Afera "Żelazo"

Czytaj Dalej

Mikroelementy - żelazo, miedz, cynk...

ŻELAZO:wchodzi w skł.Hemoglobiny(czerwony barwnik połączony z białkiem w krwi)&miglobiny(j/w w mięśniach)

Żelazo jest niezbędne do:transport tlenu po organizmie,tworzenie erytrocytów,procesów utleniania zachodzących w żywych komórkach.

Obj.niedoboru żelaza: anemia, osł. organizmu,zawroty...

Poezja awangardowa - Ludzie z żelaza

W spotkaniu człowieka z materią wygrywa materia. I ludzie z wierszy Przybosia upodab-niają się do maszyn, przeobrażają się w narzędzia pracy, staja  się przedmiotami. W wierszuCieśle ciała utrudzonych pracowników tężeją, stają się łykowe, zdrewniałe. W  Reklamieczłowiek z krwi i kości przemienia...

Surowce hutnicze - RUDY ŻELAZA, MIEDZI, CYNY - wydobycie i zastosowanie

A) RUDY ŻELAZA – pierwiastek metaliczny, występujący w litosferze. Znajdują się zarówno w skałach magmowych i metamorficznych (magnetyt, hematyt), jak i osadowych (syderyt).

Rudy żelaza występują w osadach jezior i bagien. Małe zapotrzebowanie doprowadziło, np. RFN, Wlk. Brytanię – do zaniechania...

Makro i Mikro składniki - ŻELAZO

Żelazo sprawia, że komórki oddychają. Spośród metali najlepiej znamy żelazo, gdyż spotykamy je w codziennym życiu pod postacią żeberek grzejnikowych, pordzewiałych części maszyn, narzędzi czy garnków. Prawda, że trudno sobie wyobrazić, by ten twardy, zimny materiał mógł w jakikolwiek sposób...

Czym jest anemia spowodowana niedoborem żelaza?

Organizm potrafi magazynować pewną ilość żelaza, głównie w wątrobie, ale zapasy nie starczają na długo. Jeśli w diecie brakuje żelaza, w końcu musi wystąpić anemia. Do pokarmów bogatych w żelazo należą wątroba, ryby i skorupiaki oraz warzywa takie jak groszek,fasola i kapusta. Niedobór...

Żelazo

Żelazo jest obok aluminium najczęściej wy­stępującym metalem w skorupie ziem­skiej. Znaczne złoża rud żelaza, zalegające blisko powierzchni Ziemi, czynią je stosunkowo niedrogim w produkcji. Główne rudy żelaza to hematyt, magnetyt, limonit, syderyt, takonit i pi­ryt. Oprócz syderytu i pirytu...

Produkty w procesie wytopu żelaza

Gazy wylatujące z wielkiego pieca zawierają około 25% bardzo toksycznego tlenku węgla. Jednak tlenek węgla czyni je przydatnymi do wy­korzystania jako ubogie paliwo gazowe. Gazy wylotowe są chwytane u góry pieca, mieszane z bardziej energetycznym gazem i spalane w tej formie w instalacji podgrzewającej...

Rodzaje żelaza

Żelazo z wielkiego pieca zawiera wiele różnora­kich zanieczyszczeń, takich jak węgiel, siarka, fosfor, bądź krzemiany. Skład zanieczyszczeń zależy zarówno od rodzaju użytej rudy, jak i od zawartości wapienia we wsadzie pieca. Niekiedy do wsadu dodaje się niewielką tylko ilość kamienia wapiennego...

Żelazo

Metal srebrzystobiały, kowalny, miękki;występuje przeważnie w związkach z tlenem (hematyt,magnetyt itp.) i siarką (piryt), stosowany w sztukachpiast, już od epoki brązu; odpowiedni kształtnadawany jest przedmiotom z ż. przez kucie, —> repusowaniei wycinanie; dekorowanie uzyskuje sięprzez rycie i —>...

Żelazo

Szeroko rozpowszechniony symbol siły, trwałości, nieugiętości. Niejednokrotnie także — np. w Chinach — przeciwstawiane miedzi lub brązowi jako metal nieszlachetny — szlachetnym.

Żelazo i miedź niekiedy partycypują w przeciwstawieństwie symboli woda — ogień, północ — południe, czerń — czerwień, in —...

Stopy żelaza na tle wykresu żelazo-węgiel.

Żelazo wystepuje w przyrodzie pod postacią związków chemicznych, najczęściej z tlenem... a. Wiadomości podstawowe. Żelazo wystepuje w przyrodzie pod postacią związków chemicznych, najczęściej z tlenem. W technice, poza nielicznymi wyjatkami, stosuje się stopy żelaza z różnymi składnikami, z których najważniejszym jest węgiel: oprócz węgla, techniczne stopy żelaza zawierają zawsze pewne ilości krzemu, manganu, siarki i fosforu, przedostające się do stopu w ...

Zatrucie żelazem

Żelazo (Fe) podane do żołądka ulega przemianie w chlorek żelaza (FeCl*), który w dużych stężeniach wykazuje właściwości żrące. Działanie drażniące wykazują również związki żelaza trójwartościowego. Używany w przemyśle żelazicyjanek potasu jest natomiast bardzo mało toksyczny.

Doustne...

Niedokrwistość z niedoboru żelaza

Niedokrwistości te stanowią jeden z objawów niedoboru żelaza, który długi czas może istnieć w utajeniu (utajona choroba z niedoboru żelaza).

Całkowita ilość żelaza w ustroju ludzkim wynosi około 4,0 g, z czego większość (ok. 3,0 g) jest zawarta w hemoglobinie krwinek czerwonych. Pozostała jego...

Utajona choroba z niedoboru żelaza

Pierwszy, utajony okres niedoboru żelaza cechuje jedynie zubożenie ustroju w żelazo tkankowe i zapasowe, spowodowane ujemnym bilansem żelazowym. W tym czasie stężenie' hemoglobiny i liczba krwinek czerwonych utrzymują się w granicach prawidłowych, potem rozwija się jawna niedokrwistość z niedoboru...

Jawna niedokrwistość z niedoboru żelaza

Drugi okres niedokrwistości z niedoboru żelaza jest znacznie łatwiejszy do rozpoznania, ponieważ dochodzi do ujawnienia się jej w postaci niedoboru żelaza tkankowego oraz niedokrwistości. Niedokrwistość z niedoboru żelaza występuje dopiero po wyczerpaniu żelaza tkankowego ł zapasowego; cechuje się...

ŻELAZO

ŻELAZO, fe rrum (Fe) — powszechnie znanypierwiastek metaliczny, przeważnie dwu- i trójwartościowy,występujący w przyrodzie w postacizwiązków, a tylko wyjątkowo w postaci rodzimej(czystego żelaza). Żelazo wytapia się w wielkichpiecach z rud w postaci tzw. surówki zawierającejok. 4% węgla, stosowanej do...

Żelazo (surowiec i technologia obróbki)

Przewaga żelaza nad brązem (czy miedzią) polega nie tylko na jego właściwościach technologicznych i zaletach związanych z możliwościami wtórnej obróbki (przekuwaniem, ostrzeniem itp.), ale przede wszystkim na dość powszechnej dostępności surowca wyjściowego, jakim są rudy tego metalu.

W...

Żelazo

Zapotrzebowanie na żelazo znacznie wzrasta w drugiej połowie ciąży, ale najwyższe jest w ostatnich miesiącach. Wiąże się to z magazynowaniem żelaza przez płód — dla potrzeb dziecka po urodzeniu. Dlatego dzieci przedwcześnie urodzone nie mają zapasów żelaza i bardzo są skłonne do niedokrwistości...

Niedobory żelaza

Niedobory żelaza w skali świata są czynnikiem ryzyka: anemii, śmiertelności przedporodowej i poporodowej kobiet oraz umiarkowanego opóźnienia rozwoju psychicznego (mierzonego ilorazem inteligencji), a w krajach rozwijających się -m.in. malarii. Według globalnych szacunków niedobory żelaza w skali świata...

Niedokrwistość mikrocytowa — niedokrwistość z niedoboru żelaza

Żelazo jest składnikiem hemoglobiny (białka krwi) i mioglobiny (białka magazynowanego w mięśniach). Jest niezbędne do transportu i magazynowania tlenu, transportu elektronów (cytochromy), desaturacji kwasów tłuszczowych, destrukcji nadtlenku wodoru (katalaza), jodowania tyrozyny (peroksydaza tarczycowa)...