awatar

Profil użytkownika ziutek

Data rejestracji22 marca 2011 Ostatnio online22 marca 2011, 23:57

Statystyki

22 prac, w tym:

 • 22tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /22 prac/

 • Ocena brak

  Źródła prawa wspólnotowego

  O prawie europejskim mówić można w ujęciu szerokim i wąskim. W pierwszym znaczeniu termin ten odnosi się do prawa europejskich organizacji międzynarodowych. Drugie określenie obejmuje prawo ściśle związane z funkcjonowaniem Wspólnot Europejskich. Prawo europejskie w wąskim znaczeniu stanowi porządek...

  Ocena /

  Autor /ziutek Dodano /22.03.2011 Znaków /8 110

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sąd Pierwszej Instancji

  Jest instytucją stosunkowo nową, bo utworzony został w 1988r. Powodem jego utworzenia było odciążenie ETS od spraw mniejszej wagi, głównie spraw pracowniczych.

  Składa się on z sędziów, brak natomiast rzeczników generalnych. Wymagania wobec sędziów w zasadzie pokrywają się z dotyczącymi sędziów ETS...

  Ocena /

  Autor /ziutek Dodano /22.03.2011 Znaków /817

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Europejski Trybunał Sprawiedliwości

  Celem jego działania jest zapewnienie poszanowania w toku interpretacji i stosowania prawa. W jego skład wchodzi 25 sędziów i 8 rzeczników generalnych. 5ą oni wybierani spośród osób spełniających kryteria dające gwarancję niezależności i spełniają wymogi, jakie w poszczególnych państwach potrzebne są...

  Ocena /

  Autor /ziutek Dodano /22.03.2011 Znaków /2 114

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trybunał Stanu

  Odpowiedzialność konstytucyjna jest jedną z podstawowych gwarancji praworządności w demokratycznym państwie prawnym. Odpowiedzialność konstytucyjna ma w Polsce długą tradycją, sięgającą Konstytucji 3 Maja, ale w dziejach najnowszych instytucja ta przywrócona została na podstawie ustawy z 26 marca...

  Ocena /

  Autor /ziutek Dodano /22.03.2011 Znaków /2 867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trybunał Konstytucyjny

  Kontrola konstytucyjności prawa jest następstwem obowiązku zgodności całego hierarchicznie zbudowanego systemu prawa z Ustawą zasadniczą.

  Do polskiego systemu prawa Trybunał Konstytucyjny wprowadzony został ustawą z 26 marca 1982r. o zmianie Konstytucji PRL. Jednak sama ta nowela nie wystarczyła, by...

  Ocena /

  Autor /ziutek Dodano /22.03.2011 Znaków /3 690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymiar sprawiedliwości RP - Sądy wojskowe

  Utrzymanie sądownictwa wojskowego uzasadniane jest w doktrynie koniecznością posiadania przez armię sądownictwa gotowego do działania w czasie wojny, specjalizacją sędziów w zakresie życia wojskowego oraz w sprawach objętych tajemnicą wojskową dotyczącą ważnych interesów obronności kraju. Przeciwko...

  Ocena /

  Autor /ziutek Dodano /22.03.2011 Znaków /882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymiar sprawiedliwości RP - Sądy administracyjne

  Ar. 1 84 Ustawy zasadniczej stanowi, że Naczelny Sąd Administracyjny oraz inne sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej. a kontrola ta obejmuje również orzekanie o zgodności z ustawami uchwał organów samorządu terytorialnego i aktów normatywnych terenowych organów...

  Ocena /

  Autor /ziutek Dodano /22.03.2011 Znaków /2 985

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymiar sprawiedliwości RP - Sąd powszechny

  Konstytucja w art. 177 stanowi, że sądy powszechne sprawują wymiar i sprawiedliwości we wszystkich sprawach, z wyjątkiem spraw ustawowo zastrzeżonych dla właściwości innych sądów.

  Szczegółowy ustrój, organizację i funkcjonowanie sądów powszechnych z 27 lipca 2001r. — Prawo o ustroju sądów...

  Ocena /

  Autor /ziutek Dodano /22.03.2011 Znaków /2 189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymiar sprawiedliwości RP - Sąd Najwyższy

  Jest on organem wymiaru sprawiedliwości. wyłącznie w tych sprawach, które ustawowo należą do jego właściwości. Zasadnicze znaczenie dla jego pozycji ustrojowej i funkcji ma art. 183 ust. 1 Konstytucji. Stanowi on, że Sąd Najwyższy sprawuje nadzór nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych w...

  Ocena /

  Autor /ziutek Dodano /22.03.2011 Znaków /2 375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymiar sprawiedliwości RP

  Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują: Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy wojskowe (art. 175 Konstytucji).

  Ocena /

  Autor /ziutek Dodano /22.03.2011 Znaków /163

  praca w formacie txt

Do góry