Święta Agata

Agata jest patronką Sycylii, miasta Katanii; ludwisarzy Wzywana przez kobiety karmiące, w chorobachpiersi. Agata przedstawiana jest w długiej sukni, z kleszczami, którymi ją szarpano.

AGAFIA, Agata, Agazja

Żyła w 1. poł. XIII w., córka Świętosława Andrzeja, księcia Włodzimierza Wołyńskiego i Przemyśla, od 1207 żona Konrada I Mazowieckiego, na którego działalność rel.-polit. wywierała znaczny wpływ; jej podobizna znajduje się na patenie kielicha ofiarowanego przez Konrada katedrze...

AGATA Św.

Męczenniczka z 111 w., zm. w Katanii (Sycylia), prawdopodobnie w czasie prześladowania za cesarza rzym. —> Decjusza.

I. Kult — W V w. imię A. włączono do kanonu mszy rzym., ambrozjańskiej i raweńskiej, później także do Litanii do Wszystkich Świętych, co dowodzi, że kult jej istniał już wcześniej...