awatar

Profil użytkownika Tolislaw

Data rejestracji26 kwietnia 2012 Ostatnio online26 kwietnia 2012, 6:13

Statystyki

51 prac, w tym:

 • 51tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /51 prac/

 • Ocena brak

  Czym jest PRÓG WYBORCZY

   

  W ordynacji zostaje zapisana zasada, zgodnie z którą w podziale miejsc uczestniczą jedynie te ugrupowania, które uzyskały w wyborach więcej, niż określony ustawowo procent głosów ( w Polsce 5%).

  Partie, które nie przekroczą progu, nie mają reprezentacji parlamentarnej. Te mandaty, które w idealnym...

  Ocena /

  Autor /Tolislaw Dodano /26.04.2012 Znaków /445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw i krótko scharakteryzuj metody obliczania wyników wyborów

   

  SYSTEM D'HONDTA - liczbę uzyskanych głosów przez poszczególne ugrupowania dzieli się przez kolejne liczby naturalne (1, 2, 3...itd.). Następnie z zestawionej w ten sposób tablicy ilorazów wybiera się tyle ilorazów, ile jest w danym okręgu miejsc do podziału. Metoda ta jednoznacznie premiuje większe...

  Ocena /

  Autor /Tolislaw Dodano /26.04.2012 Znaków /1 011

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnij pojęcie "system partyjny". Wymień i scharakteryzuj systemy partyjne, zwracając uwagę na ich wady i zalety

   

  SYSTEM PARTYJNY - zespół relacji polegających na rywalizacji bądź współpracy partii politycznych uczestniczących w walce o zdobycie władzy i jej utrzymanie. Systemy partyjne najczęściej klasyfikuje się ze względu na liczbę partii obecnych na scenie politycznej w danym kraju.

  System wielopartyjny - w...

  Ocena /

  Autor /Tolislaw Dodano /26.04.2012 Znaków /2 028

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnij pojęcie consensus

   

  Podejmowanie decyzji na zasadzie konsensusu jest procesem, który umożliwia zaprezentowanie opinii, pomysłów przez wszystkich uczestników zgromadzenia.

  Konsensus nie wymaga od każdego, aby zgadzał się ze wszystkim, natomiast wymaga od grupy wypracowania wspólnego celu i chęci wspólnego rozwiązywania...

  Ocena /

  Autor /Tolislaw Dodano /26.04.2012 Znaków /658

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień cechy totalitaryzmu. Co jest celem państwa totalitarnego?

   

  Cechy totalitaryzmu:

  - jedna monopolistyczna partia pod kierownictwem dyktatora

  - terrorystyczna kontrola policji, która sprawuje też nadzór nad partią

  - pełny monopol w sferze środków masowego przekazu (cenzura prewencyjna)

  - pełna kontrola partii nad siłami zbrojnymi

  - scentralizowana kontrola...

  Ocena /

  Autor /Tolislaw Dodano /26.04.2012 Znaków /830

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest rząd mniejszościowy i jakie może rodzić konsekwencje?

   

  Podstawą rządu mniejszościowego jest zbytnie rozdrobnienie i zróżnicowanie partii. Gdy wszystkie partie zdobędą stosunkowo mało miejsc w parlamencie, przeforsowanie jakiegokolwiek projektu ustawy okarze się przedsięwzięciem karkołomnym.

  Trzeba zdobyć przychylność wielu - np kilkunastu - partii, z...

  Ocena /

  Autor /Tolislaw Dodano /26.04.2012 Znaków /977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest ORDYNACJA WYBORCZA

   

  Prawo określające sposób przeprowadzenia wyborów i obliczania wyników.

  Wyróżniamy dwa podstawowe typy ordynacji: większościową i proporcjonalną

  Ocena /

  Autor /Tolislaw Dodano /26.04.2012 Znaków /220

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest KAMPANIA WYBORCZA

   

  Okres przed wyborami, który kandydaci (partie polityczne) wykorzystują na zdobycie poparcia wyborców. Ogłaszają swoje programy, organizują spotkania i wiece, występują w telewizji itp.

  Kampania wyborcza może mieć charakter pozytywny (promowanie własnej partii czy kandydata) albo negatywny (dążenie...

  Ocena /

  Autor /Tolislaw Dodano /26.04.2012 Znaków /457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Porównaj ordynacje wyborcze: proporcjonalną z większościową

   

  ORDYNACJA WIĘKSZOŚCIOWA - podstawą tej ordynacji jest zasada ''zwycięzca bierze wszystko". Kraj podzielony jest przeważnie na jednomandatowe okręgi. Kandydaci z różnych partii rywalizują ze sobą, ale jedynie ten, kogo wyborcy obdarzą największą liczbą głosów, uzyskuje prawo reprezentowania okręgu...

  Ocena /

  Autor /Tolislaw Dodano /26.04.2012 Znaków /2 842

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Regionalistyczny model państwa

   

  Ma w ostatnich latach wielu zwolenników. Nie jest w istocie rzeczywistym odrębnym modelem ustroju terytorialnego państwa, ale jedynie radykalnie decentralistyczną wersją tradycyjnego modelu państwa, który w sposobie układania relacji między władzą centralną i regionalną zbliża się bardzo do...

  Ocena /

  Autor /Tolislaw Dodano /26.04.2012 Znaków /1 587

  praca w formacie txt

Do góry