Adres poczty elektronicznej

Czytaj Dalej

Bezpieczeństwo poczty elektronicznej

Do najbardziej znanych sposobów zabezpieczenia poczty należą: standard SMIME - będący obecnie normą szyfrowania wiadomości i podpisu cyfrowego, włączenie bramy kontrolującej przesyłki pocztowe - spełniającej funkcję zapory ogniowej (skąd, dokąd, kiedy, obecność wirusów), a także szyfrującej i podpisującej przesyłaną wiadomość oraz szyfrowanie wiadomości pocztowych za pomocą prywatnego klucza abonenta wysyłającego ...

Pozasklepowe formy sprzedaży detalicznej - Elektroniczna forma zakupów

Jest odmianą sprzedaży wysyłkowej. U jej pod-staw leży postęp techniczny. Sprzedaż tę charakteryzują cztery kierunki specjalizacji asortymentowej:

sprzedaż szerokiego asortymentu towarów na ogół nieżywnościowych,

aktywizacja popytu na artykuły renomowanych marek o wysokiej jakości i...

Zmiany w mediach elektronicznych po roku 1989

funkcjonowania mediów elektronicznych: Program - zestaw audycji radiowych lub TV, regularnie rozpowszechnianych, pochodzących od jednego nadawcy Audycja - część programu radiowego lub TV, stanowiących odrębną całość ze względu na treść, przeznaczenie lub autorstwo przekazów Nadawca - osoba, która tworzy lub zestawia programy i rozpowszechnia je lub przekazuje innym osobom w celu rozpowszechniania w całości bez zmian ...

BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA

Podstawowym zadaniem Rady Bankowości Elektronicznej przy Związku Banków Polskich jest właśnie doprowadzenie do sytuacji, kiedy nie będzie to konieczne i klient korzystający z dowolnego produktu bankowości elektronicznej będzie mógł kontaktować się z dowolnym bankiem.

Poczet Królów Polskich

 

Mieszko 1 – 960-992

Bolesław Chrobry 992-1025

Mieszko 2 Lamberd 1025-1034

Kazimierz Odnowiciel 1034-1058

Bolesław Śmiały 1058-1079

Władysław Herman 1079-1102

Bolesław Krzywousty 1102-1138

Władysław Wygnaniec 1138-1146

Bolesław Kędzierzawy 1146-1173

Mieszko Stary 1173-1177 , 1194 –...

UZALEŻNIENIE OD MASS MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH

Rzadko odwiedzamy pocztę, chcąc wysłać list do drugiej osoby, przecież w powszechnym użytku są telefony, faksy lub poczta elektroniczna.

Postulaty Polaków pod adresem prawa

• większość Polaków opowiada się za gwarancyjną funkcją konstytucji.

• grupy zawodowe powinny mieć możliwość stanowienia własnego prawa,

• autonomii prawnej grup wyznaniowych, narodowych i regionalnych.

• referendum powinny być rozstrzygane ważne dla społeczeństwa sprawy.

• maksymalizmu prawnego...

Rynek paliw płynnych i ciekłych - Elektroniczny system euroShell

informacje, istnieje możliwość wprowadzania centrów kosztowych oraz otrzymania zestawienia w formie elektronicznej.

Historia Starożytnego Egiptu - Poczet egipskich bóstw

Egipcjanie byli bardzo religijni; bogowie odgrywali w ich zyciu wazna role. Wierzyli rowniez w zycie pozagrobowe. Uwazali, ze zmarli odbywaja podroz w zaswiaty i tam zyja nadal w taki sam sposob jak na ziemi. Tak wiec wedlug ich wierzen faraon pozostawal faraonem, a chlop - chlopem.

Dla ulatwienia bogatym...

Obrona Poczty Gdańskiej

W 1925 w nocy z 4 na 5 stycznia Poczta Polska wywiesiła w śródmieściu Gdańska 10 skrzynek pocztowych i następnego dnia rano wysłała grupę polskich listonoszy celem doręczenia w mieście przesyłek pocztowych nadesłanych z Polski.

Poczet cesarzy rzymskich - Gajusz Juliusz Cezar (Gaius Iulius Caesar)

ur. 13 lipca 103r. p.n.e.

zm.15 marca 44r. p.n.e.

- pięciokrotny konsul w latach: 59, 48, 46, 45, 44 p.n.e.

- czterokrotny dyktator w latach: 49 - 44 p.n.e., od 44r. p.n.e. dyktator dożywotni.

- w 42 r. p.n.e. uchwałą senatu i ludu zaliczony został w poczet bogów jako Divus Iulius

Tytuł cesarz...

Poczet cesarzy rzymskich - Oktawian August (właściwie Gaius Octavius)

ur. 29 września 63 r. p.n.e.

zm. 19 sierpnia 14 r. n.e.

- od 44 r. p.n.e. nazywa się Gaius Iulius Caesar ( Octavianus )

- po śmierci zaliczony do grona bogów jako Divus Augustus

- panował do 16 stycznia 27 r. p.n.e.

Był on siostrzeńcem Gajusza Juliusza Cezara i dziedzicem jego majątku. W 43 r...

Poczet cesarzy rzymskich - Tyberiusz (Tyberius Claudius Nero)

ur. 16 listopada 42 r. p.n.e.

zm. 16 marca 37 r. n.e.

- Panował jako Tyberius Caesar Augustus od 14 r. n.e. do śmierci

Miał 55 lat gdy obejmował rządy. Był przybranym synem i spadkobiercą Augusta. Objął rządy 17 września 14 r. Za jego panowania terytorium Rzymu powiększyło się o Kapadocję i...

Poczet cesarzy rzymskich - Kaligula (Gaius Iulius Caesar)

ur. 31 sierpnia 12 r.

zm. 24 stycznia 41 r.

- panował od 18 marca 37 r. jako Gaius Iulius Caesar Augustus Geramicus

Po tajemniczej śmierci Tyberiusza do której prawdopodobnie Kaligula się przyczynił sam z pomocą Makrona objął władzę imperatora i trybuna ludowego, urząd najwyższego kapłana oraz...

Poczet cesarzy rzymskich - Klaudiusz (Tiberius Claudius Nero Drusus)

ur. 1 stycznia 10 r. p.n.e.

zm. 13 października 54 r.

- panował od 25 stycznia 41r. Tyberius Claudius Caesar Augustus Germanicus

- po śmierci został zaliczony w poczet bogów jako Divus Claudius

Przypadek sprawił, że Klaudiusz nie został zamordowany wraz z Kaligulą, udało mu się uniknąć śmierci...

Poczet cesarzy rzymskich - Neron (Lucius Domitius Ahenobarbus)

ur. 15 grudnia 37 r.

zm. 9 czerwca 68 r.

- od 1 marca 50 r. Nero Claudius Drusus Germanicus

- panował od 13 października 54 r. do śmierci jako Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus

Po śmierci Klaudiusza rządy obejmuje Neron wychowanek Seneki. Ma on zaledwie 17 lat i Rzym wiąże z nim wielkie...

Poczet cesarzy rzymskich - Galba (Servius Sulpicius Galba)

ur. 25 grudnia 3 r. p.n.e.

zm. 15 stycznia 69 r. n.e.

- panował od 9 czerwca 68 r. do 15 stycznia 69 r. jako Servius Galba Imperator Caesar Augustus

Pochodził ze znakomitego rodu arystokratycznego, sławnego w czasach republiki. Galba najpierw został dzięki przychylności Tyberiusza pretorem, następnie...

Poczet cesarzy rzymskich - Othon (Marcus Salvio Otho)

ur. 28 kwietnia 32 r.

zm. 16 kwietnia 69 r.

- panował od 15 stycznia 69 r. jako Imperator Marcus Otho Caesar Augustus

Początki jego rodu się gały czasów etrusków. Był dobrym przyjacielem Nerona, jego żoną była Poppeja. W swojej karierze politycznej był konsulem, namiestnikiem Afryki, dowódcą wojska...

Poczet cesarzy rzymskich - Witeliusz (Aulus Vitellius)

ur. 7 lub 24 września 15 r.

zm. 21 grudnia 69 r.

- panował od 2 stycznia 69 r. do śmierci jako Aulus Vitellius Augustus Imperator Germanicus

Jego ojciec był doskonałym dowódcą za panowania Tyberiusza. Był ceniony przez Kaligulę, Klaudiusza i Nerona jako znawca wyścigów rydwanów i utalentowany partner...

Poczet cesarzy rzymskich - Wespazjan (Flavius Vespasianus)

ur. 17 listopada 9 r.

zm. 24 czerwca 79 r.

- panował od 1 lipca 69 r. do śmierci jako Imperator Caesar Vespasinus Augustus

- został zaliczony w poczet bogów jako Divus Vespasianus

1 lipca został ogłoszony Cezarem i w krótkim czasie ( do 15 lipca )miał pod swoimi rozkazami 8 legionów. Pochodził z...