Adapter

Adapter

Czytaj Dalej

Adapter ISDN

Adapter interfejsowy TA (Terminal Adapter) sieci ISDN winien spełniać trzy funkcje: fizyczną konwersję interfejsów do jednego ze styków ISDN (styk S lub styk T), adaptację szybkości do wewnętrznej przepływności podkładowej 16 kb/s lub 64 kb/s magistrali lokalnej oraz zapewnić synchronizację zdalnie współpracujących urządzeń.

Adapter liniowy

Funkcja adaptera liniowego jest zwykle implementowana w programowanych układach dużej skali integracji typu UART (dla transmisji asynchronicznych) lub USART (dla transmisji synchronicznej i asynchronicznej).