200 Ton

Czytaj Dalej

FOCKE-WULF FW 200 CONDOR - samolot

Niemiecki samolot bombowy, za­projektowany jako 26-osobowy samolot pasażerski dla niemie­ckich linii lotniczych Lufthansa, pierwszy lot odbył w lipcu 1937 r. Wiele samolotów Fw 200B, napę­dzanych czterema silnikami o mocy 870 KM każdy, zakupiły linie lotnicze Lufthansa, Det Danske Luftfartselskab i...

KG 200 - pułk lotniczy

Niemiecka jednostka lotnicza sfor­mowana w lutym 1944 r. w celu prowadzenia operacji specjalnych. Do listopada 1944 r. w jej łonie utworzono 4 grupy:

I/KG 200 - podporządkowana Głównemu Urzędowi Bezpieczeń­stwa Rzeszy (*RSHA) wyposażona w różne samoloty, w tym zdobycz­ne amerykańskie bombowce, w ce­lu...

MACCHI M.C.200 SAETTA („Błyskawica") - samolot

Włoski jednomiejscowy samolot my­śliwski zaprojektowany przez Mario Castoldiego w 1935 r., oblatany 24 grudnia 1937 r. Próby wykazały, że jest to wytrzymały, zwrotny samolot o dużej prędkości wznoszenia, ale słabo uzbrojony i rozwijający niedo­stateczną prędkość w locie pozio­mym. W 1938 r. wygrał...

Co oznaczają transakcje overright, ton /next i spot/ next?

· Overnight O/N - dziś brany jutro zwracany

· Tom/next T/N - od jutra do pojutrza

· Spot/next S/N - od pojutrza do dnia następnego

- O/N - lokując fundusze w transakcjach O/N dealer lokuje na międzybankowym rynku pieniężnym środki, których relatywny nadmiar występuje dzisiaj, a będą bankowi...

BLACHERNIOTISSA, Theotokos ton Blachernon

IkonaMB czczona od poł. V w. w maryjnym sanktuarium w -> Blachernach;do tego przedstawienia nawiązywały niektóre typyikonograficzne MB upowszechnione w Kościele wsch. i częściowow Kościele zachodnim.

I. Kult — B. uważana była za strażniczkę, protektorkę i zwycięskąpatronkę imperium bizant. ( ->...

DIDACHE, Didache tu Kyriu dia ton dodeka apostolon tois ethnesin

Zbiór nakazów mor., modlitw, przepisów liturg. i zarządzeń organizacyjnych pierwszych wspólnot chrześcijańskich.Powstało pod koniec I lub na pocz. II w. prawdopodobnie w Syrii (wg J.A. Robinsona, J. Muilenburga, R.H. Connol-ly'ego 120-160), a wg J.P. Audeta między 50-70, stała się prototypem Konstytucji...

Galeryjny ton

Nazwa przyjęta w XIX w. na określeniezłocistego lub brązowozłotego kolorytu starychobrazów, powstałego wskutek naturalnego ciemnienianakładanego wielokrotnie werniksu.

Podobny efekt dawałybarwione werniksy olejne, stosowane przy restaurowaniunie odczyszczonych obrazów dla nadaniaim żywszego kolorytu...

Ton

Określenie ciemniejszego od papieru tła wodbitkach graf.; zjawisko to występuje w technikachdruku wypukłego, przy wykonywaniu odbitek z płytmiedzianych i cynkowych, a spowodowane jest lepkościąfarby, która wycierana z płaszczyzny płytyprzywiera silnie do gładkiej, ale porowatej, powierzchni.

Nawet przy...

It was the best celebration we have ever had; a celebration with a difference. (150 – 200 words)

Everybody loves Father Christmas, but especially children, who get presents from him every year. Father Christmas leaves the gifts either under the Christmas Tree or in a stocking, as happens in the USA. One thing never changes though: he always comes at night, so nobody can see him. It was six years ago… My whole family was preparing for Christmas. My mother was cooking special dishes and my two older brothers were tidying our home. My sister and I were waiting on Christmas presents.

Descrption of a family member. (200-250 words)

The earliest memories of my uncle date back my childhood. He always was an expected guest and the one who made me aware of my future passion - music. This plump, balding man in his forties doesn’t resemble a professor or choir manager. His often unshaven face hides mysterious eyes and tight mouth. As regards to uncle’s clothes, they leave a lot to be desired. However, during the concerts he looks delightfully – suddenly slimmer, more handsome… He shows great expression and ...

X.200

X.200 - grupa standardów definiujących warstwę aplikacji (warstwa 7) modelu OSI dla połączeń między komputerami.

Zmiany wartości tonu rastrowanego

Podczas przenoszenia punktów rastrowych z filmu przez formę drukową i obciąg offsetowy na zadrukowywane podłoże, wskutek różnych oddziaływań ulegają zmianie geometrycznie mierzone wielkości powierzchni punktów rastrowych, a więc i rastrowa wartość tonalna.

Powyższe zmiany rastrowych wartości...

Gęstość optyczna tonu pełnego

Wartości pomiarów pełnej płaszczyzny (apli) nazywa się gęstościami optycznymi tonu pełnego (DV). Pomiary wykonywane są na pasemku kontrolnym druku usytuowanym na arkuszach prostopadle do kierunku drukowania. Pasemko kontrolne oprócz innych pól pomiarowych posiada pola apli dla wszystkich farb triadowych...

Kolorymetryczne regulowanie za pomocą pola tonu pełnego

Kolorymetryczne regulowanie tonu pełnego jest szczególnie przydatne do określania czerni oraz przy drukowaniu farbami o barwach specjalnych. Czerń wpływa przede wszystkim na jasność odbitki. Ponieważ odchylenia w jasności są przez człowieka bardziej tolerowane niż odchylenia nasycenie barwy, czerń może...

Audiometria tonu czystego

Audiometr jest generatorem drgań elektrycznych używanych do określenia progu słuchowego dla tonów czystych, tj. tonów pozbawionych drgań harmonicznych o częstotliwości w zakresie 125-12 000 Hz.

Próg słuchowy bada się tak dla przewodnictwa powietrznego jak i kostnego w skali decybelowej. Próg prawidłowego...