34. Turniej Czterech Skoczni

34. Turniej Czterech Skoczni był częścią Pucharu Świata w skokach narciarskich w sezonie 1985/1986. Rozgrywany był od 30 grudnia 1985 do 6 stycznia 1986. Turniej wygrał Ernst Vettori. Data: 30 grudnia 1985 Państwo:  RFN Skocznia: Schattenbergschanze Data: 1 stycznia 1986 Państwo:  RFN Skocznia: Große Olympiaschanze

Czytaj Dalej

Turnieje rycerskie - PIERWSZE ZAKAZY

) czytamy o potępieniu turniejów. Dopiero papież Jan XXII (1316-1334), przebywający pod francuską kuratelą w Awinionie, nie bez nacisków tamtejszego rycerstwa zniósł zakaz urządzania turniejów.

Prawo prasowe

Dz.U.84.5.24 1989-01-01 zm. Dz.U.88.41.324 art.43 1989-06-06 zm. Dz.U.89.34.187 art.1 1990-06-07 zm. Dz.U.90.29.173 art.1 1992-02-07 zm. Dz.U.91.100.442 art.50 1996-12-28 zm. Dz.U.96.114.542 art.2 1997-10-22 zm. Dz.U.97.121.770 art.30 1998-09-01 zm. Dz.U.97.88.554 art.52 ...

SU-85 - działo samobieżne

Radzieckie średnie działo zbudowa­ne na podwoziu czołgu *T-34, w którego konstrukcji wykorzystano wcześniej opracowane działo SU-122. Prototyp powstał w zakła­dach „Uralmaszzawod" w Swier-dłowsku na początku sieipnia 1943 r. i bardzo szybko działo to skiero­wano do produkcji seryjnej; do koń­ca sierpnia...

T-34 - czołg

Jeden z najlepszych czołgów 11 wojny światowej, skonstruowany przez zespół Biura Konstrukcyjne­go Charkowskiej Fabryki Parowo­zów pod kierownictwem M. Ko-szkina. Od jesieni 1937 r. do lipca 1939 r. zakład zbudował dwa proto­typy czołgów A-20 i T-32, które poddano próbom na Poligonie Na­ukowo-Badawczym Wojsk...

Historia Genetyki

) W 1922 roku Morgan i jego współpracownicy mogli zlokalizować kilkaset genów na czterech chromosomach muszki owocowej.

Rozwój kręgowców jako przejaw aromorfotyzmu zmian organizmów żywych - Ptaki

Jeśli liczba żyjących dziś gatunków płazów wynosi około tysiąca dziewięciuset, gadów czterech tysięcy, a ssaków czterech tysięcy pięćset, to liczba gatunków ptaków sięga dziewięciu tysięcy.

Czołgi Niemieckie

Na stronie tej pragniemy opisać broń pancerną użytą w II Wojnie Światowej, której egzemplarze mogły się znajdować na terenie polski. Powyższe zestawienie ma pomóc wam w poszukiwaniu i identyfikacji broni pancernej. Często w opowiadaniach naocznych świadków każdy zatopiony pojazd na gąsienicach to...

Turnieje rycerskie

Pierwszy turniej niemiecki, opisywany przez kronikarza Ottona z Fryzyngii, urządzili książęta z dynastii staufijskiej pod murami Würzburga w 1127 roku.

Turnieje rycerskie - KTO MÓGŁ BRAĆ UDZIAŁ W TURNIEJACH?

Na Pomorzu szerokim echem odbił się skandal, opisany w Kronice gdańskiego kronikarza Caspara Weinreicha, jaki zdarzył się podczas turnieju na Długim Targu w Gdańsku, w zapusty roku 1454. W dziejach walk turniejowych nie był to wypadek odosobniony.

Turnieje rycerskie - Typy walk turniejowych

Jeśli się zważy, że turnieje gdańskie odbywały się każdego roku do późnych lat XVI stulecia, że w różnych krajach europejskich elementy gier rycerskich wkomponowane zostały w barokowe i rokokowe karuzele dworskie, a w XIX wieku pisarstwo Waltera Scotta rozbudziło w Szkocji i Anglii głębokie zainteresowanie kulturą Średniowiecza, to możemy śmiało powiedzieć, że idea gier turniejowych okazała się ponadczasowa.

Co to jest teoria czterech żywiołów?

Starożytni Grecy wierzyli, ze cały wszechświat złożony jest z czterech żywiołów: ziemi, powietrza, ognia oraz wody.

Tenreki

Sześć gatunków należy do podrodziny Tenrecinae, wśród nich: Tenrek pospolity (Tenrec ecaudatus) Tenrek jeżopodobny (Echinops teliairi) Tenrek pręgowany (Hemicentetes semispinosus) W podrodzinie Oryzoryctinae jest 25 gatunków zaliczanych do czterech rodzajów.

Ssaki owadożerne - Almiki i tenreki

Sześć gatunków należy do podrodziny Tenrecinae, wśród nich: Tenrek pospolity (Tenrec ecaudatus) Tenrek jeżopodobny (Echinops teliairi) Tenrek pręgowany (Hemicentetes semispinosus) W podrodzinie Oryzoryctinae jest 25 gatunków zaliczanych do czterech rodzajów.

Gromada głowonogi

Rzadkie główne żeberka promieniste rozdzielają się w polowie wysokości skrętu na wiązkę złozoną z trzech do czterech żeberek, obok których występują żeberka wtrącone.

MARCHOŁT GRUBY A SPROŚNY, jego narodzin, życia i śmierci misterium tragikokomiczne w obrazach czterech zamknięte

MARCHOŁT GRUBY A SPROŚNY, jego narodzin, życia i śmierci misterium tragikokomiczne w obrazach czterech zamknięte, sztuka J.

OPISANIE CZTERECH CZĘŚCI ROKU, poemat opisowy E. Drużbackiej

OPISANIE CZTERECH CZĘŚCI ROKU, poemat opisowy E.

Richard Wagner

W roku 1865 z dużym powodzeniem wystawiono w Teatrze Królewskim w Monachium Tristana i Izoldę, co więcej, bardzo prawdopodobna wydawała się również premiera wszystkich czterech części Pierścienia Nibelunga.

TURNIEJ

Turnieje odbywały się wg ściśle określonych przepisów, z zachowaniem specjalnego ceremoniału. Pierwsze turnieje zorganizowano w XI-wiecznej Francji, potem rozpowszechniły się w całej Europie; urządzano je aż do końca XVI w.

DOBRY PASTERZ - KULT

Inspirowany oświadczeniem Jezusa Chrystusa w przypowieści o D.P., stał się od czasów poapost. jednym z przejawów liturgii w roku kościelnym.

1. Podstawy biblijne — Biblijny obraz pasterza i owiec, odnoszony do króla i jego poddanych (Ez 34,1-10; Za 11,4-14) lub Jahwe i jego narodu (Ps 23,1-4; Ez 34,11-12), ma...

GENEZARET

(arab. Bahr at-Tabarija), j e z i o r o (niekiedyzw. morzem) w —» Galilei (pn.-wsch. Izrael), znane równieżj a k o Galilejskie (Mt 4,18), Tyberiadzkie (J 6,1), Kinneret(hebr. kinnor harfa - Lb 34,11; pierwotnie nazwa kananejskiejnadbrzeżnej warowni - Joz 19,35; państwo Izrael wróciłodo bibl. nazwy J am K i n n...