Adam Czartoryski

Czytaj Dalej

CZARTORYSKI ADAM KAZIMIERZ

CZARTORYSKI ADAM KAZIMIERZ, książę, ur. Czackim przy tworzeniu —» Liceum Krzemienieckiego i z synem(—» Czartoryski Adam Jerzy) jako kuratorem wil.

CZARTORYSKI ADAM JERZY

CZARTORYSKI ADAM JERZY, książę, ur.

CZARTORYSKI Adam Jerzy (14 I 1770 - 15 VII 1861), polityk poi., zastępca min. spr. zagr. Rosji

Ur. w Warszawie, po III rozbiorze Polski wysłany z bratem Konstantym na dwór w Petersburgu, by pozyskać łaski carycy Katarzyny II i w ten sposób ocalić rodowe majątki. Zaprzyjaźnił się z w.ks. Aleksandrem, a po jego wstąpieniu na tron został jednym z najbliższych współpracowników.

Członek tajnego...

Franci­szek Zabłocki (1752-1821), Adam Kazimierz Czartoryski (1734-1823)

Oprócz Bohomolca i Krasickiego uprawiał także komedię satyryczną książę Adam Czartoryski (1734-1823), generał ziem podolskich. Wszystkie te utwory są bądź przekładami, bądź przeróbkami komedii obcych - prawie wyłącznie francuskich.

Adam Jerzy Czartoryski (1770-1861)

» Tym młodym Polakiem jest syn księcia generała ziem podolskich, Adam Jerzy Czartoryski (1770-1861), uczestnik powstania kościuszkowskiego, późniejszy przyjaciel cesarza Aleksandra I i rosyj­ski minister spraw zagranicznych, reformator szkół polskich na Litwie i na Rusi, prezes Rządu Tymczasowego w czasie powstania roku 1831, a wreszcie emigrant zmarły na ziemi francuskiej.

Adam Kazimierz Czartoryski

  Książę Adam Kazimierz Czartoryski (lata 1734-1823) był jednym z najwybitniejszym magnatów polskich. Czartoryski był współzałożycielem i komendantem Szkoły Rycerskiej oraz aktywnym członkiem Komisji Edukacji Narodowej.

Adam Asnyk - krótka biografia

  Adam Asnyk (pseud.

Adam Mickiewicz - krótka biografia

Adam Mickiewicz żył w latach 1798—1855.

Adam Mickiewicz “Dziady”

III, arcydzieło dramatu narodowego napisał Adam Mickiewicz w ciągu wiosny roku 1832 r. Doktor sugeruje, że pieczę nad spiskiem sprawuje książę Czartoryski.

Adam Mickiewicz. Ojczyzna - patriotyzm

Wcale nie wystarczy wiedzieć i napisać: iż „Mickiewicz wielkim patriotą był”. Niemal każdy utwór poświęcony krajowi, tęsknocie za ojczyzną - jest inny, inaczej ujmuje to wzniosłe uczucie. Tym samym temat staje się ciekawy, daleki od monotonnego, opartego na schemacie wyliczanki, wywodu.

Konrad...

Adam Asnyk - "Wiersze" - streszczenie

Gdy weźmiemy pod uwagę przyczynę powstania utworu, a także to, co powyżej napisałam, wyłoni się główny motyw poematu: odrzucenie przez kochaną osobę, co właśnie wydarzyło się Adamowi Asnykowi. Utwór Adama Asnyka „Do młodych” konkretyzuje zadania tych, którzy będą sięgać po „nowe życie”.

Adam Mickiewicz

Cechy gatunkowe ballady na przykładzie kilku ballad Mickiewicza.

W roku 1822 Mickiewicz opublikował swój pierwszy tom ballad i romansów, a data ta jest również uważana jako przełom romantyczny w Polsce. Zawierały one znacznie odmienną wizję literatury od dotąd panującej – klasycznej. Szukała...

Zygmunt (Napoleon Stanisław Adam Ludwik) KRASIŃSKI

Zygmunt (Napoleon Stanisław Adam Ludwik) KRASIŃSKI hrabia, urodził się i zmarł w Paryżu (19. Powieści „Adam Szaleniec”) i nieraz jeszcze stanie przed wyborem między ojcem a ojczyzną.

Lilije Adam Mickiewicz

Ballady Adama Mickiewicza wniosły wiele elementów nowatorskich do tradycji tego gatunku.

Switeź Adam Mickiewicz

Balladę tę również zalicza się do tzw. utworów programowych, twórczości A. Mickiewicza i polskiego romantyzmu. [...] W Świtezi mamy do czynienia po raz pierwszy bodaj w poezji polskiej z wyzyskaniem opisu dla wywołania wizji, poetycko sugestywnej, zmierzającej do wzbudzenia przeżycia nieskończoności i...

Adam Asnyk - poeta czasów niepoetyckich

Adam Asnyk zostal wychowany w duchu idei niepodleglosciowych oraz w wielkim szacunku dla romantycznych zrywów narodowowyzwolenczych.

Adam - jeden dzien z pamietnika

Kiedy sie obudzilem, zobaczy ze dlugowlose stworzenie spi z glowa na moim ramieniu. Musialo polozyc sie przy mnie w nocy. Jakby sie czegos balo i spiac obok mnie odnajdowalo - w jakis sposób zatracone - bezpieczenstwo i spokój. Ale czegóz ono sie moze bac? Przeciez jestesmy w raju.

Dziwne, ale tego ranka wcale...

Adam Naruszewicz (1733-1796)

Należał do bliskich współpracowników króla. Wykładał poetykę i wymowę w Akademii Wileńskiej, a potem w Collegium Nobilium, był redaktorem "Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych". Pisał ody, sielanki, wiersze liryczne i satyry. Jest autorem ośmiu satyr, w których okazał się bystrym obserwatorem życia i...

„Nic pożądańszego, a nic trudniejszego na ziemi jak prawdziwa rozmowa” Adam Mickiewicz. Dlaczego ludziom tak trudno porozumieć się ze sobą?

Rację miał Adam Mickiewicz, pisząc, że szczera rozmowa między ludźmi jest bardzo ważna, chociaż najczęściej trudno im się porozumieć. Myślę, że rację miał Adam Mickiewicz, twierdząc, że ludziom jest niezwykle trudno porozumieć się ze sobą.

ADAM ŚWINKA

ADAM ŚWINKA, z Zielonej, żył w XIV/XV w.