Adamowicz

Czytaj Dalej

ADAMOWICZ BOGUSŁAW

ADAMOWICZ BOGUSŁAW, pseud.

ADAMOWICZ STANISŁAW

Imię zak. Józef Kalasanty od św. Stanisława, SchP, ur. 1796 w pow. szawelskim, zm. 9 XI 1861 w Zasławiu (Litwa), nauczyciel i działacz niepodległościowy.

Do zak. wstąpił 1815; święcenia kapł. otrzymał 1823; wykładał arytmetykę, później także chemię, fizykę i język franc, w wielu szkołach...

ADAMOWICZ WAWRZYNIEC

Imię zak. Wawrzyniec od św. Mikołaja, SchP, ur. 1765 w pow. lidzkim, zm. 14 V 1883 w Cho-robowiczach (pow. Słonim), działacz niepodległościowy i nauczyciel.

Do zak. wstąpił 1780, święcenia kapł. przyjął 1790; uczył w szkołach w Lidzie, Poniewieżu, Szczuczynie; 1795 za wygłoszenie patriotycznego...