Afryka Północna

Afryka Północna

Czytaj Dalej

Świat islamu po II wojnie światowej. Konflikt bliskowschodni - Afryka Północna

  Przegląd dziejów świata islamu, stanowiącego niezależny od zachodniego krąg kulturowy, rozpoczniemy od krajów Maghrebu, czyli Afryki Północnej, znajdujących się pod bezpośrednim panowaniem francuskim (Algieria od 1830, w całości od 1847 roku), bądź pod francuskim protektoratem, w ramach, którego utrzymano iluzoryczną władzę sułtana (Maroko od 1912 roku), bądź beja (w Tunezji od 1885 roku).

Afryka Północna

Tradycje mówiące o apostolskim pochodzeniu Kościoła afrykańskiego nie mają uzasadnienia historycznego i w starożytności wspominali o nich jedynie chrześcijańscy autorzy z Afryki Możliwe że misjonarze przvbvli ze Wschodu wyprzedzili ewangelizację prowadzoną przez Rzym: pewne szczególne cechy dyscypliny i liturgii Kościoła afrykańskiego sugerują dwojakie ich pochodzenie.

AFRYKA - PROBLEMY ROZWOJU I BEZPIECZEŃSTWA

Afryka jest olbrzymim kontynentem ( 30.

PROCES KSZTAŁTOWANIA SIĘ ZACHODNIEJ HEMISFERY (AMERYKA ŁACIŃSKA I ANGLOSASKA) - PRZEMIANY W AFRYCE PÓŁNOCNEJ

Napoleon dążył do podbicia Egiptu jednak nie było to łatwe (klęska pod Ablu Kir). Inwazja Napoleona najbardziej korzystna była dla Anglii, która rozpoczęła proces budowania wpływów w tym kraju. Francja popierała namiestnika Egiptu Muhammada Alego, który próbował rozszerzyć swą niezależność. Udało...

AFRYKA - WIADOMOŚCI OGÓLNE

Kontynent położony w większości na półkuli wschodniej, po obu stronach równika; powierzchnia wraz z wyspami (największa Madagaskar) 30,3 mln km2 -drugi co do wielkości kontynent świata; od Europy oddzielony Morzem Śródziemnym (najmniejsza odległość w Cieśninie Gibraltarskiej -14 km), od Azji Kanałem Sueskim i Morzem Czerwonym; od zachodu Afrykę oblewa Ocean Atlantycki, od wschodu Ocean Indyjski; największa rozciągłość południkowa 8 tys.

AFRYKA - UKSZTAŁTOWANIE POWIERZCHNI

Ahaggar, Tibesti, Darfur, Adamawa, Lunda); we wschodniej części Afryki system Wielkich Rowów Afrykańskich (od obniżenia rzeki Zambezi do południowego krańca Morza Czerwonego), rozdzielający wysoko położone zrębowe wyżyny i masywy górskie z licznymi stożkami wulkanicznymi (największe: Kilimandżaro, Kenia); w obrębie rowów kryptodepresje (Tanganika -dno jeziora 662 m poniżej poziomu morza, Niasa -334 m); Afryka Wschodnia ograniczona ...

AFRYKA - KLIMAT

Położenie Afryki po obu stronach równika powoduje wyraźną symetrię w układzie stref klimatycznych; środkowa część kontynentu leży w strefie klimatów równikowych, od równikowego wilgotnego (opady całoroczne) do podrównikowego suchego (krótka pora deszczowa w lecie); największe opady na wybrzeżu Zatoki Gwinejskiej (ponad 3000 mm rocznie, ponad 9000 mm na stokach Kamerunu); wraz ze wzrostem szerokości geograficznej roczna suma ...

AFRYKA - ŚWIAT ROŚLINNY

Roślinność Afryki jest bardzo bogata i różnorodna; w obszarze śródziemnomorskim (północne wybrzeża Afryki i góry Atlas) rosną wiecznie zielone twardolistne lasy i zarośla typu makii, a z roślin uprawnych oliwki; dalej na południe skąpa, skrajnie kserofityczna roślinność pustynna Sahary (z drzew gł.

AFRYKA - ŚWIAT ZWIERZĘCY

Swoiste piętno nadaje faunie Afryki pierwsza z tych krain; cechuje ją najbardziej urozmaicona fauna kręgowców ze wszystkich krain i obfitość rodzin endemicznych, których liczbą ustępuje tylko Ameryce Południowej; występuje tu 38 rodzin ssaków, nie licząc nietoperzy, w tym 12 rodzin endemicznych, wśród nich żyrafy, hipopotamy, mrówniki, 3 rodziny owadożernych (wodnice, złotokrety, ryjoskoczki) i 6 rodzin gryzoni; w pozostałych rodzinach ...

AFRYKA - LUDNOŚĆ

708 mln mieszkańców (1994), ponad 12% ludności świata; średnia gęstość zaludnienia 23 osoby na km2, największa (ponad 1200 osób na km2) w dolinie Nilu w Egipcie, stosunkowo wysoka (200-300 osób na km2) w południowej Nigerii, nadmorskiej strefie Maghrebu, regionie górniczo-przemysłowym Witwatersrand w RPA; większa część Sahary, pustyni Namib, Kalahari i Kotliny Konga bezludne; ludność miejska 34% (najmniej zurbanizowany kontynent świata); 1989 w ...

AFRYKA - HISTORIA

Stosunki międzypaństwowe: strukturą regionalną oraz międzynarodowoprawną zrzeszającą wszystkie państwa Afryki (również RPA od 1994) jest Organizacja Jedności Afrykańskiej (OJA, założona 1963), istnieją także organizacje i koalicje regionalne; niepodległe państwa Afryki pozostawały w granicach, wytyczanych administracyjnie w czasach podziałów kolonialnych, dzieląc zwarte grupy etniczne; mimo zasady integralności terytorialnej i ...

Australia - STANY: Terytorium Północne - Northern Territory

Terytorium autonomiczne Związku Australijskiego, zajmujące środkową i północną część Australii, pomiędzy Queenslandem na wschodzie, Australią Południową na południu i Australią Zachodnią na zachodzie. Dodatkowo w skład NT wchodzi kilka wysp przybrzeżnych (Melville'a, Bathurst, Groote Eylandt i...

Rozmieszczenie ludności na świecie - AFRYKA

1990 na obszarze Afryki było 17 miast z ludnością ponad 1 mln (największe: Kair 6,88 mln mieszkańców - 1993, Kinszasa 3,80 mln mieszkańców - 1991, Aleksandria 3,38 mln mieszkańców - 1994, Casablanca 2,97 - 1993).

Rozmieszczenie ludności na świecie - AMERYKA PÓŁNOCNA

Ameryka Północna ma 450 mln mieszkańców (1994, razem z Ameryką Środkową), co stanowi prawie 8% ludności całej kuli ziemskiej, średnia gęstość zaludnienia wynosi ok. 19 mieszkańców na 1 km2, ale brak jest równomiernego rozmieszczenia na kontynencie.. Najbardziej zaludnione tereny to: Bermudy - 1189...

II Wojna Światowa - front Afryki Północnej

Z powodu ofensywy na ZSRR , w rejonie Afryki polnocnej pozostało tylko 100 tys. Faszysci przegrali wojne w Afryce przede wszystkim ze wzgledu na brak plynnosci dostaw zaopatrzeniowych , oraz wojnie na dwa fronty.

Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej

Na przełomie XVII i XVIII wieku w Ameryce powstało z inicjatywy różnych kampanii handlowych, także emigrantów (religijnych i politycznych)13 kolonii angielskich. Koloniści od początku stanowili mozaikę stosunków narodowościowych, religijnych i społecznych, gospodarczych i politycznych. 2/5 ludności...

Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej - Pierwsi mieszkańcy

Pierwotnymi mieszkańcami obu kontynentów amerykańskich byli Indianie, których przodkowie ok. 50-20 tys. lat temu przywędrowali do Ameryki z kontynentu azjatyckiego. Indianie północnoamerykańscy dzielili się na liczne plemiona, tworząc większe związki, m.in. Dakota, Irokezi, Huroni. Nowożytna historia...

Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej - Kolonizacja kontynentu

Wkrótce po pierwszych odkryciach Kolumba, rozpoczęła się kolonizacja kontynentu amerykańskiego, jako pierwsi pojawili się konkwistadorzy hiszpańscy. 1513 J. Ponce de León wylądował na Florydzie obejmując ją w posiadanie hiszpańskie. W latach 30. XVI w. Francuz J. Cartier zbadał rozległe obszary...

Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej - Konflikt interesów kolonistów i Wielkiej Brytanii (geneza ruchu niepodległościowego)

Głównym powodem konfliktów między kolonistami a Anglią była różnica poglądów co do daleszego rozwoju kolonii. Osadnicy angielscy zwani amerykanami bardzo wcześnie zauważyli, iż podstawowym ich celem powinny być ekspansja na zachód, próba stworzenia więzi ekonomicznych i kulturowych pomiędzy koloniami...

Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej - Rewolucja amerykańska

Mimo represji po licznych przejawach niesubordynacji, koloniści idą jeszcze dalej. We wrześniu 1774 r. zwołany zostaje pierwszy Kongres Kontynentalny. Nie biorą w nim jedynie udziału reprezentanci Georgii. Rok później odbywa się następny kongres. Podczas jego trwania 4 lipca 1776 roku zatwierdzona zostaje...