2 Pułk Kolejowy

2 Pułk Kolejowy (2 Pułk Mostów Kolejowych) - oddział wojsk kolejowych Sił Zbrojnych PRL. 15 czerwca 1957 w Przemyślu 3 Batalion Wojsk Kolejowych przeformowany został w 2 Pułk Kolejowy. Jednostkę tworzyło 121 oficerów i podoficerów, 896 żołnierzy służby zasadniczej i 8 pracowników cywilnych. Pułk zajmował się m. in. budową leśnej kolei wąskotorowej w Bieszczadach. W styczniu 1960 przeniesiony...

Czytaj Dalej

Charakterystyki techniczne środków transportu kolejowego

W transporcie kolejowym, przy określaniu maksymalnych wymiarów pociągu czy wagonu, posługujemy się pojęciem skrajni kolejowej.

USŁUGI TRANSPORTOWE

Istnieje też zamiar przyłączenia Szwecji do europejskiej sieci kolejowej. Dyskutowana jest koncepcja połączenia kolejowego Malmó z wyspą Sjaelland, na której leży Kopenhaga.

ANZIO ANNIE - działo kolejowe

Nazwa nadana przez żołnierzy ame­rykańskich jednemu z dwóch nie­mieckich dział kolejowych K5(E) Leopold kal.

GUSTAW - armata kolejowa

Po ustawieniuw pozycji bojowej łoże kolejoweopierało się na dwóch wagonachumieszczonych na równoległych to­rach.

WAFFEN SS - wojska SS

Jednostki wojskowe *SS sformowa­ne z istniejących od 1936 r. skoszaro­wanych jednostek dyspozycyjnych Verfugungstruppen SS (SS-VT). Pierwszą formacją SS-VT był pułk piechoty (zmot.) „Leibstandarte SS Adolf Hitler" („LSSAH"), który ja­ko gwardia przyboczna Fiihrera po­wstał w 1933 r. ze straży sztabu...

Transport kolejowy

Do województw o najniższym wskaźniku gęstości sieci kolejowej należą dawne województwa; łomżyńskie, konińskie, ciechanowskie, krośnieńskie, włocławskie, oraz bialskie i lubelskie. Początek takim połączeniom dała Centralna Magistrala Kolejowa ( Warszawa – Katowice, z odgałęzieniem do Krakowa.

Charakterystyka środków transportu - Transport kolejowy

Obecnie wysoko rozwinięte kraje Europy Zachodniej przystąpiły do modernizacji głównych szlaków transportu kolejowego i budowy nowych linii szybkiej kolei elektrycznej, wykorzystując doświadczenia Francji i Japonii.

Kotlina Sandomierska

Mosty drogowy i kolejowy są pod Sandomierzem. Obydwa miasta łączy linia kolejowa z Dębicy na szlaku podkarpackim do Tarnobrzega i Sandomierza.

Przemysł środków transportu - Przemysł kolejowy

Obecnie największymi producentami taboru kolejowego są Indie, Chiny i Rosja - przypada na nie niemal 50% światowej produkcji wagonów towarowych.

RODZAJE TRANSPORTU W POLSCE I POZIOM ICH ROZWOJU - TRANSPORT KOLEJOWY

W Polsce na skutek niedorozwoju kolejnictwa na ziemiach byłego zaboru rosyjskiego i w mniejszym stopniu na terenach byłego zaboru austriackiego, a także ze względu na niespójność komunikacyjną państwa złożonegoz obszarów należących do trzech państw zaborczych - rozbudowa sieci kolejowej trwała do lat siedemdziesiątych bieżącego stulecia.

OCENA KLĘSKI WRZESNIOWEJ (1939)

PLAN AGRESJI

“FALL WEISS”

Słowa wypowiedziane przez Hitlera na odprawie z dowódcami Wehrmachtu 23 maja 1939r.,że ”Gdańsk nie jest obiektem , o który toczy się sprawa (...) Polska to tylko stopień”, odzwierciedlały zasadnicze cele przygotowanej przez Niemcy agresji na Polskę. Celem tej agresji nie był...

27 Pułk Ułanów

27 Pułk Ułanów im. Króla Stefana Batorego - stacjonował w Nieświeżu. Należał do Nowogródzkiej Brygady Kawalerii. Pułk sformowano 27.VII.1920 roku w Kaliszu. Początkowo nosił on nazwę 203 Ochotniczy Pułk Ułanów. Kadra tego pułku początkowo składała się z ochotników (głównie na własnych koniach)...

Nauka, kultura, sztuka na przełomie XIX i XX wieku

Powstanie linii kolejowych Kraj; Rok Anglia- 1828 Francja- 1833 Rosja- 1834 Niemcy- 1835 Powstanie linii kolejowych na ziemiach polskich Skąd - dokąd- Rok Wrocław - Oława- 1842 Warszawa - Częstochowa- 1845 Linie kolejowye w latach 90 XIX w.

Przebieg rewolucji przemysłowej w XIX w.

Linie kolejowe były budowane przez prywatne przedsiębiorstwa i fracht prędko stał się przedmiotem konkurencji. Stacje kolejowe stanowiły ośrodki osadnictwa, a koleje stały się tematem literatury i ludowych piosenek.

Walki narodowo - wyzwoleńcze na tereni Lubaczowa w 1918 r.

Już dziś możemy powiedzieć, iż zajęcie grodu nad Wiszną a tym samym odcinka kolejowego Jarosław - Lubaczów - Rawa Ruska, związanie sił ukraińskich, aby nie mogły pójść pod Lwów, wreszcie zmobilizowanie znacznych sił polskich miały duże znaczenie dla sprawy kształtowania się II Rzeczpospolitej.

Tunele kolejowe

w północnej Anglii pierwszej linii kolejowej otworzyło nowy rozdział w historii transportu. Techniki rozwinięte przy budowie tune­li na kanałach zastosowano do ich drążenia na szla­kach kolejowych.

Kolejowy transport towarowy

Światowym liderem w kolejowym transporcie towarowym zarówno pod względem tonażu, jak i odległości jest Rosja, która wyprzedza w tej dziedzinie Stany Zjednoczone i Chiny.

Infrastruktura transportowa

W celu zapewnienia surowca do produkcji korzysta on z transportu rurociągowego, morskiego, kolejowego. Natomiast gotowe wyroby trafiają do klientów za pomocą autocystern i cystern kolejowych.

Jakość transportu kolejowego

Pasażerowie wybierając transport kolejowy (pasażerski) oczekują: bezpieczeństwa podróży, także osobistego, komfortu, estetyka pociągu, dworca, przystanków, krótkiego czas podróży i stworzenie odpowiednich warunków pasażerowi do pracy i odpoczynku , dobrego łańcucha komunikacyjnego, współpracy z innymi przewoźnikami i transportu|środkami transportu, możliwości uzyskania informacji przez internet, nośniki elektroniczne, center|bezpłatną infolinia ...

Multimodalny system transportowy

Typy rozwiązań organizacyjnych procesu przewozowego w zależności od odległości przewozu oraz dostępności środków przewozowych Przewozy samochodowo-kolejowe Przewozy samochodowo-wodne Przewozy samochodowo-kolejowo-wodne Przewozy samochodowo-lotnicze Przewozy samochodowo-kolejowo-lotnicze Przewozy samochodowo-morskie Przewozy kolejowo-morskie Przewozy samochodowo-kolejowo-morskie.