Albin Siwak

Czytaj Dalej

Poczet cesarzy rzymskich - Klaudiusz Albin (Decimus Clodius Albinus)

tytułował się Imperator Caesar Decimus Clodius Septimus Albinus Augustus Pochodził z afrykańskiego miasta Hudrumentum, jego rodzina wywodziła się z rodu senatorskiego, swoją karierę rozpoczął od służby w wojsku w różnych formacjach i krajach jako oficer rang coraz wyższych, oraz piastował urzędy, które otwarły mu dostęp do senatu, za panowania Kommodusa dał się poznać w Dacji, co przyniosło mu godność konsula, walczył z plemionami germańskimi za ...

DZIEKOŃSKI ALBIN

DZIEKOŃSKI ALBIN, ur.

HERBACZEWSKI JÓZEF ALBIN, Juozapas Albinas Herbaćiauskas

HERBACZEWSKI JÓZEF ALBIN, Juozapas Albinas Herbaćiauskas, ur.

SIEKIERSKI ALBIN

SIEKIERSKI ALBIN, ur.

ALBIN, Aubin Św.

ur. 496, zm. ok. 550, Bp Angers (Francja). Był opatem OSB w Tincillac; ok. 529 został bpem Angers; energicznie walczył o poprawę obyczajów; brał udział w synodach w Orleanie 538, 541 ; kult A. zaczął się szerzyć zaraz po jego śmierci;

był czczony szczególnie w Angers; życie A. opisał niemal współcz...

ALBIN ADOLF ks.

ur. 19 VII 1863 w Tarnowie, zm. 12 X 1931 w Tuchowie, Duszpasterz, pisarz ascetyczny. Studia teol. odbył w Tarnowie; po święceniach kapł. 1887 pełnił obowiązki wikariusza w Radłowie, a nast. przy katedrze w Tarnowie, godząc je z uczeniem śpiewu w seminarium duch. oraz opieką nad bractwem różańcowym i...

DUNAJEWSKI ALBIN kard.

Janaczek, Albin D. Szablewski, Kardynał Albin D.

HERBACZEWSKI JÓZEF ALBIN, Juozapas Albinas Herbačiáuskas

ur. 20 X 1876 w Łankieliszkach (Litwa), zm. 3XII 1944 w Krakowie, krytyk, historyk literatury, publicysta.

Był Litwinem piszącym głównie po polsku; 1901-06 studiowałna UJ i 1911-24 był tam lektorem języka litew.; 1904 wKrakowie założył litew. stowarzyszenie społ.-nauk. Ruta. Publicystykahist.-polit. H...

HOONACKER ALBIN van

Coppens, L'enseignement de la théologie à l'université de Louvain depuis sa restauration en 1834, EThL 9(1932) 608-634; tenże, Le chanoine Albin van H.

Święty Albin

Albin, biskup. Albin urodził się w szlacheckiej rodzinie w Brytanii. Albin byłdoskonałym wzorem cnót, zwłaszcza w modlitwie, umartwianiu się i posłuszeństwie.