Abraham

Abraham

Czytaj Dalej

ABRAHAM

Abraham spełnia rozkaz, ale gdy podnosi miecz, aby zabić syna, powstrzymuje go anioł i podsuwa mu w zamian na ofiarę barana (Gen. forma imienia Abraham.

ABRAHAM

(Abram mój ojciec jest wzniosły, Abraham ojciec wielu narodów), jak i pozabibl. było często używaną metaforą szczęścia wiecznego (-> Abraham IX).

Potrzeby ludzkie w świetle Abrahama Maslowa

Dzieje się tak, ponieważ wszyscy ludzie mają swoje potrzeby, które Abraham opisał w swojej piramidzie potrzeb.

HESCHEL ABRAHAM JOSHUA

An Interpretation of Judaism from the Writings of Abraham Joshua H. Starkman, Abraham Joshua H. Lichten, Abraham H.

Abraham

Przedstawienia /ona Abrahama stanowią symbol bezpieczeństwa wiernych w Bogu: Abraham, który w Nowym Testamencie uchodzi za uprzywilejowanego w Raju, trzyma na swym łonie w chuście grupę wybranych; niekiedy również spotyka się wyobrażenie Łazarza na łonie Abrahama (w odniesieniu do przypowieści o biednym Łazarzu).

Abraham i Izaak

W Liście do Hebrajczyków czytamy: „Przez wiarę Abraham, wystawiony na próbę, ofiarował Izaaka, i to jedynego syna składał na ofiarę, on, który otrzymał obietnicę (.

FRENCEL, Frentzel ABRAHAM

Mčtšk, Der Beitrag Abraham F.

Wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych - ABRAHAM LINCOLN

Prezydentem wybrany został wówczas republikanin Abraham Lincoln.

ABRAHAM ANTONI

ABRAHAM ANTONI, ur.

LINCOLN Abraham

Abraham Lincoln brąz (1887) Augustusa St.

TROC, Trotz, MICHAŁ ABRAHAM

TROC, Trotz, MICHAŁ ABRAHAM, ur.

ABRAHAM Św.

Teodozjusz II wezwał go na swój dwór do Konstantynopola; niektórzy mylą go z -> Abrahamem z Bet Kiduna; święto 14 II.

ABRAHAM WŁADYSŁAW

Abraham, Organizacja Kościoła w Polsce do polowy XH w.

CALOV, Calovius ABRAHAM, właśc. Abraham Kalau

ur.16 IV 1612 w Morągu (Warmia), zm. 25 II 1686 w Wittenberdze,Teolog luterański.

Kształcił się 1626-32 w Królewcu, gdzie uzyskał doktorat z teologii, a nast. w Rostocku; od 1639 był prof, teologii w Królewcu,a od 1643 rektorem gimnazjum w Gdańsku i tamt. kaznodzieją;brał udział w -» Colloquium...

CAPADOSE, Capadoce ABRAHAM

Kalmijn, Abraham C, Hg 1955; A.

FIRKOWICZ ABRAHAM, ben Samuel

Zajączkowski, Życie i działalność Abrahama F.

Lubienie i sympatia – „efekt aureoli” (Abraham Masłow)

 

Ludzie wolą mówić „tak", tym osobom, które lubią i znają. Jednym z czynników decydujących o sympatii wobec innej osoby jest jej atrakcyjność. Osoby atrakcyjne mają pewną przewagę w kontaktach społecznych. Piękno człowieka roztacza „aureolę” na jego pozostałe cechy np. talent, inteligencję, czy...

TROTZ Abraham Michał

Troc, ok. 1689-1769, polski leksykograf i tłumacz, współautor, wraz z Józefem Andrzejem Załuskim, obszernego słownika francusko-niemiecko-polskiego Nouveau dictionnaire Jranęois, allemand et polonois, t. 1-2 -_1744U7; t . 3-pol.-fr.-nm. - 1764; t . 4-nm.-pol . - 1772.