Albert Pintat Santolària

Albert Pintat Santolària

Albert Pintat Santolària (ur. 23 czerwca 1943) - polityk Andory, przewodniczący rady wykonawczej (szef rządu) Andory. Sprawował swoją funkcję od momentu nominacji przez Radę Generalną 27 maja 2005 do końca kadencji 3 czerwca 2009. Jest członkiem Liberalnej Partii Andory. W latach 1997-2001 był ministrem spraw zagranicznych Andory.

Czytaj Dalej

ALBERT degli ABATI, Albert z Trapani Św. OCarm

Alberti, ABo l 17 (1898) 317-336; BHL 228-230; Aurenh I 80-81; L.

ALBERT WIELKI, Albert z Lauingen, Albert z Kolonii, Albert z Boilstädt Św. OP

Magni indagaloris rerum naturalium, R 1944; Studia Albertina. Albertyńsko-tomistyczna a kartezjańska koncepcja człowieka, PF 43 (1947) 87-104; Z.   Studia Albertina.

ALBERT WIELKI (Albert z Lauingen, Albert z Kolonii)

: Sancti Doctoris EcclesiaeAlberti Magni, Ordinis Fratrum Praedicatorum, Opera omnia, ad fidem codicummanuscriptorum edenda, apparatu critico, notis prolegomenis, indicibus instruendacuravit Institutum Alberti Magni Coloniense Bernhardo Geyer praeside (ab 1978Wilhelmo Kübel praeside).

ALBERT WIELKI (Albert z Lauingen, Albert z Kolonii) - Teologia a filozofia

Stanowisko filozoficzne i teologiczne A. wywodzi siez przekonania, ze wiedza przyrodzona, której całokształt nazywa za Arystotelesemfilozofia, nie grozi konfliktem z teologia, gdyz sa to dziedziny rózne—zarówno co do przedmiotu, celu jak i metody. Teologia mówi w swietle Objawieniao Bogu jako o dobru najwyzszym...

ALBERT WIELKI (Albert z Lauingen, Albert z Kolonii) - Filozofia bytu

Filozofie teoretyczna („realna”, w odróznieniu od „moralnej”i „racjonalnej”, czyli etyki i logiki) dzieli A., za Arystotelesem, na:

a) fizyke,której przedmiotem jest „ciało zmienne” („corpus mobile”);

b) matematyke, zajmujacasie ilosciowym aspektem rzeczy materialnych;

c) metafizyke, która badabyt jako byt...

ALBERT WIELKI (Albert z Lauingen, Albert z Kolonii) - Koncepcja człowieka

Problematyke człowieka A. podejmuje wielokrotnie,poczynajac od Summa de homine, zarówno w pismach teologicznych, jak i filozoficznych.Jego koncepcja człowieka jest odmienna od Tomaszowej, mimo podobienstwwerbalnych. A. obstaje przy pochodzacej od Augustyna (ostatecznie zasod Platona) koncepcji duszy jako...

ALBERT WIELKI (Albert z Lauingen, Albert z Kolonii) - Nauka o przyrodzie

A. był wybitnym badaczem przyrody w skali wielustuleci. Jego prace przyrodnicze obejmuja szeroki zakres tematyczny—anatomie,fizjologie, medycyne, zoologie i embriologie, botanike, mineralogie, a takzeprzyrodoznawstwo stosowane, jak uprawa ogrodów czy agronomia.

Naukeo przyrodzie ozywionej rozumie jako dział...

CATROUX GEORGES ALBERT (1877-1969) - generał

Francuski oficer, gubernator w In-dochinach od sierpnia 1939 r., tuż po klęsce Francji w 1940 r. został odwołany przez rząd Vichy. Udał się do Londynu, gdzie premier Winston Churchill, poszukując polityka bardziej uległego niż Charles de *Gaulle, w lipcu 1940 r. zapropono­wał mu objęcie przywództwa...

KESSELRING ALBERT (1885-1960) - feldmarszałek

Niemiecki oficer, w czasie I wojny światowej służył jako artylerzysta i oficer sztabu w stopniu majora. Przeniesiony w 1933 r. do lotni­ctwa, mimo swoich 48 lat nauczył się pilotażu. W czerwcu 1936 r. ob­jął stanowisko szefa Sztabu Gene­ralnego *Luftwaffe. Od 1938 r. do­wodził 1 flotą powietrzną...

SPEER ALBERT (1905-1981) - polityk

Architekt z wykształcenia, członek nazistowskiej partii *NSDAP od 1931 r. , zdobył zaufanie i poparcie Adolfa Hitlera dla projektów budo­wy obiektów państwowych i deko­racji masowych imprez propagando­wych, co przesądziło o jego karie­rze. W 1934 r. został architektem Hitlera, a później kolejno: szefem...

Albert Camus (1913-1960)

 

Prozaik, dramaturg, filozof i egzystencjalista. Wychował się i wykształcił w Algierze (studiował filozofię). W 1935 r. założył grupę teatralną, był reżyserem i aktorem. Ze względu na radykalne poglądy musiał opuścić Algierię w 1940 r. Okupację przebywał we Francji, gdzie działał w Ruchu...

"Aby istnieć, człowiek musi się buntować" (Albert Camus). Zastanów się nad źródłami i sensem buntu wybranych bohaterów literackich; oceń ich postawy

Dawno, dawno temu młody członek pewnego stada, wbrew ostrzeżeniom rodziców, zbliżył się do płonącego drzewa. Nie było go jeszcze na świecie, gdy jego krewni uciekali przed wielkim pożarem. Dlatego nie potrafił sobie wyobrazić, jak groźny może stać się ogień. Jednak podszedł do tej "wielkiej...

Biografie fizyków - Einstein Albert

(1879-1955), Jeden z najwybitniejszych fizyków w historii nauki. Urodzony w Niemczech (Ulm) w rodzinie żydowskiej, studiował w Zurychu a pracę zawodową rozpoczął w Bernie jako urzędnik bankowy.

Po opublikowaniu pierwszych doniosłych prac (o ruchach Browna i korpuskularnej teorii światła) został w 1909...

Kim był Albert Einstein i na czym poległa jego teoria względności?

Cząstki i ruch Albert Einstein urodził się 14 marca 1879 roku w niemieckim mieście Ulm, jednak wkrótce wraz z rodziną przeniósł się do Monachium. Albert Einstein w 1914 r.

INES ALBERT

INES ALBERT, ur.

ALBERT

Pieśń o wójcie krakowskim Albercie poemacik łaciński napisany po 1320 przez nieznanego Polaka a.

MIER WOJCIECH (ALBERT), hrabia

MIER WOJCIECH (ALBERT), hrabia, ur.

EINSTEIN Albert

1879-1955, Jeden z największych fizyków w dziejach, którego prace wpłynęły decydująco na kształt nauki (nie tylko fizyki) i w ogóle myśli ludzkiej. W 1905, będąc urzędnikiem biura patentowego w Bernie (Szwajcaria), publikuje 3 prace: oefekcie fotoelektrycznym, o ruchach Browna i o elektrodynamice...

POTOCKI WOJCIECH (ALBERT), SZELIGA

POTOCKI WOJCIECH (ALBERT), SZELIGA, ur. : zaginiony z 1841 i Pamięci Alberta Szeligi hrabi Potockiego -pułkownika - zmarłego na Kaukazie (Vade-mecum 86, powst.