ALBIN

SIEKIERSKI ALBIN, ur.

DUNAJEWSKI ALBIN kard.

Janaczek, Albin D. Szablewski, Kardynał Albin D.

HOONACKER ALBIN van

Coppens, L'enseignement de la théologie à l'université de Louvain depuis sa restauration en 1834, EThL 9(1932) 608-634; tenże, Le chanoine Albin van H.

Święty Albin

Albin, biskup. Albin urodził się w szlacheckiej rodzinie w Brytanii. Albin byłdoskonałym wzorem cnót, zwłaszcza w modlitwie, umartwianiu się i posłuszeństwie.

Polemika z romantyczną koncepcją miłości(„Śluby panieńskie”)

Klara odrzuca jego afekty i najwyraźniej go lekceważy - przeżywa zatem Albin cierpienia Gustawa i Kordiana, wspomina o samobójstwie, umie bardzo wymownie przedstawić stan swojej duszy… Lecz… kiedy tylko Albin pojawia się na scenie, wita go gromki śmiech widzów.

Śluby panieńskie

Uszczęśliwiony Albin odkrywa, że jego obojętność wywarła oczekiwane skutki – Klara przerażona perspektywą wyjścia za Radosta odnajduje w sobie sympatię dla Albina i stara się go o tym przekonać.

Śluby panieńskie - charakterystyka postaci

Albin to osoba najbardziej śmieszna, a chwilami żałosna. Albin, chłodny i wyniosły, oczekuje wyraźnego znaku sympatii ze strony panny.

WYŻYNA LUBELSKA

Pod względem geologicznym Wyżyna Lubelska jest płytką niecką poprzecinaną uskokami, zbudowana z utworów górnojurajskich i kredowych (biała kreda pisząca, opoka, siwak), pokrytych utworami trzeciorzędowymi; na znacznym obszarze występuje less o miąższości do 30 m.

Sentymentalizm jako zapowiedź romantyzmu. Krytyka sentymentalizmu w "Ślubach panieńskich" Aleksandra Fredry

Okazuje się, że jest ona skuteczna, więc Albin zaczyna wierzyć w siebie. Albin uległ tej modnej pozie sentymentalnego kochanka, lecz kiedy zaistniały prawdziwe przeszkody, groźba wydania ukochanej za mąż za kogoś innego, prawdziwe uczucie mobilizuje go do działania.

Komizm i jego rodzaje. "Śluby panieńskie" A. Fredry jako komedia intrygi

Komiczne są dialogi Radosta z Gustawem lub Gustawa z Albinem (kiedy Albin zostaje zobowiązany do okazywania Klarze obojętności), pełna komizmu jest też sama przysięga, którą składają panny i która brzmi: „Przysięgam na kobiety stałość niewzruszoną Nienawidzieć ród męski, nigdy nie być żoną".

Wychowanie a opieka - Związek między wychowaniem i opieką

Podobieństwa między procesem wychowania i czynnościami opie­kuńczymi dopatruje się również Albin Kelm (1981).

Poczet cesarzy rzymskich - Dydiusz Julian (marcus Didius Severus Iulianus)

W Antiochii cesarzem został obwołany Niger, w Kornuntum nad Dunajem Lucjusz Septymiusz Sewer, w Brytanii Decimus Klodiusz Albin.

Poczet cesarzy rzymskich - Septymiusz Sewer (Lucius Septymius Severus)

Albin przerzucił swoje wojsko do Galii gdzie zyskał duże poparcie, wybuchła nowa wojna domowa, Sewer przebył wraz ze swoją armią drogę z Mezopotamii pod Alpy.

Poczet cesarzy rzymskich - Klaudiusz Albin (Decimus Clodius Albinus)

tytułował się Imperator Caesar Decimus Clodius Septimus Albinus Augustus Pochodził z afrykańskiego miasta Hudrumentum, jego rodzina wywodziła się z rodu senatorskiego, swoją karierę rozpoczął od służby w wojsku w różnych formacjach i krajach jako oficer rang coraz wyższych, oraz piastował urzędy, które otwarły mu dostęp do senatu, za panowania Kommodusa dał się poznać w Dacji, co przyniosło mu godność konsula, walczył z plemionami germańskimi za ...

JELENIA GÓRA i literatura

ALBIN Życie kulturalne J.

NOWE ROZRYWKI DLA DZIECI, NOWE SYGNAŁY, tygodnik społ.-kult.

ALBIN Wrocławskie czasopisma społeczno-kulturalne, w: Panorama kultury współczesnego Wrocławia (zbiór.