23 stycznia

23 stycznia

Czytaj Dalej

PZL 23 KARAŚ - samolot

Polski lekki samolot bombowy skon­struowany na początku lat trzydzie­stych przez inż. Stanisława Praussa, który przystosował do celów wojsko­wych opracowany przez siebie w 1930 r. szybki, nowoczesny samo­lot komunikacyjny PZL. 13.

Pierwszy prototyp PZL-23/I oblatano w końcu sieipnia 1934 r.; próby ujaw­niły...

Polska w latach 1944 – 1945 - ZMIERZCH POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO, STYCZEŃ - SIERPIEŃ 1945

19 stycznia 1945 roku rozkazem gen. W styczniu 1945 roku podziemie polskie odbiło więzienie w Biłograju.

V.23

V.23 - standard dla modemów 600 i 1200 b/s działających przez łącza komutowane w trybie półdupleksowym dla transmisji synchronicznej i asynchronicznej.

ALEKSANDER I ROMANOW (23 XII 1777 - 1 XII 1825)

Car Rosji 1801-1825, król Polski od 1815. Ur. w Petersburgu, syn Pawła I i Marii Fiodo-rowny (Zofii Wurtemberg-Montbeliard), wnuk Katarzyny II Wielkiej. Uwielbiany przez babkę, niecierpiany przez ojca, wychowywał się pod kierunkiem szwajc. filozofa Frederica La Harpe’a. Przez wiele lat mieniący się...

ARAKCZEJEW Aleksiej Andriejewicz (23 IX 1769 - 21 IV 1834)

Gen. i polityk ros. Syn niezamożnego szlachcica z gub. twerskiej, ukończył szkołę art. 1792 przedstawiony następcy tronu, Pawłowi, został jego ulubieńcem, dow. art. w Gat-czynie, a 1796 kmdt wojsk. Petersburga. Odgrywał istotną rolę za panowania Pawła I i jego syna Aleksandra I. Przeprowadził...

BEAUMONT Marc-Antoine de La Boniere, hr. de (23 IX 1763 - 4 II 1830)

Gen. franc. Ur. w Beaumont-la-Ronce, dep. Indre-et-Loire. Paź Ludwika XVI, kpt. armii królewskiej, potem ofic. wojsk rewolucyjnych. 1792 płk., dow. p. dragonów. 1794, podczas postoju w Lyonie, aresztowany jako podejrzany, skazany na śmierć i doprowadzony na szafot, skąd uratowali go jego żoł...

BELLEGARDE Heinrich (23 VIII 1756 - 22 VII 1845)

Feldmarsz. austr. Ur. w Dreźnie, syn sas. min. wojny, od 1778 w służbie austr., odznaczył się w wojnach z rewolucyjną Francją. 1796 feldmarsz., szef sztabu arcyks. Karola. 1797 prowadził w Leoben negocjacje z Bonapartem. 1799 dowodził korpusem mającym utrzymać łączność między Suworowem a arcyks...

BEURNONVILLE Pierre de (10 V 1752 - 23 IV 1821)

Gen. franc. Ur. w Champignolle, dep. Aube, pochodził ze starej rodziny szlacheckiej. Służbę wojsk, rozpoczął w 1766 jako żandarm królowej, następnie w oddziałach kolonialnych na wyspie Bourbon. 1792 gen. bryg., bił się pod Valmy i Jemappes, dowodził ArmiąMozeli, 1793 min. wojny. Wydany przez...

BRONIKOWSKI Mikołaj (6 I 1767 - 23 I 1817)

Gen. poi. Od 1786 w wojsku, uczestnik wojny 1792 i powstania kościuszkowskiego. Ponownie w służbie w 1809, bił się pod Raszynem, wysłany do Napoleona z dowodami kontaktów między Rosjanami a Austriakami. Mianowany przez cesarza dow. 2 Legii Nadwiślańskiej, z której powstał potem 4 p. Legii.

Od 1810 w...

CAFFARELLI DU FALGA Marie-Franęois-Auguste (7 X 1766 - 23 I 1849), gen. franc., brat Louisa-Marie

Ur. w zamku rodzinnym Falga, dep. Haute-Garonne. 1785-1792 służył jako por. w armii sard., potem w wojskach rewolucyjnych. Walczył w Armii Wschodnich Pirenejów i nad Renem. Bonaparte zwrócił na niego uwagę po powrocie z Egiptu i pamiętając zasługi jego brata, mianował w 1800 adiutantem generalnym w...

CHŁAPOWSKI Dezydery Adam (23 V 1788 - 27 III 1879), gen.

Ur. w Turwi, woj. poznańskie. Syn Józefa, starosty kościańskiego. 1802 kapral w p. dragonów gen. Briesewitza w armii prus., 1805 por., XI 1806 ofic. gwardii honorowej poznańskiej witającej Napoleona, XII 1806 por. 9 pp. Ks. Warszawskiego, dow. kompanii woltyżerskiej. Bił się pod Tczewem i Gdańskiem...

DAMAS Franęois-Etienne (22 VI 1764 - 23 XII 1828), gen. franc.

Ur. w Paryżu. Jako członek gwardii narodowej brał udział w szturmie Bastylii. Od 1792 w armii, 1793 mianowany gen. bryg., związany z Kleberem, 1798 szef jego sztabu. Wziął udział w wyprawie do Egiptu i Syrii, będąc nadal szefem sztabu dyw. Klebera, a potem całej Armii Wschodu. Skłócony z Menou...

DESGENETTES Nicolas-Rene (23 V 1762 - 3 II 1837), chirurg franc., naczelny lekarz WA

Ur. w Alenęon, dep. Orne. Pochodził ze szlacheckiej rodziny normandzkiej. Studia medyczne ukończył w Montpellier. Po wybuchu Rewolucji uznał, że z racji pochodzenia najlepszym zabezpieczeniem będzie dla niego służba wojsk.

W 1793 spotkał w oberży we Frejus Bonapartego i zaprzyjaźnił się z nim...

DUMAS Mathieu (23 XI 1753 - 16 X 1837), gen. franc.

Ur. w Montpellier, dep. Herault, 1773 rozpoczął służbę wojsk. Brał udział w amer. wojnie o niepodległość jako adiutant Rochambeau. 1789 adiutant Lafayettea, 1791 gen. bryg. i dyrektor generalny archiwów wojennych, eskortował aresztowanego Ludwika XVI z Varennes do Paryża.

Został deputowanym, a...

DUROC Geraud-Christophe-Michel (25 X 1772 - 23 V 1813), gen. franc.

Wielki marsz, dworu cesarskiego, ks. Frioul. Ur. w Pont-a-Mousson, dep. Meurthe-et-Moselle. 1789 ukończył szkołę wojsk, w Pont-a-Mousson, a 1792 szkołę art. w Chalons-sur-Mame. W 1792 podał się do dymisji, a nawet emigrował, ale zaraz wrócił do Francji, stając po stronie Rewolucji. Zmienił wtedy...

DWERNICKI Józef (19 III 1779 - 23 XI 1857), ofic. poi.

Służbę wojsk, rozpoczął 10 VIII1791 w art. 1 I 1792 otrzymał dymisję w stopniu fajerwerkera. Wiosną 1809 przedostał się z Podola do Galicji i został przyjęty do wojsk Ks. Warszawskiego jako kpt. 2411810 szef szwadronu 15 p. ułanów. Uczestnik kampanii 1812 i 1813. 20 I 1812 mjr 8 p. ułanów, X 1812...

ESSEN Iwan Nikołajewicz (1759 - 23 VIII 1813), gen. ros.

Ur. w Estonii, uczestnik wojny z Polską 1792, odznaczył się pod Wilnem, 1797 dowodził dyw. posłaną do Holandii. W 1806 objął komendę nad korpusem piech. w armii Bennigsena i w II1807 bił się pod Ostrołęką. W 1812 dowodził wojskami osłaniającymi Rygę przed 10 korpusem Macdonalda.

FRANCESCHI-DELONNE Jean-Baptiste (4 IX 1767 - 23 X 1810), gen. franc.

Ur. w Lyonie, z zawodu rzeźbiarz, 1792 wybrany ppor. w oddziale studentów sztuk pięknych w Paryżu. 1792-1794 w Armii Mozeli, potem Armii Sambry i Mozy. 

1799 adiutant Soulta, 1800 zdołał się wydostać z oblężonej Genui, przepływając wpław kilka mil morskich. 1802 płk, bił się pod Austerlitz i...

FRYDERYK AUGUST (23 XII 1750 - 5 V 1827), elektor, a potem król sas., ks. warszawski

Ur. w Dreźnie, syn elektora Fryderyka Chrystiana, wnuk Augusta III, króla poi. 1763 objął tron, ale ze względu na małoletniość do 1768 rządziła jego matka, Maria Antonina Walpurgis. W wojnie o sukcesję bawar. 1778-1779 stanął po stronie Prus. W zamian za zrzeczenie się roszczeń do Bawarii...

GROUCHY Emmanuel, markiz de (23 X 1766 - 29 V 1847), marsz. cesarstwa

Ur. w zamku Villette, dep. Seine-et-Oise, w rodzinie szlacheckiej pochodzącej z Normandii. Po ukończeniu szkoły wojsk, w Strasburgu ppor. w królewskim p. gwardii przybocznej, 1787 wystąpił z armii.

Od początku zwolennik Rewolucji, w XII 1791 został ppłk. 12 psk., a potem dow. 8 regimentu huzarów...