awatar

Profil użytkownika Zbyszko

Data rejestracji25 listopada 2011 Ostatnio online25 listopada 2011, 4:46

Statystyki

57 prac, w tym:

 • 57tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /57 prac/

 • Ocena brak

  Nadzór (środki)

  Środki nadzoru można podzielić na środki nadzoru represyjnego oraz środki nadzoru prewencyjnego.

  Środki nadzoru represyjnego mogą być zastosowane w przypadku naruszenia prawa, w jego następstwie.

  Do tej kategorii środków można zaliczyć:

  -żądanie informacji przez organ nadzoru o wszystkich...

  Ocena /

  Autor /Zbyszko Dodano /25.11.2011 Znaków /1 247

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadzór (pojęcie)

  Nadzór oznacza kontrolę oraz możność podjęcia prawem przewidzianych środków, wiążących nadzorowanego lub możność bezpośredniego wzruszenia (uchylenia, stwierdzenia nieważności) jego aktów. Organ nadzorujący ma prawo kontroli działań organu nadzorowanego, a nadto możliwość wiążącego...

  Ocena /

  Autor /Zbyszko Dodano /25.11.2011 Znaków /881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadzór (w adm. zdecentralizowanej)

  Element nadzoru w pojęciu decentralizacji ma duże znaczenie. Dopuszczenie przez przepisy prawa stosowania tylko określonych środków nadzoru i tylko w przypadkach przewidzianych przez prawo tworzy samodzielność organów adm., tworzy decentralizację adm. Nadzór oznacza podporządkowanie częściowe.

  O ile w...

  Ocena /

  Autor /Zbyszko Dodano /25.11.2011 Znaków /771

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dekoncentracja a autonomia

  Autonomia polega na przyznaniu na przyznaniu organom zarządzającym określona częścią terytorium państwowego kompetencji do stanowienia przepisów prawa rangi ustawowej, do stanowienia ustaw. Jednostka autonomiczna posiada więc samodzielność w zakresie stosowania prawa i to aktów bezpośrednio niższych...

  Ocena /

  Autor /Zbyszko Dodano /25.11.2011 Znaków /959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Decentralizacja (wady i zalety)

  Zalety:

  -zbliżenie podmiotu decydującego do załatwianej sprawy; dotyczy to przede wszystkim decentralizacji terytorialnej,

  -lepszą możliwość kierowania procesem decyzyjnym wskutek kierownictwa na podstawie mniej skomplikowanej organizacji,

  -większą przejrzystość, która prowadzi do szybszego i...

  Ocena /

  Autor /Zbyszko Dodano /25.11.2011 Znaków /797

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hierarchiczne podporządkowanie (wady i zalety adm. opartej na hierarchicznym podporządkowaniu)

  Zalety:

  -jednolitość działania aż do najniższego stopnia;

  -łatwe ustalenie, uzasadnienie i wyegzekwowanie odpowiedzialności;

  -eliminowanie sporów kompetencyjnych;

  -powstałe spory rozstrzyga wspólny przełożony;

  -jasny układ kompetencji w działaniach na zewnątrz, wobec obywateli.

  -nie ma...

  Ocena /

  Autor /Zbyszko Dodano /25.11.2011 Znaków /731

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hierarchiczne podporządkowanie (zasada)

  Z hierarchicznym podporządkowaniem nierozłącznie wiąże się centralizację. Zasada hierarchicznego podporządkowania przejawia się w podwójnej zależności:  

  -Zależność służbowa polega na tym, że nie ma prawnego ograniczenia sfery wydawania poleceń służbowych przez organ wyższy organom niższym;...

  Ocena /

  Autor /Zbyszko Dodano /25.11.2011 Znaków /1 500

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Centralizacja i decentralizacja

  Zasada centralizacji polega na tym, że w określonej sferze właściwości (kompetencji rzeczowej) system organów administracji jest zorganizowany w ten sposób, ze podejmowanie decyzji należy wyłącznie do organów wyższych. Organy niższe mają jedynie pozycję organów przygotowujących rozstrzygnięcia. Wtedy...

  Ocena /

  Autor /Zbyszko Dodano /25.11.2011 Znaków /2 489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncentracja i dekoncentracja

  Przy koncentracji- punkt ciężkości administrowania spoczywa w rękach organów naczelnych, centralnych, które decydują we wszystkich ważnych sprawach, a więc ciężar administrowania znajduje się w rękach nielicznych organów.

  >

  Ocena /

  Autor /Zbyszko Dodano /25.11.2011 Znaków /763

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aparat administracyjny (pojęcie)

  Określenie zbiorcze dla oznaczenia różnych jednostek organizacyjnych wykonujących funkcje administracji publicznej, takich jak organy administracji publicznej (rządowej, samorządowej), zakłady publiczne, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej (komunalne), organizacje społeczne, korporacje i upoważnione...

  Ocena /

  Autor /Zbyszko Dodano /25.11.2011 Znaków /1 138

  praca w formacie txt

Do góry