awatar

Profil użytkownika Tolek

Data rejestracji12 czerwca 2011 Ostatnio online13 czerwca 2011, 1:17

Statystyki

44 prac, w tym:

 • 44tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /44 prac/

 • Ocena brak

  Teorie władzy - Władza jako stosunek społeczny (ujęcie strukturalne, relacjonalne)

  Dwa podejścia:

  władza jako utrwalony w pewien sposób typ społecznych interakcji; sytuacja, w której oddziaływanie jednego człowieka wpływa na społeczne położenie drugiego

  uzupełnienie podejścia a) o konieczność regulacji przez normy społeczne.

  Ocena /

  Autor /Tolek Dodano /12.06.2011 Znaków /289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teorie władzy - Władza jako właściwość jej nosiciela (ujęcie bliskie psychologii)

  - władza jako zespół środków do osiągnięcia przyszłych celów (siła fizyczna, umiejętności, zasoby finansowe)

  - władza jako charakterystyka osobowa, grupy społecznej czy instytucji

  - jest niezależna od systemu

  - krytyka tego ujęcia: proces powstawania władzy determinują tu tylko warunki...

  Ocena /

  Autor /Tolek Dodano /12.06.2011 Znaków /463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teorie władzy - Władza jako funkcja w systemie (ujęcie funkcjonalne)

  - władza reguluje system społeczny

  - uzyskanie lub utrata władzy wiąże się z otrzymaniem lub utratą funkcji w systemie

  - władza jest tylko cechą systemu

  - jest pośrednikiem, polega na przymusowym uzgodnieniu działalności jednostek wchodzących w skład państwa

  Ocena /

  Autor /Tolek Dodano /12.06.2011 Znaków /276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teorie władzy - Funkcje władzy politycznej

  integracyjna

  dystrybucyjna

  ochronna

  strukturotwórcza

  Ocena /

  Autor /Tolek Dodano /12.06.2011 Znaków /82

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teorie władzy - Właściwości władzy politycznej

  jej przedmiotem są dobra publiczne (np. bezpieczeństwo, wolność, zabezpieczenie egzystencji, potrzeby wyższe, takie jak religijne, medyczne, estetyczne)

  wykonywanie władzy politycznej jest zawsze instytucjonalne

  podmiotami władczymi są tu decydenci polityczny (rządzący) a ich partnerami...

  Ocena /

  Autor /Tolek Dodano /12.06.2011 Znaków /487

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teorie władzy - Relacja pomiędzy władzą, a rządzonymi

  Trwała

  Asymetryczna (nierównowaga i nierównoprawność)

  Legitymizowana

  Świadoma

  Skuteczna

  Ocena /

  Autor /Tolek Dodano /12.06.2011 Znaków /134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teorie władzy - Atrybuty władzy

  Siła (miara skuteczności władzy i dyspozycji)

  Zasięg (terytorium, przestrzeń, ludność)

  Zakres (dziedziny życia w jakich adresaci władzy reagują pozytywnie na dyspozycje rządzących)

  Ocena /

  Autor /Tolek Dodano /12.06.2011 Znaków /214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teorie władzy - Normatywna koncepcja władzy

  - Władza jest następstwem sposobu organizowania się zbiorowości ludzkich w specyficzny porządek (ład) społeczny. Najogólniej polega ona na specjalizowaniu się określonych ludzi w rozmaitych czynnościach, których wykonywanie wymaga świadomego wchodzenia z innymi ludźmi w zależności względnie...

  Ocena /

  Autor /Tolek Dodano /12.06.2011 Znaków /1 655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teorie władzy - Idealne typy panowania wg Webera

  Panowanie charyzmatyczne -odnosi się do władzy charyzmatycznej, czyli takiej która wynika z emocjonalnego przywiązania i zaufania rządzonych stosunku do przywódcy posiadającego charyzmę- umiejętność efektywnego wpływania na innych. Zdolność wywierania wpływu na orientację normatywną...

  Ocena /

  Autor /Tolek Dodano /12.06.2011 Znaków /2 760

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teorie władzy - Władza może polegać na...

  Przekonywaniu

  Wywieraniu wspływu (wpływ nie jest uregulowany normami społecznymi, jest rodzajem faktycznej zależności, a nie stosunkiem społecznym; wpływ można wywierać będąc tego nieświadomym w przeciwieństwie do władzy)

  Manipulacji (to rodzaj wpływu; nie jest ujęta normami...

  Ocena /

  Autor /Tolek Dodano /12.06.2011 Znaków /539

  praca w formacie txt

Do góry