Aglomeracja policentryczna

Czytaj Dalej

Bunt mas - Zjawisko aglomeracji

] Aglomeracja, przepełnienie — były to zjawiska, które niegdyś należały do rzadko-ści. Teraz nagle przybrały kształt aglomeracji i gdziekolwiek spojrzymy, mamy przed oczami tłumy.

Aglomeracja paryska

W ich skład wchodzą: wzrost kosztów budownictwa - ludzie coraz częściej przenoszą się na peryferia Paryża trudności w zaopatrzeniu ludności i zakładów przemysłowych w wodę szerzenie się chorób związanych z przeciążeniem systemu nerwowego człowiekawzrost przestępczości i patologii społecznej - co za tym wynika - obniżenie się bezpieczeństwa mieszkańców Jedną z najbardziej przykrych wad aglomeracji jest nieustanne pogarszanie ...

ŁAD POLICENTRYCZNY

W odróżnieniu od ładu monocentrycznego ład pluralistyczny charaktery­zuje się następującymi cechami:

a) wielością ośrodków władzy,

b) większą symetrycznością struktury społecznej,

c) istnieniem i funkcjonowaniem licz­nych grup interesu,

Desygnatami pluralizmu są:

a) decentralizacja)...

AGLOMERACJA

Aglomeracji zapobiega się stosując końcówki rozpylające o jak najbardziej zbliżonej wielkości średnic lub umieszczając strumień cieczy w strumieniu powietrza, który’ zapewnia jednakową prędkość wszystkim kroplom.

Aglomeracje

Według argumentacji tego autora, zewnętrzne korzyści aglomeracji wyczerpały się, a występujące wciąż korzyści aglomeracji mają charakter wewnętrzny.