Albert Wielki

Albert Wielki

Czytaj Dalej

Albert Wielki

Niestety, nie są nam dostępne pisma matematyczne Alberta - komentarzedo Elementów Euklidesa, Perspektywy Almagesta itd, - toteż trudno n am ocenić,na ile zarzut Bacona, że Albert nie znał matematyki, był słuszny. Zakon dawał Albertowi wielkie możliwości, miał on do dyspozycji znakomite biblioteki.

Albert Wielki

Albert Wielki jest więc niejako drugim Boecjuszem. Albert przekazał więc neoplatonizm arabskimistyce niemieckiej przez pomost, którym była szkoła albertyńska sięgającaaż do Mistrza Eckharta.

ALBERT WIELKI, Albert z Lauingen, Albert z Kolonii, Albert z Boilstädt Św. OP

Albertyńsko-tomistyczna a kartezjańska koncepcja człowieka, PF 43 (1947) 87-104; Z. Wielkiego do podziału intelektu w „De anima" Awicenny, Lb 1954; B.   Studia Albertina.

Święty Albert Wielki

Albert Wielki, biskup, doktor Kościoła. Albert był jednym z największych umysłów chrześcijańskiego średniowiecza. Albert przedstawiany jest w habicie dominikańskim, czasami w mitrze lub jako profesor.

ALBERT WIELKI (Albert z Lauingen, Albert z Kolonii)

: Sancti Doctoris EcclesiaeAlberti Magni, Ordinis Fratrum Praedicatorum, Opera omnia, ad fidem codicummanuscriptorum edenda, apparatu critico, notis prolegomenis, indicibus instruendacuravit Institutum Alberti Magni Coloniense Bernhardo Geyer praeside (ab 1978Wilhelmo Kübel praeside).

ALBERT WIELKI (Albert z Lauingen, Albert z Kolonii) - Teologia a filozofia

Stanowisko filozoficzne i teologiczne A. wywodzi siez przekonania, ze wiedza przyrodzona, której całokształt nazywa za Arystotelesemfilozofia, nie grozi konfliktem z teologia, gdyz sa to dziedziny rózne—zarówno co do przedmiotu, celu jak i metody. Teologia mówi w swietle Objawieniao Bogu jako o dobru najwyzszym...

ALBERT WIELKI (Albert z Lauingen, Albert z Kolonii) - Filozofia bytu

Filozofie teoretyczna („realna”, w odróznieniu od „moralnej”i „racjonalnej”, czyli etyki i logiki) dzieli A., za Arystotelesem, na:

a) fizyke,której przedmiotem jest „ciało zmienne” („corpus mobile”);

b) matematyke, zajmujacasie ilosciowym aspektem rzeczy materialnych;

c) metafizyke, która badabyt jako byt...

ALBERT WIELKI (Albert z Lauingen, Albert z Kolonii) - Koncepcja człowieka

Problematyke człowieka A. podejmuje wielokrotnie,poczynajac od Summa de homine, zarówno w pismach teologicznych, jak i filozoficznych.Jego koncepcja człowieka jest odmienna od Tomaszowej, mimo podobienstwwerbalnych. A. obstaje przy pochodzacej od Augustyna (ostatecznie zasod Platona) koncepcji duszy jako...

ALBERT WIELKI (Albert z Lauingen, Albert z Kolonii) - Nauka o przyrodzie

A. był wybitnym badaczem przyrody w skali wielustuleci. Jego prace przyrodnicze obejmuja szeroki zakres tematyczny—anatomie,fizjologie, medycyne, zoologie i embriologie, botanike, mineralogie, a takzeprzyrodoznawstwo stosowane, jak uprawa ogrodów czy agronomia.

Naukeo przyrodzie ozywionej rozumie jako dział...

ALBERT WIELKI św.

Doktor Kościoła [1193-1280], dominikanin, rwany dlatego prze z Jakuba de Voragine »bratem Albertem', jeden z najwybitniejszych filozofów wieków Średnich i nader płodny pisarz, pozostawił także komentarze do niektórych ksiąg Pisma św.

Plusy i minusy wielkiej rewolucji Francuskiej

::PLUSY I MINUSY WIELKIEJ REWOLUCJI FRANCUSKIEJ::.

Indywidualizm Romantyczny Wielkiej Improwizacji - Dziady

Konrad czuje, że nadeszła wielka chwila, chce jak mityczny Prometeusz podjąć samotną walkę z Bogiem w celu uszczęśliwienia narodu. To równanie się z Bogiem jest przejawem wielkiego indywidualizmu Konrada, jego zarozumiałości i pychy.

CATROUX GEORGES ALBERT (1877-1969) - generał

Francuski oficer, gubernator w In-dochinach od sierpnia 1939 r., tuż po klęsce Francji w 1940 r. został odwołany przez rząd Vichy. Udał się do Londynu, gdzie premier Winston Churchill, poszukując polityka bardziej uległego niż Charles de *Gaulle, w lipcu 1940 r. zapropono­wał mu objęcie przywództwa...

DONITZ KARL (1891-1980) - wielki admirał

Uważał U-booty za jedyną skuteczną broń przeciwko Wielkiej Brytanii. po rezygnacji Ericha *Raedera ze stanowiska głównodowodzącego Kriegsmarine został mianowany wielkim admira­łem i stanął na czele niemieckich sił morskich.

JERZY VI (1895-1952) - król Wielkiej Brytanii

Odziedziczył tron w 1936 r. po abdykacji starszego brata Edwar­da VIII, który ze względu na plany małżeńskie wobec pani Simpson zrzekł się korony.

Jerzy VI stał się dla społeczeństwa brytyjskiego symbolem walki o wolność. Był stałym gościem jednostek wojsko­wych. W okresie największego zagrożenia...

KESSELRING ALBERT (1885-1960) - feldmarszałek

Niemiecki oficer, w czasie I wojny światowej służył jako artylerzysta i oficer sztabu w stopniu majora. Przeniesiony w 1933 r. do lotni­ctwa, mimo swoich 48 lat nauczył się pilotażu. W czerwcu 1936 r. ob­jął stanowisko szefa Sztabu Gene­ralnego *Luftwaffe. Od 1938 r. do­wodził 1 flotą powietrzną...

RAEDER ERICH (1876-1960) - wielki admirał

mia­nowany wielkim admirałem.

SPEER ALBERT (1905-1981) - polityk

Architekt z wykształcenia, członek nazistowskiej partii *NSDAP od 1931 r. , zdobył zaufanie i poparcie Adolfa Hitlera dla projektów budo­wy obiektów państwowych i deko­racji masowych imprez propagando­wych, co przesądziło o jego karie­rze. W 1934 r. został architektem Hitlera, a później kolejno: szefem...

WIELKA BRYTANIA 1939-45

Polskie Siły Powietrzne w Wielkiej Brytanii zostały utworzone po uchwa­leniu przez parlament brytyjski 22 sierpnia 1940 r. Zalążkiem Polskiem Marynarki Wo­jennej w Wielkiej Brytanii były 3 ni­szczyciele (Błyskawica, BurzaGrom), które dotarły do tego państwa1 września 1939 r.

WIELCY POLACY I ICH WKŁAD - MIKOŁAJ REJ

−  ojciec polskiej literatury pięknej

−  pisał dzieła oryginalne, ukazujące obraz życia narodu, w Renesansie Naród to szlachta i ludzie z wyższych warstw społecznych

−  pierwszy świecki autor

−  miał oryginalny styl i pisarski język, który przypominał język mówiony

−  był gawędziarzem

−  chciał...