Abi Gamin

Czytaj Dalej

HIRAM ABI

Churam-Abi, główna postać legendy i rytuału wolnomularstwa, występujący w Biblii, 2. Ks. Kronik, 1 i 2, jako mistrz budowniczy jerozolimskiej świątyni Salomona, -któremu przysłał go Hiram, król Tyru, dostawca drzewa cedrowego na budowę; ab i hebr., 'mój ojciec'.