Agusan del Norte

Agusan del Norte

Agusan del Norte – prowincja na Filipinach, położona we północno-wschodniej części wyspy Mindanao. Od północy granicę wyznacza Morze Mindanao, od wschodu graniczy z prowincjami Surigao del Norte i Surigao del Sur, od południa z prowincją Agusan del Sur, od zachodu z prowincją Misamis Oriental. Powierzchnia: 2730,24 km². Liczba ludności: 314 027 mieszkańców (2007). Gęstość zaludnienia wynosi...

Czytaj Dalej

HISZPANIA, Reino Español, Królestwo Hiszpańskie - DZIEJE TEOLOGII KATOLICKIEJ

Można podzielićna 3 okresy: starożytność, średniowiecze i czasy nowożytne.

A. STAROŻYTNOŚĆ - Początki piśmiennictwa teol. w H.związane były z uchwałami synodu w —» Elwirze, który wpłynąłna kodyfikację wczesnochrześc. prawodawstwa kośc;biorący w nim udział —» Hozjusz z Kordowy wsławił się...

Jak powstawała kopuła na katedrze Maria del Fiore we Florencji?

Filippo Brunelleschi w pomysłowy sposób zbudował wspaniałą kopułę wieńczącą katedrę we Florencji. Dzieło to przyniosło mu w czasach rodzącego się renesansu rozgłos i uznanie; zainspirowało innych twórców, w tym Michała Anioła -konstruktora kopuły w watykań­skiej bazylice św. Piotra. W...

CAMPO

Wł., 'pole'. Campo Santo typ cmentarza włoskiego w kształcie dziedzińca otoczonego czworobocznym krużgankiem, w którego ścianie zewn. mieszczą się grobowce i tablice z napisami nagrobkowymi, wewnątrz zaś ogród. Najsłynniejszy w Piżie 1278-83; wł. 'święte pole'.

Piazza del Campo główny ośrodek...

MOC PRZEZNACZENIA

Wł. La forza del destino, opera (Petersburg 1862; 2. wersja Mediolan 1869; wyk. pol. Warszawa 1875) Giuseppe Verdiego; libretto: Fr. M. Piave wg dramatu hiszp. Don Alvaro, albo Moc przeznaczenia (Don Aharo o La fuerza del sino, 1835) Angela de Saavedra, księcia de Rivas.

ADORATORKI

Zgromadzenia zak. żeńskie, oddające się adoracji Najśw. Sakramentu (—> adoracja wynagradzająca).

1. Adoratorki Najśw. Sakramentu, Suore Adoratrici del SSmo Sacramento, zał. 1881 przez ks. Francesco Spinelli w Rivolta d'Adda w następstwie rozłamu wywołanego trudnościami finansowymi w Instytucie...

ALCÁZAR BALTASAR del

ur. 1530 w Sewilli, zm. 16 I 1606 w Rondzie, Poeta hiszp. Związany z tzw. liryczną szkołą sewilską, odbiegał w swej pogodnej, niekiedy beztroskiej (anakreon-tyki) poezji od melancholijnej liryki mistrzów tej szkoły.

Poezja religijna A. bliska była treścią bogatej liryce hiszp. XV i XVI w., w której...

AMERYKA ŁACIŃSKA

Pd. i środk. część kontynentu -> Ameryki, skolonizowana przez Hiszpanów i Portugalczyków; obszar 20,5 min km2.

 

I. Religie pozachrześcijańskie. 11. Kościół katolicki — A. Misje i stabilizacja Kościoła, B. Dzieje Kościoła w XIX i XX w., C. Kościół a problemy społeczne. III. Kościół prawosławny...

BESSARION OSBM kard.

ur. 2 I 1403 w Trabzonie (Turcja), zm. 18 XI 1472 w Rawennie, Teolog, filozof, humanista, dyplomata.

W 1423 wstąpił do bazylianów, gdzie przyjął imię B. (przypisywaniemu chrzestnego imienia Jan jest błędem); 1431 przyjąłświęcenia kapł., nast. studiował m.in. u Georgiosa Gemistiosa(-> Plethon); 1437...

BETLEJEMITKI, Siostry Betlejemitki Córki Serca Jezusa, Hermanas Bethlemitas Fijas del Corazón de Jesús

Zgromadzeniezał. 1668 przez betlejemitę (-»- betlejemici 3) Antonia de laCruz i tercjarkę franciszkańską Annę Marię Delgualdo w Antigua(Stara Gwatemala) w celu pielęgnacji chorych kobiet.Miały domy także w Meksyku, Peru i na Kubie; 1820 zostałyskasowane przez hiszp. kortezy;

zdołały jednak ocalić...

CÁMARA y CASTRO TOMÁS bp.

ur. 19 IX 1847 w Torrecillaen Cameros (prow. Logroño), zm. 17 V 1904 w Villaharta(prow. Kordowa), Historyk i działacz religijny.

W 1862 wstąpił do augustianów-eremitów; święcenia kapł.przyjął 1870; nast. wykładał filozofię i nauki przyr. w kolegiachaugustiańskich w La Vid (prow. Burgos) i w...

CROCE BENEDETTO

ur. 25 II 1866 w Pescasseroli (Abruzja), zm. 20 XI 1952 w Neapolu, Filozof, historyk, krytyk lit. i polityk.

Uczył się w kolegium barnabitów w Neapolu; od 1883 uczęszczał w Rzymie na wykłady prawa; od 1886 prowadził w Neapolu badania hist.; 1903 założył i redagował wspólnie z G. Gentilem (1903-23) „La...

EKWADOR, Republika Ekwadoru, República del Ecuador

Państwo w pn.-zach. części Ameryki Pd. ; zajmuje 270 700 km2 i liczy 7,38 min mieszk. (1979); administracyjnie dzieli się na 20 prowincji; 40% ludności stanowią Indianie, 35% Metysi, 12% biali, 8% Murzyni i Mulaci, 5% inni; katolicyzm wyznaje 91 % ludności, do mniejszości należą protestanci (-> Ameryka...

ERRICO GAETANO

ur. 20 X 1791 w Secondigliano (k. Neapolu), zm. 29 X 1860 tamże, działacz kościelny.

Po studiach filoz.-teol. w seminarium duch. w Neapolu przyjął 1815 święcenia kapł., po czym pracował wśród wiejskich dzieci; jako kaznodzieja występował przeciwko jansenizmowi oraz propagował kult Serca Jezusa; pod...

EUCHARYSTYCZNE CZASOPISMA - DZIEJE

Za pierwsze cz.e., będące jedną z form kształtowania pobożności eucharyst., uważa się zał. 1869 w Hiszpanii „La lámpara del Santuario".

Apostolatem cz.e. początkowo zajmowali się -* ejmardyści, którzy dla Stow. Kapłanów Ać.-.atorów (kapłańskie bractwa i stowarzyszenia) krajów języków rom...

EZECHIEL MORENO y DIAZ OESA, bł. Moreno del Rosario

ur. 9 IV 1848 w Alfaro (Nawarra), zm. 19 Vm 1906 w Monteagudo (Nawarra).

Do zakonu wstąpił 1864 i przyjął imię E. od MB Różańcowej; od 1870 był misjonarzem na Filipinach; 1871 przyjął święcenia kapł. w Manili; 1885 został przełożonym kolegium w Monteagudo, a 1888 prow, w Kolumbii, gdzie 1893...

FLOREZ ENRIQUE OESA

ur. 21 VII 1702 w Villadiego(prow. Burgos), zm. 5 V 1773 w Madrycie, historyk i teolog.

Do zak. wstąpił 1718 w Salamance; po studiach human,w Valladolid oraz teol. i prawa kan. w Salamance przyjął1725 święcenia kapł. i został prof, w kolegium zak. w Madrycie;1728-38 był regensem studium zak. w —» Alcalá...

FRANCISZEK COLL y GUITART bł. OP

ur 18 II1812 w G o m b r e n (prow. Gerona, Hiszpania), zm. 2 IV 1875w Vieh (prow. Barcelona), misjonarz lud., zat. dominikanekZwiastowania NMP.

Po studiach filoz. i human, w Barcelonie wstąpił 1830do zakonu w Vieh; od 1831 studiował teologię w Geronie;mimo skasowania klasztoru 1835 przez władze państw...

FRANCISZKANKI - STOWARZYSZENIA

Różne wspólnoty o duchowościfranciszkańskiej zaangażowane w działalność apost. i społ.,realizujące ideał ewangeliczny zgodnie ze wskazaniamireguły tercjarskiej, nie mające jednak prawnego statusuzgrom, zakonnego:

° f. adoratorki Najśw. Serca, Franciscaines Adoratricesdu Sacré-Coeur, pobożna unia na...

GEMELLI AGOSTINO OFM

Imię chrzestne Edward, ur.18 I 1878 w Mediolanie, zm. 15 VII 1959 tamże, działaczk o ś c , zał. uniwersytetu kat. Sacro C u o r e , lekarz, psycholog.

W czasie studiów med. (1896-1902) na uniw. w Pawii, hołdującmaterializmowi i pozytywizmowi, związał się z radykalnymruchem studenckim, partią i...

GONFALONIERZY, Confraternità del Gonfalone (Confatone)

Bractwo kultowo-charytatywne zał. ok. 1264w Rzymie przy bazylice S. Maria Maggiore, prawdopodobnieprzez św. Bonawenturę, w celu pogłębienia życia rei.chrześcijan, zatwierdzone 1265 przez pap. Klemensa IV,a 1576 podniesione przez pap. Grzegorza XIII do rangi —>arcybractwa z prawem — agregacji.

Pierwotna...