awatar

Profil użytkownika zuzanka

Data rejestracji29 marca 2013 Ostatnio online29 marca 2013, 14:03

Statystyki

150 prac, w tym:

 • 150tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /150 prac/

 • Ocena brak

  RYNEK SPRZEDAWCY

  Stan, w którym istnieją takie relacje między popytem a podażą, przy którychnabywca musi zabiegać o towar, o przychylność s. S. nie ma żadnych problemówze zbytem deficytowego towaru. Sytuacja taka jest wynikiem popytu większegood podaży i będzie trwała dopóty, dopóki nie osłabnie popyt lub nie...

  Ocena /

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYNEK USŁUG

  Stosunki pomiędzy podmiotami oferującymi u. do sprzedania po danej ceniea podmiotami nabywającymi te u. za posiadane środki pieniężne. Można wskazaćkilka specyficznych cech r.u. odróżniających go od zuniwersalizowanych ujęć:1) charakter u. jako przedmiotu kupna-sprzedaży — sprzedaje się...

  Ocena /

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /1 151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYNEK WEWNĘTRZNY

  Układ wyodrębniający się terytorialnie, o zbliżonych warunkach podejmowaniadecyzji kupna-sprzedaży przez poszczególne podmioty rynkowe. Jest to jedno-cześnie obszar, na którym obowiązuje jednolite ustawodawstwo regulujące ogółstosunków pomiędzy podmiotami występującymi na danym r.w. Tworzą sięwówczas...

  Ocena /

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /918

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZETELNOŚĆ POMIARU

  Ścisłość wyników uzyskiwanych przy powtarzaniu p. w tych samych warunkach.Wyniki rzetelne są pozbawione błędów przypadkowych (—> błąd przypadkowy).Do najbardziej znanych metod badania r.p. należą: metoda powtarzania p., metodap. równoległych, metoda połówkowa i metoda...

  Ocena /

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SEGMENT RYNKU

  Względnie jednorodna (homogeniczna) grupa konsumentów, do których kierujesię działania marketingowe, wyodrębniona w procesie —> segmentacji rynku napodstawie określonego kryterium lub kryteriów. Poprawnie wyodrębniony s.powinien spełniać kryteria: 1) mierzalności (możliwość uzyskania informacjio cechach...

  Ocena /

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /1 015

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SEGMENTACJA DEMOGRAFICZNA

  Podział rynku na —> segmenty na podstawie cech osobistych konsumentów lubcech —> gospodarstw domowych, np. dochodów, płci, wieku, wykształcenia, fazycyklu życia rodziny, religii, narodowości. Rodzaj —> segmentacji rynku, którejpunktem wyjścia jest —> konsument. S.d. opiera się na założeniu, że konsumencio...

  Ocena /

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /803

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  segmentacja geograficzna

  Podział rynku na —> segmenty na podstawie miejsca zamieszkania konsumentalub lokalizacji organizacji będącej użytkownikiem produktu. Rodzaj —> segmen-tacji rynku, której punktem wyjścia jest -> konsument. S.g. opiera się nazałożeniu, że rozmiary i struktura popytu oraz preferencje odnoszące się...

  Ocena /

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /759

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Segmentacja na podstawie korzyści konsumenta

  Podział rynku na —> segmenty na podstawie różnych korzyści odnoszonych przezkonsumenta, które są związane z zakupem produktu. W przypadku wycieczkiturystycznej będą to np. nawiązanie kontaktów z innymi ludźmi, poznaniezabytków, odpoczynek czy zakupy; w przypadku pasty do zębów — zapobieganiepróchnicy...

  Ocena /

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /1 150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Segmentacja na podstawie stopnia użytkowania produktu

  Podział rynku na —> segmenty na podstawie intensywności korzystania z produktu(np. papierosów, leków, wyjazdów turystycznych). Rodzaj —> segmentacji rynku,której punktem wyjścia jest —> produkt. Zależnie od nasilenia popytu konsumen-tów dzieli się zwykle na cztery grupy: 1) „tych, którzy w ogóle nie...

  Ocena /

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /862

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SEGMENTACJA PSYCHOGRAFICZNA

  Podział rynku na —> segmenty na podstawie przynależności do klas społecz-nych, stylu życia, zainteresowań, cech osobowości. Rodzaj -» segmentacjirynku, której punktem wyjścia jest —> konsument. Przynależność do klasspołecznych kształtuje preferencje konsumenta odnośnie do żywności i...

  Ocena /

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /784

  praca w formacie txt

Do góry