59 Pułk Piechoty

Czytaj Dalej

KG 200 - pułk lotniczy

Niemiecka jednostka lotnicza sfor­mowana w lutym 1944 r. w celu prowadzenia operacji specjalnych. Do listopada 1944 r. w jej łonie utworzono 4 grupy:

I/KG 200 - podporządkowana Głównemu Urzędowi Bezpieczeń­stwa Rzeszy (*RSHA) wyposażona w różne samoloty, w tym zdobycz­ne amerykańskie bombowce, w ce­lu...

27 Pułk Ułanów

Następnie pułk został przydzielony do 13 Dywizji Piechoty, walczył razem z nią aż do zawieszenia broni tj. 300 ocalałych dzięki kapitanowi Pilichowi nawiązało kontakt z 25 Pułkiem Piechoty z Piotrkowa Trybunalskiego.

Najwybitniejsi pisarze starożytnego Rzymu - Liwiusz, Titus Livius (59 p.n.e. - 17 n.e.)

Największy obok Tacyta historyk rzymski. Jego główne dzieło historyczne: Ab urbe condita (Od założenia Rzymu, po 27 p.n.e.), liczy 142 księgi, przedstawiające dzieje Rzymu od założenia miasta, aż do czasów sobie współczesnych.W całości zachowało się 35 ksiąg: 1-10 obejmujące okres do 293 p.n.e...

PIECHOTA

Piechota dymowa powołana w Polsce w 1673 i 1676 jako kontynuacja łanowej, ale nie wg liczby łanów, lecz dymów, czyli gospodarstw. Piechotne ćwiczenia. pierwszy regulamin piechoty w jęz.

Wolfe James (1727 - 59)

 

Generał brytyjski. Mając 32 lata, po siedemnastoletniej wyróżniającej się służbie wojskowej w Europie i w Szkocji, został w 1758 mianowany zastępcą Amhersta. W tym samym roku kierował lądowaniem wojska na Cape Breton Island, co zmusiło Louisburg do kapitulacji.

W następnym roku jego...

Montcalm - Gozon Louis - Joseph, markiz de (1712 - 59)

 

Generał francuski. Walczył w Nadrenii, w Czechach i we Włoszech, w 1756 został mianowany dowódcą w Kanadzie podczas wojny z Francuzami i Indianami. Początkowo odniósł szereg zwycięstw: pod Fort Oswego (1756), Fort William Henry (1757) i Ticonderogą (1758).

W 1759 zaskoczył go śmiały atak J. Wolfego...

DROMADERÓW PUŁK

Najbardziej egzotyczny p. franc. Armii Wschodu, złożony z żoł. dosiadających wielbłądów - dromaderów. Utworzony w IV 1799 z ochotników wywodzących się z komp. grenadierskich. Włączono doń wcześniej istniejącą „piech. wielbłądzią" gen. Desaixa i oddział dromaderów gen. Reyniera. Łącznie...

FLANKIERÓW PUŁK

Utworzony dekretem Napoleona z 4 IX 1811, zaliczony do młodej gwardii, składał się z ochotników - synów, bratanków lub siostrzeńców strażników leśnych. Taka młodzież, najczęściej wychowana w leśnych ostępach, mogła nadawać się do działań rozpoznawczych i akcji bojowych prowadzonych w...

KARABINIERZY, elitarne pułki ciężkiej jazdy franc.

Powstały 1788, a w 1791 otrzymały numery 1 i 2, tworząc jedną bryg. 1792 k. dostali wysokie niedźwiedzie czapy, potęgujące wrażenie ogromu żoł. 1809 czapy te zamieniono na kaski a la Miner-ve, ozdobione grzebieniem z czarnego końskiego włosia. Dopiero w 1809 wprowadzono dwuczęściowe kirysy. K...

PIECHOTA, podstawowy rodzaj broni, żoł. walczący pieszo

W okresie wojen napoleońskich nastąpiły istotne zmiany zarówno w organizacji tego rodzaju wojsk, jak też ich taktyki działań w polu. Najwcześniej wprowadzono je w armii franc., na której wzorowały się najpierw armie sprzymierzone (np. wojsko poi., formacje państw niem. i wł.), a potem armie wrogich...

PIECHOTA LEKKA FRANCUSKA

Wywodziła się z 12 bat. strz. pieszych, jakie istniały w dawnej armii królewskiej i nosiły historyczne nazwy prowincji, w których były formowane.

1 IV 1791 zmieniono nazwy na kolejne numery bat. piech. lekkiej, której zadaniem miało być teraz prowadzenie działań rozpoznawczych, osłonowych i...

PIECHOTA LINIOWA FRANCUSKA

Wywodziła się z regimentów liniowych armii królewskiej, noszących historyczne nazwy, zazwyczaj prowincji, w których były kiedyś formowane. 1 I 1791 nazwy te zastąpiono kolejnymi numerami i tak powstało 101 pułków piech. liniowej. 28 VIII 1791 z oddziałów paryskiej gwardii narodowej utworzono pułki nr...

PRUSKI PUŁK (Regiment de Prusse), regiment piech. franc., złożony z cudzoziemców

Utworzony 13 XI 1806 z jeńców i dezerterów z armii prus., w tym z Polaków. 1811 przekształcony w 4 regiment cudzoziemski. 25 XI 1813 rozwiązany.

RADA ADMINISTRACYJNA PUŁKU

Pojawiła się w armii franc. na mocy królewskiego dekretu z 25 III 1776. Składała się z dow. i pięciu członków.

Zawierała kontrakty na dostawy dla p., sprawdzała ich wykonanie i zatwierdzała je. Oceniała także pracę ofic. ubiorczego, płatnika i prowiantowego, którzy nie zasiadali w radzie...

SZTAB PUŁKU

Zespół ofic. wyższych stopni pełniących funkcje dowódcze, a więc dow. p., jeden lub dwóch zastępców w stopniach mjr. (gros.-mjr.), szefowie bat. lub szwadronów oraz ofic. funkcyjni: kwatermistrz instruktor, co najmniej dwóch starszych adiutantów (tzw. adiutantów-mjr.), trzech lub czterech oficerów...

TOWARZYSZÓW PUŁK

Regiment lekkiej kaw. utworzony w armii prus. pod koniec XVIII w. z drobnej szlachty poi. Brał udział w kampanii 1806-1807 przeciwko Francji. Wielu żoł. i ofic. weszło następnie do 6 p. ułanów Ks. Warszawskiego, sformowanego przez płk. Dominika Dziewanowskiego.

ZAKŁAD PUŁKU (depót)

Miejsce, w którym kwaterował bat. lub szwadron rezerwowy danej jednostki wojsk., przede wszystkim zajmujący się szkoleniem rekrutów dla własnego p. Najczęściej umieszczony był na dalekich tyłach. Przebywali w nim chorzy, kontuzjowani i lżej ranni żoł. do czasu odzyskania zdolności bojowej.

Z.p...