awatar

Profil użytkownika Ursus

Data rejestracji30 sierpnia 2011 Ostatnio online31 sierpnia 2011, 5:02

Statystyki

58 prac, w tym:

 • 58tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /58 prac/

 • Ocena brak

  Metody wychowania - Klasyfikacja metod wychowania

  *Konaszewski: metody indywidualne i grupowe

  *Krawczyk: metody bezpośredniego i pośredniego oddziaływania wychowawczego

  *Muszyński: metody wpływu osobistego(modelowanie, perswazja), sytuacyjnego (karanie, nagradzanie), społecznego (grupowe, zmiana przywództwa, struktury grupy) oraz kierowania...

  Ocena /

  Autor /Ursus Dodano /31.08.2011 Znaków /422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody wychowania - Metody oddziaływań grupowych

  Tj metoda organizowania działalności zespołowej i samorządowej oraz metoda współudziału uczniów w organizowaniu lekcji i metoda kształtowania norm i wartości grupowych, metoda restrukturyzacji ukształtowanych w grupie relacji interpersonalnych opartych na zasadzie atrakcyjności poszczególnych członków i...

  Ocena /

  Autor /Ursus Dodano /31.08.2011 Znaków /442

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody wychowania - Metoda zadaniowa

  B. Skuteczna; powierzanie konkretnych zadań do wykonania wychowankowi, wzbogaca wiedzę i doświadczenia wychowanka, uczy obowiązku, odpowiedzialności.

  Zadania muszą być z wyboru nie przymusu, przekonanie o potrzebie działania, zadania na miarę możliwości ucznia.

  Ocena /

  Autor /Ursus Dodano /31.08.2011 Znaków /273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody wychowania - Metoda perswazji

  Mało skuteczna - uświadomienie wychowankom obowiązków i powinności jakie mają wobec siebie, innych i społeczeństwa, zapoznanie ich z przysługującymi im prawami. Polega na przekonywaniu, tłumaczeniu, gdzy chcemy spowodować zmianę przekonań, postaw; należy używać argumentów za i przeciw; skuteczna z m...

  Ocena /

  Autor /Ursus Dodano /31.08.2011 Znaków /356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody wychowania - Metoda modelowania

  Metoda przykładu, b. Skuteczna, samo spostrzeganie zachowań sprawia że jednostka upodabnia się do nich; wzorem są rodzice i wychowawcy.

  Uczenie przez naśladownictwo- obserwowanie modela pociąga upodabnianie się do niego w sposób odwzorowujący go.

  Uczenie przez modelowanie- upodabnianie się do modela w...

  Ocena /

  Autor /Ursus Dodano /31.08.2011 Znaków /602

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody wychowania - Metoda nagradzania

  Promowanie zachowań pożądanych z wychowawczego punktu widzenia za pomocą pochwał , gestów, nagród o charakterze materialnych wzmocnień i niematerialnych.

  Nagradzamy zachowania ale nie bezpośrednio po ich wystąpieniu, nie utrwalamy postaw utrwalonych, nie wymierzać w sposób ciągły, nie gwarantuje...

  Ocena /

  Autor /Ursus Dodano /31.08.2011 Znaków /356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody wychowania - Metoda karania

  Oddziaływanie wychowawcze za pomocą świadomie stosowanych kar, celem zapobieżenia powtórzeń, zachowań negatywnych poprzez wyrażenie dezaprobaty, upomnienia, nagany, wykluczenia udziału w zabawie.

  Nie może być poniżaniem godności karanego, nie wolno stosować kar fizycznych, nie karać w gniewie, nie...

  Ocena /

  Autor /Ursus Dodano /31.08.2011 Znaków /719

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podmiotowość w wychowaniu - Style kierowania wychowawczego

  - Styl demokratyczny- przekazywanie przez wychowawcę wielu funkcji do samodzielnego wykonania. Członkowie podejmują decyzje dot. spraw klasy, prowokuje dyskusje, członkowie sami kontrolują wykonywanie zadań. Wychowawca sam jest uczestnikiem zajęć. panują życzliwe i koleżeńskie kontakty a praca...

  Ocena /

  Autor /Ursus Dodano /31.08.2011 Znaków /1 128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podmiotowość w wychowaniu - Cele wychowania ku podmiotowości

  a. orientacja podmiotowa i jej rozwijanie - (orientacja, zdolność do obdarzania człowieka sygnałów z otoczenia i właściwego na nich reagowania);

  Orientacja podmiotowa – nastawienie na aktywność sprawczą, które obejmuje:

  - generatywność – twórczość, kreatywność, zdolność człowieka do wybaczania...

  Ocena /

  Autor /Ursus Dodano /31.08.2011 Znaków /2 416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podmiotowość w wychowaniu - Wychowanie ku podmiotowości

  Relacja zachodząca między ludźmi, którzy obdarzając się nawzajem szacunkiem i zaufaniem, otwierają się na siebie (na wzajemne wpływy), pobudzając nawzajem do aktywności, która jest podstawą budowania statusu podmiotowego; celem wychowania ku podmiotowości jest budowanie podmiotowości, czyli rozwijanie...

  Ocena /

  Autor /Ursus Dodano /31.08.2011 Znaków /405

  praca w formacie txt

Do góry