What do I think about “Małolat” action in Poland

In last few moths I heard about action "Małolat" in Wroclaw. Local policy had started action against the young children and teenagers which are out from theirs home at 2200. Every teenager below the age of 18 was stop and check theirs Ids. Then they was escorted back to theirs homes. But some of them was...

ACTION FRANÇAISE

Skrajnie nacjonalistyczna organizacja polit, we Francji, zał. 1898 w związku ze sprawą A. Dreyfusa przez monarchistów francuskich. Przywódcą A.F. był Ch. Maunas, który opowiedział się po stronie Kościoła, widząc w nim ostoję ładu społ. i zasadniczy czynnik tradycji francuskiej.

Obrona rodziny jako...

ACTION POPULAIRE

Wydawnictwo zał. we Francji przez Henri J. Leroya SJ w celu wydawania popularnych publikacji i periodyków z zakresu kat. myśli społecznej.

Działalność A.P. zaczęła się od wydawania 1903 w Lille miesięcznika pod tą samą nazwą; 1904-14 ukazywało się 12 periodyków o kilkunastotysięcznym nakładzie...

Action painting

Termin określający technikę i sposóbmalowania polegający na spontanicznym chlapaniu,rozlewaniu bądź kapaniu farbą na płótno.

Termin,użyty po raz pierwszy w 1952 przez amer.krytyka H. Rosenberga, akcentował popularny wówczaspogląd, że obraz nie jest skończonym dziełem,ale zapisem procesu twórczego...

Test skrzyżowanego przywodzenia (cross body action - objaw Dugasa)

Wykonanie: Stojący lub siedzący pacjent prowadzi chorą i zgiętą do 90° kończynę w kierunku przeciwnego barku.

Interpretacja: Bóle w stawie barkowo-obojczykowym przemawiają za jego schorzeniem (zmiany zwyrodnieniowe, niestabilność, uszkodzenie krążka, infekcja). Konieczne jest wykonanie różnicowania...

Test zgięcia w płaszczyźnie poziomej Thompsona i Kopella (cross body action)

Wykonanie: Pacjent stoi. Chory kończyną górną odwiedzioną do kąta 90° w stawie ramiennym wykonuje maksymalne zgięcie w płaszczyźnie poziomej przed tułowiem.

Interpretacja: Tępe, zlokalizowane głęboko bóle nad górnym brzegiem łopatki w dole nadgrzebieniowym i tylno-boczne łopatki, promieniujące do...