awatar

Profil użytkownika Wawrzyniec

Data rejestracji8 grudnia 2011 Ostatnio online8 grudnia 2011, 4:53

Statystyki

51 prac, w tym:

 • 51tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /51 prac/

 • Ocena brak

  BEZZWROTNOŚĆ

  Polega na definitywnym przekazaniu środków pieniężnych przez podmiot zobowiązany na rzecz budżetu państwa lub innego funduszu celowego. Bezzwrotność nie wyklucza zwrotu nadpłaty lub zwrotów wynikających z prawnej konstrukcji podatku ( podatek od towarów i usług, od czynności cywilno-prawnych)...

  Ocena /

  Autor /Wawrzyniec Dodano /08.12.2011 Znaków /328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIEODPŁATNOŚĆ PODATKU

  Oznacza, że świadczeniu podatkowemu nie towarzyszy wzajemny prawny obowiązek świadczenia wierzyciela podatkowego ( podmiotu publicznoprawnego) na rzecz dłużnika ( podatnika).

  Mówi się jednak o tzw. odpłatności ogólnej, która sprowadza się do tego, że wpływy z podatków służą finansowaniu usług...

  Ocena /

  Autor /Wawrzyniec Dodano /08.12.2011 Znaków /1 470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBOWIĄZKOWY CHARAKTER PODATKU

  Podatek to świadczenie obowiązkowe, które wynika z norm generalnych ( ustaw i aktów, którym ustawy zezwalają na kształtowanie niektórych elementów konstrukcyjnych podatku). Obowiązek podatkowy powstaje zawsze samoistnie na skutek tego, że podmiot przewidziany normą ogólną ze względu na podmiot realizuje...

  Ocena /

  Autor /Wawrzyniec Dodano /08.12.2011 Znaków /463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIENIĘŻNY CHARAKTER PODATKU

  Te cechę podatku podkreśla się dlatego, że nie zawsze podatek był świadczeniem o charakterze pieniężnym.

  Podatek jest nakładany i realizowany ( wymierzany i wpłacany dobrowolnie lub egzekwowany przymusowo) w jednostkach pieniężnych.

  (kiedyś istniały też świadczenia realizowane np. w płodach...

  Ocena /

  Autor /Wawrzyniec Dodano /08.12.2011 Znaków /414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  USTAWOWA I DOKTRYNALA DEFINICJA PODATKU

  Zgodnie z art. 6 Ordynacji: podatek to publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikające z ustawy podatkowej.

  Definicja doktrynalna podatku ma pełniejszy i ogólniejszy charakter. Uwzględnia ona bowiem...

  Ocena /

  Autor /Wawrzyniec Dodano /08.12.2011 Znaków /690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DANINA PUBLICZNA A PODATEK

  O daninach publicznych stanowi bezpośrednio art. 217 Konstytucji wskazując, że „ Nakładanie podatków, innych danin publicznych, określenie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze...

  Ocena /

  Autor /Wawrzyniec Dodano /08.12.2011 Znaków /1 532

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje kontroli wykonywania budżetu: absolutorium

  Wykonanie budżetu podlega kontroli Sejmu.. Kontrola ta w pewnym sensie rozpoczyna się już w trakcie trwania roku budżetowego, gdyż Minister Finansów zobowiązany jest do przedkładania komisji sejmowej właściwej do spraw budżetu oraz Najwyższej Izbie Kontroli, w terminie do 10 września informacji o...

  Ocena /

  Autor /Wawrzyniec Dodano /08.12.2011 Znaków /2 702

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typy zmian w budżecie w trakcie jego wykonywania

  - przenoszenie środków

  - uruchamianie nowych środków

  Dysponenci części budżetowych mogą dokonywać przeniesień planowanych wydatków budżetowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach danej części i działu budżetu państwa. Dysponenci ci mogą upoważnić do dokonywania...

  Ocena /

  Autor /Wawrzyniec Dodano /08.12.2011 Znaków /2 496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kasowa obsługa budżetu

  Kasową obsługę budżetu sprawują banki . Bankowa obsługa budżetu polega na prowadzeniu rachunków bankowych, na których gromadzone są zasoby budżetowe, przyjmowaniu wpłat środków pieniężnych na te rachunki oraz dokonywaniu wypłat na zlecenie upoważnionych do tego podmiotów.

  Najważniejszy z tych...

  Ocena /

  Autor /Wawrzyniec Dodano /08.12.2011 Znaków /917

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ wykonawczy budżetu, tryb przygotowania układu wykonawczego budżetu

  Układy wykonawcze budżetu są to dokumenty planistyczne, sporządzane – na podstawie ustaleń zawartych w ustawie budżetowej – przez dysponentów poszczególnych części budżetu państwa. Sporządzane są one w terminie 21 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej, w podziale na działy, rozdziały i paragrafy...

  Ocena /

  Autor /Wawrzyniec Dodano /08.12.2011 Znaków /362

  praca w formacie txt

Do góry