Aktywacja

Czytaj Dalej

ENERGIA AKTYWACJI

W organizmach żywych szybkość reakcji jest zwiększana dzięki obecności enzymów (biokataiizatorów), które znacznie obniżają próg energii aktywacji.

Struktura i funkcja białek G, mechanizm aktywacji

Aktywacja białka G pociąga za sobą kilka konsekwencji: GDP zostaje wymieniony na GTP Po przyłączeniu GTP podjednostka α odłącza się od kompleksu i tworzy tzw.

AKTYWACJA AMINOKWASU

W przypadku aktywacji aminokwasu energia ta pochodzi z hydrolizy ATP do AMP.

Kalmodulina – budowa, mechanizm aktywacji, inhibitory

 

Kalmodulina Jest to białko wapniozależne regulatorowe o masie cząsteczkowej 17000. Jest homologiczne w swojej strukturze i czynności do tropiny C. Ma 4 miejsca wiążące Ca2+. Po ich wysyceniu następuje zmiana konformacyjna białka. Jest to białko które nie jest aktywowane przez witaminę K – nie ma tutaj...

Układy renina - angiotensyna - krążący i lokalne - składniki, mechanizmy aktywacji, znaczenie w fizjologii i patologii człowieka

 

RAS - jest to układ renina-angiotensyna. Wyróżniamy:

układ krążący (endokrynny, regulowany przez aparat przykłębuszkowy nerki, regulacja RR), oraz

układ lokalny (działanie parakrynne, udział w proliferacji komórek, przebudowie narządów i w powstawaniu patologii).

Czym układ...