awatar

Profil użytkownika Urban

Data rejestracji20 grudnia 2011 Ostatnio online21 grudnia 2011, 4:21

Statystyki

52 prac, w tym:

 • 52tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /52 prac/

 • Ocena brak

  Co to jest kredyt akceptacyjny?

  Kredy akceptacyjny - upoważnienie klienta przez bank do ciągnienia na niego weksli na określoną kwotę. Weksle są akceptowane przez bank. Bank poprzez podpis na wekslu zobowiązuje się do wykupu zaakceptowanych weksli w terminie płatności. Równocześnie w przypadku niedostarczenia przez klientów środków na...

  Ocena /

  Autor /Urban Dodano /20.12.2011 Znaków /390

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega awal bankowy?

  Awalizowanie weksli przez banki jest jedną z rodzajów operacji czynnych związanych z użyciem weksla. Operacja ta polega na przejęciu przez bank ryzyka i podobna jest do gwarancji bankowych.

  Banki krajowe oferują udzielenie awali (tzw. awal nostro) na wekslach akceptowanych przez przedsiębiorstwa krajowe lub...

  Ocena /

  Autor /Urban Dodano /20.12.2011 Znaków /1 100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są kredyty zobowiązaniowe?

  Istotą kredytów zobowiązaniowych jest to, że bank przejmuje zobowiązania klienta lub ryzyko transakcji (kontraktu), jakie ponosi wierzyciel, nie dokonując jednakże bezpośredniej płatności na jego rzecz. Bank w takich transakcjach nie angażuje bezpośrednio swoich środków pieniężnych, ale tylko swoją...

  Ocena /

  Autor /Urban Dodano /20.12.2011 Znaków /391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie znasz rodzaje operacji bankowych?

  Operacje bankowe - stosunki umowne zachodzące miedzy bankiem i klientem, w których bank oferuje swoje usługi, a klient jest usługobiorcą. Operacje te są połączone z określonymi świadczeniami na rzecz klienta (np. depozyt) lub na rzecz banku (np. kredyt). Operacje bankowe są wykonywane przy wykorzystaniu...

  Ocena /

  Autor /Urban Dodano /20.12.2011 Znaków /1 690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest rachunek nostro i loro?

  Rachunek nostro - (il nostro - nasze dobro) rachunek jaki otworzył dany bank za granicą; nasz rachunek u korespondenta zagranicznego.

  Rachunek loro - (il loro - ich dobro) rachunek korespondenta zagranicznego (banku zagranicznego) prowadzony w danym banku (krajowym); rachunek, który nasz bank otworzył dla banku...

  Ocena /

  Autor /Urban Dodano /20.12.2011 Znaków /669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie znasz rodzaje rachunków bankowych?

  A/ Rachunki w celu przechowywania środków pieniężnych i przeprowadzania rozliczeń pieniężnych :

  1/ Dla jednostek wykonujących działalność gospodarczą :

  a/ rachunki bieżące podstawowe w zł - gromadzone pieniądze ze sprzedaży, wypłacane zobowiązania wobec dostawców, wynagrodzenia; jest to tak...

  Ocena /

  Autor /Urban Dodano /20.12.2011 Znaków /2 420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co oznacza pojęcie dewiz i wartości dewizowych?

  Dewizy-pieniężne należności zagraniczne, które ze względu na swoje płynności mogą być zrealizowane natychmiast lub w krótkim czasie np. czeki, weksle, obligacje. Wg.banku szwajcarskiego dewizy to wszelkie roszczenia w stosunku do waluty zagranicznej płatnej za granicą czy to składającej się z funduszy...

  Ocena /

  Autor /Urban Dodano /20.12.2011 Znaków /757

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega wtórna kreacja pieniądza przez banki komercyjne?

  wzrost aktywów zagranicznych /waluty obcej/ -> wzrost ilości środków płatniczych na rachunkach klientów

  wzrost akcji kredytowej -> wzrost ilości środków płatniczych na rachunkach klientów

  Ocena /

  Autor /Urban Dodano /20.12.2011 Znaków /237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega mechanizm kreacji pieniądza gotówkowego w banku centralnym

  Ms = H * [ R / D + C / M - (R / D) * (C / M)]

  [R / D + C / M - (R / D) * (C / M)] --- współczynnik kreacji pieniądza bankowego

  C / M -- stopa wycieku? gotówkowego, Ms -- podaż pieniądza, H -- baza monetarna, R / D -- stopa rezerw bankowych

  H = C + R , C -- gotówka w rękach ludności , R -- rezerwy...

  Ocena /

  Autor /Urban Dodano /20.12.2011 Znaków /731

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co oznacza nominalną, realną i efektywna stopa procentowa?

  r = rr + ri + ry wzór na nominalną stopę procentową

  r - nominalna stopa procentowa,

  rr - realna stopa procentowa,

  ri - premia równa oczekiwanej inflacji,

  ry - premia od ryzyka

  rr = [(1 + r) / (1 + ri)] - 1 wzór na realną stopę procentową

  re = [1 + (r / m)]m - 1 wzór na efektywną stopę...

  Ocena /

  Autor /Urban Dodano /20.12.2011 Znaków /426

  praca w formacie txt

Do góry