awatar

Profil użytkownika Wadim

Data rejestracji8 grudnia 2011 Ostatnio online8 grudnia 2011, 4:52

Statystyki

41 prac, w tym:

 • 41tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /41 prac/

 • Ocena brak

  ZASADA SPRAWIEDLIWOŚCI. SPRAWIEDLIWOŚĆ POZIOMA I PIONOWA

  Sprawiedliwość pozioma polega na nakładaniu takiego samego obciążenia podatkowego na podmioty znajdujące się w takiej samej sytuacji ( mające taką samą zdolność płatniczą).

  Sprawiedliwość pionowa polega na różnym traktowaniu pod względem podatkowym podmiotów znajdujących się w różnych...

  Ocena /

  Autor /Wadim Dodano /08.12.2011 Znaków /390

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADY SOCJALISTYCZNE I ZASADY SPRAWIEDLIWOŚCI PODATKOWEJ

  Sprawiedliwość podatkowa to zasada materialna o znaczeniu aksjologicznym pełniąca szczególną rolę . Pojawia się w orzecznictwie, zwłaszcza konstytucyjnym.

  Jest ona realizowana poprzez powszechność i równość opodatkowania.

  Ocena /

  Autor /Wadim Dodano /08.12.2011 Znaków /249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADY PODATKOWE A. WAGNERA

  Ujęte w 4 grupy:

  zasady polityki finansowej- wydajność i elastyczność

  zasady gospodarcze- ochrona majątku i kapitału jako ochrona źródeł podatku

  zasady sprawiedliwości- powszechność, równomierność poprzez nawiązanie do ekonomicznej zdolności płatniczej i...

  Ocena /

  Autor /Wadim Dodano /08.12.2011 Znaków /401

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADY PODATKOWE A. SMITHA

  Wyróżnił zasady :

  a. równość- w sensie obiektywnym, powszechność, likwidacja przywilejów różnych grup społecznych , proporcjonalność opodatkowania dochodów

  b. pewność- jawne i konkretne przepisy

  c. taniość, czyli:

  minimalizacja kosztów utrzymania administracji podatkowej

  ograniczenie...

  Ocena /

  Autor /Wadim Dodano /08.12.2011 Znaków /523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADY PODATKOWE

  Są to albo opracowane przez naukę postulaty pod adresem podatków i całego systemu podatkowego albo zasady uznane za szczególnie ważne dla systemu prawa podatkowego. Mają one źródło w historycznej i współczesnej myśli podatkowej. Uniwersalna klasyfikacja zasad, która uwzględnia zarówno historyczne jak i...

  Ocena /

  Autor /Wadim Dodano /08.12.2011 Znaków /613

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje podatków - FUNKCJA INFORMACYJNO - KONTROLNA

  Podatki, jak wszystkie wskaźniki finansowe, pozwalają na realizację funkcji kontrolnej. Stan realizacji dochodów budżetowych umożliwia ocenę stanu i kierunków rozwoju całej gospodarki.

  Ocena /

  Autor /Wadim Dodano /08.12.2011 Znaków /206

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje podatków - FUNKCJA STYMULACYJNA

  Zapewnia realizację szczegółowych celów gospodarczych lub społecznych. Poprzez system ulg i zwolnień steruje się wyborami podatników w zakresie inwestowania gospodarczego, rozwijania eksportu, lokalizacji działalności gospodarczej, budowy domów mieszkalnych. Realizacja celów stymulacyjnych poprzez ulgi i...

  Ocena /

  Autor /Wadim Dodano /08.12.2011 Znaków /463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje podatków - FUNKCJA REDYSTRYBUCYJNA

  Polega na podziale dochodów za pomocą podatków, między poszczególne grupy społeczne oraz różne grupy podatników oraz między państwo i samorząd. Podział między grupy społeczne dokonuje się poprzez konstrukcję podatków (progresywne skale, zróżnicowane stawki), podział między państwo i samorząd...

  Ocena /

  Autor /Wadim Dodano /08.12.2011 Znaków /486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje podatków - FUNKCJA FISKALNA

  Jest to funkcja dochodowa, czyli cel polegający na zasilaniu budżetu państwa lub budżetu samorządu terytorialnego. Racjonalne granice fiskalizmu, wyznacza tzw. Krzywa Laffera, której wskaźnik informuje kiedy nadmierne opodatkowanie nie powoduje już wzrostu dochodów budżetowych, lecz uchylanie się od...

  Ocena /

  Autor /Wadim Dodano /08.12.2011 Znaków /463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNKCJE PODATKÓW

  fiskalna

  redystrybucyjna

  stymulacyjna

  informacyjno-kontrolna

  Ocena /

  Autor /Wadim Dodano /08.12.2011 Znaków /83

  praca w formacie txt

Do góry