1 Brygada Pancerna

Czytaj Dalej

RYBAŁKO PAWEŁ (1894-1948) - marszałek wojsk pancernych

objął dowództwo 5 armii pancernej, a później 3 armii pancernej gwardii, która w składzie 1 Frontu Ukraińskiego działała na Ukrainie, w Polsce, Niemczech (brała udział w zdobyciu Berlina) i Czecho­słowacji.

Gromada ryby pancerne

  Ryby pancerne mają pancerz składający się z części głowowej i tułowiowej połączonych ze sobą stawowo.

PANCERNY

Chorągiew pancerna, znak pancerny chorągiew, (jednostka jazdy), wojsko złożone z rycerzy noszących pancerze. Pancerni, towarzysze pancerni w dawnym wojsku polskim średniozbrojna jazda kozacka (w Koronie od XVII w.

Studzianki Pancerne

9-16 VIII 1944 I Brygada Pancerna im. Zginęło tu około 1500 żołnierzy niemieckich, znisz­czono 40 niemieckich czołgów, dział pancernych i transporterów opance­rzonych, 21 dział i moździerzy oraz zdobyto 2 sztandary pułkowe.

BRYGADA

Dwie lub trzy brygady tworzyły dyw.