34. Turniej Czterech Skoczni

Czytaj Dalej

MASCHINENGEWEHR MG 34 - karabin maszynowy

Produkowany od 1930 r. pod nazwą MG 30 w zakładach Waffenfabrik Solothurn AG w Szwajcarii (filia za­kładów Rheinmetall), sprzedawany do Austrii i na Węgry (ok. 3 tys eg­zemplarzy). Nie zyskał uznania do­wództwa wojsk niemieckich, które przekazało tę broń zakładom Mau-serwerke w celu wprowadzenia zmian. W...

T-34 - czołg

Jeden z najlepszych czołgów 11 wojny światowej, skonstruowany przez zespół Biura Konstrukcyjne­go Charkowskiej Fabryki Parowo­zów pod kierownictwem M. Ko-szkina. Od jesieni 1937 r. do lipca 1939 r. zakład zbudował dwa proto­typy czołgów A-20 i T-32, które poddano próbom na Poligonie Na­ukowo-Badawczym Wojsk...

Turnieje rycerskie

Pierwszy turniej niemiecki, opisywany przez kronikarza Ottona z Fryzyngii, urządzili książęta z dynastii staufijskiej pod murami Würzburga w 1127 roku.

Turnieje rycerskie - PIERWSZE ZAKAZY

) czytamy o potępieniu turniejów. Dopiero papież Jan XXII (1316-1334), przebywający pod francuską kuratelą w Awinionie, nie bez nacisków tamtejszego rycerstwa zniósł zakaz urządzania turniejów.

Turnieje rycerskie - KTO MÓGŁ BRAĆ UDZIAŁ W TURNIEJACH?

Na Pomorzu szerokim echem odbił się skandal, opisany w Kronice gdańskiego kronikarza Caspara Weinreicha, jaki zdarzył się podczas turnieju na Długim Targu w Gdańsku, w zapusty roku 1454. W dziejach walk turniejowych nie był to wypadek odosobniony.

Turnieje rycerskie - Typy walk turniejowych

Jeśli się zważy, że turnieje gdańskie odbywały się każdego roku do późnych lat XVI stulecia, że w różnych krajach europejskich elementy gier rycerskich wkomponowane zostały w barokowe i rokokowe karuzele dworskie, a w XIX wieku pisarstwo Waltera Scotta rozbudziło w Szkocji i Anglii głębokie zainteresowanie kulturą Średniowiecza, to możemy śmiało powiedzieć, że idea gier turniejowych okazała się ponadczasowa.

Co to jest teoria czterech żywiołów?

Starożytni Grecy wierzyli, ze cały wszechświat złożony jest z czterech żywiołów: ziemi, powietrza, ognia oraz wody.

MARCHOŁT GRUBY A SPROŚNY, jego narodzin, życia i śmierci misterium tragikokomiczne w obrazach czterech zamknięte

MARCHOŁT GRUBY A SPROŚNY, jego narodzin, życia i śmierci misterium tragikokomiczne w obrazach czterech zamknięte, sztuka J.

OPISANIE CZTERECH CZĘŚCI ROKU, poemat opisowy E. Drużbackiej

OPISANIE CZTERECH CZĘŚCI ROKU, poemat opisowy E.

TURNIEJ

Turnieje odbywały się wg ściśle określonych przepisów, z zachowaniem specjalnego ceremoniału. Pierwsze turnieje zorganizowano w XI-wiecznej Francji, potem rozpowszechniły się w całej Europie; urządzano je aż do końca XVI w.

BŁĄD CZTERECH TERMINÓW

  BŁĄD CZTERECH TERMINÓW (tłum. W ten sposób w sylogizmie znalazły się nie trzy terminy, lecz cztery: 1) „budneek", 2) „drzwi", 3') „za­mek" (w pierwszym znaczeniu), 4") „za­mek" (w drugim znaczeniu).

Turniej

Igrzysko rycerskie określone ścisłymiprzepisami, wywodzące się z tradycji ant.; zwyczaj t,przede wszystkim jako zaprawy do boju, pojawił sięwe Francji już w XI w., potem szybko rozprzestrzeniłsię na sąsiednie kraje, szczególnie Anglię, Niemcy,Włochy, a z czasem i Polskę, nabrał funkcji...

V.34

V.34 - jeden z najnowszych (1994 r. z rozszerzeniem w 1996 r.) dobrze udokumentowanych standardów dla wąskopasmowych modemów analogowych o szybkościach przesyłania 28,8 i 33,6 kb/s.

Modemy zgodne ze standardem V.34 wykorzystują czterowymiarową technikę TCM przy równoczesnym, wielopoziomowym kodowaniu do 12...

QUADRILATERALE, system czterech twierdz w płn. Italii, broniących dostępu do płd. Austrii

Parę zach. fortec stanowiły Mantua i Peschiera, leżące nad rz. Mincio, łączącąjezioro Garda z Padem. Parę wsch. tworzyły natomiast Legnano i Werona, położone nad Adygą. Twierdze te miały szczególne znaczenie w wojnach na terenie płn. Italii.