awatar

Profil użytkownika vanessa

Data rejestracji7 marca 2011 Ostatnio online7 marca 2011, 16:40

Statystyki

54 prac, w tym:

 • 23tekstowych
 • 31multimedialnych

Dodane prace /54 prac/

 • Ruch obrotowy

  Mówiąc o środku masy wspominaliśmy o ruchu obrotowym oraz o toczeniu się ciał. Dużym ułatwieniem w analizie układów cząstek jest możliwość rozpatrywania oddziel-nego ruchu postępowego i ruchu obrotowego. Aby wprowadzić to uproszczenie zdefi-niujemy dwie nowe wielkości: moment pędu i moment siły...

  Ocena /

  Autor /vanessa Dodano /07.03.2011 Znaków /

  praca w formacie txt
 • Elementy szczególnej teorii względności

  Mechanika klasyczna oparta na zasadach dynamiki Newtona poprawnie opisuje zja-wiska, w których prędkości ciał są małe w porównaniu z prędkością  światła. Jednak w zjawiskach atomowych, jądrowych i w astrofizyce spotykamy się z prędkościami zbliżonymi do prędkości światła i wtedy zamiast mechaniki...

  Ocena /

  Autor /vanessa Dodano /07.03.2011 Znaków /

  praca w formacie txt
 • Zasada zachowania pędu II

  Dotychczas zajmowaliśmy się układami o stałej masie. Obecnie zajmiemy się ukła-dami, których masa zmienia się podczas obserwacji.

  Ocena /

  Autor /vanessa Dodano /07.03.2011 Znaków /

  praca w formacie txt
 • Zasada zachowania pędu

  Dotychczas przedmioty traktowaliśmy jak punkty materialne, tzn. cząsteczki bez-wymiarowe (objętość = 0) obdarzone masą co wystarczało w przypadku ruchu postę-owego bo ruch jednego punktu odzwierciedlał ruch całego ciała. W ogólnym przypadku ruch układu cząsteczek może być bardzo skomplikowany np.   ...

  Ocena /

  Autor /vanessa Dodano /07.03.2011 Znaków /

  praca w formacie txt
 • Zasada zachowania energii

  Ocena /

  Autor /vanessa Dodano /07.03.2011 Znaków /

  praca w formacie txt
 • Praca i energia

  Podstawowym zagadnieniem dynamiki jest określenie ruchu punktu, jeżeli znana jest siła działająca na ten punkt. W pierwszym kroku wyznaczamy przyspieszenie  a = F/m

  Ocena /

  Autor /vanessa Dodano /07.03.2011 Znaków /

  praca w formacie txt
 • Ciazenie powszechne (grawitacja)

  Newton - 1665 spadanie ciał. Skoro istnieje siła przyciągania pomiędzy dowolnym iałem i Ziemią, to musi istnieć siła między każdymi dwoma masami m1 i m2. Skoro siła est proporcjonalna do masy ciała to musi być proporcjonalna do każdej z mas m1 i m2 ddzielnie czyli: F ∼ m1m2

  Ocena /

  Autor /vanessa Dodano /07.03.2011 Znaków /

  praca w formacie txt
 • Dynamika punktu materialnego II

  Gdy dwa ciała są dociskane do siebie to występują między nimi  siły kontaktowe. Źródłem tych sił jest odpychanie pomiędzy atomami. Przy dostatecznie małej odległości występuje przekrywanie chmur elektronowych i ich odpychanie rosnące wraz z maleją-cą odległością. To jest siła elektromagnetyczna...

  Ocena /

  Autor /vanessa Dodano /07.03.2011 Znaków /

  praca w formacie txt
 • Dynamika punktu materialnego

  Dotychczas staraliśmy się opisywać ruch za pomocą wektorów r, v, oraz a. Były to rozważania geometryczne. Teraz omówimy przyczyny ruchu, zajmiemy się dynamiką. Nasze rozważania ograniczymy do przypadku dużych ciał poruszających się z małymi (w porównaniu z prędkością światła w próżni)...

  Ocena /

  Autor /vanessa Dodano /07.03.2011 Znaków /

  praca w formacie txt
 • Ruch na plaszczyznie

  Ruch w dwóch wymiarach będziemy opisywać w układzie współrzędnych x i y. Np. y - wysokość, x - odległość w kierunku poziomym. Pokażemy, że taki ruch można traktować jak dwa niezależne ruchy jednowymiarowe.

  Ocena /

  Autor /vanessa Dodano /07.03.2011 Znaków /

  praca w formacie txt

Do góry