awatar

Profil użytkownika tedi

Data rejestracji18 marca 2011 Ostatnio online21 marca 2011, 22:31

Statystyki

37 prac, w tym:

 • 37tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /37 prac/

 • Ocena brak

  Dewaluacja i jej skutki

  Dewaluacja – to obniżenie przez władze monetarnego, danego kraju, kursu pieniądza krajowego w stosunku do walut obcych, czyli podniesione ceny waluty obcej w pieniądzu krajowym. Zabiegiem przeciwnym do dewaluacji jest rewaluacja.

  Zarówno dewaluacja jak i rewaluacja są skutkiem decyzji władz monetarnych co...

  Ocena /

  Autor /tedi Dodano /21.03.2011 Znaków /1 717

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe zjawiska we współczesnej gospodarce światowej

  a) Globalizacja stosunków międzynarodowych

  W znaczeniu ekonomicznym globalizacja odnosi się najczęściej do działalności gospodarczej, gospodarki rynków branżowych, gałęzi i przedsiębiorstw. Globalizacja stanowi bardziej zaawansowany i złożony etap międzynarodowych procesów gospodarowania, realizowaniu...

  Ocena /

  Autor /tedi Dodano /21.03.2011 Znaków /1 293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Handel zagraniczny a efektywność gospodarowania

  Handel zagraniczny wpływa na efektywność gospodarowania poprzez:

  1. specjalizację

  – prowadzi do obniżenia jednostkowych kosztów wytwarzania

  2. efekt skali

  - większe rynki zbytu

  - rozłożenie kosztów stałych

  - pełniejsze wykorzystanie aparatu wytwórczego

  - doświadczenie

  3. postęp techniczny

  4...

  Ocena /

  Autor /tedi Dodano /18.03.2011 Znaków /453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak działa mnożnik eksportowy

  To współczynnik określający, o ile zwiększy się dochód narodowy, jeśli eksport wzrośnie o jednostkę. Wzrost eksportu pobudza wzrost efektywnego popytu na rynku wewnętrznym danego kraju i w warunkach niepełnego zatrudnienia i niepełnego wykorzystania zdolności wytwórczych, powoduje kumulatywny proces...

  Ocena /

  Autor /tedi Dodano /18.03.2011 Znaków /751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw mechanizm oddziaływania handlu zagranicznego na wzrost gospodarczy od strony podaży

  Wykorzystywanie handlu zagranicznego do wzrostu gospodarczego wiąże się z występowaniem nierównowagi (deficytu) w bilansie handlowym. Oznacza to że istnieje możliwośc uzupełnienie niedostatecznych z punktu widzenia danego kraju wewnętrznych źródeł finansowania za pomocą zasobów zewnętrznych ( import...

  Ocena /

  Autor /tedi Dodano /18.03.2011 Znaków /1 032

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega funkcja transformacyjna handlu zagranicznego (wpływ handlu zagranicznego na zmianę struktury dochodu narodowego)

  Handel zagraniczny umożliwia zaopatrzenie kraju w towary które:

  - nie występują lub nie mogą być produkowane

  - są wytwarzane w ilości niewystarczającej na pokrycie krajowego zapotrzebowania (np. gaz)

  - są produkowane w nieodpowiednim asortymencie

  Wymiernym sposobem odzwierciedlenia transformacyjnych...

  Ocena /

  Autor /tedi Dodano /18.03.2011 Znaków /443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mierniki handlu zagranicznego

  - Wielkość eksportu, importu oraz saldo

  - Wskaźnik zrównoważenia obrotów (pokrycia obrotów) to iloraz różnicy eksportu i importu do wartości eksportu [ (eksport  import) / eksport mowi czy z eksportu jesteśmy w stanie pokryć eksport

  - dynamikę eksportu i importu

  - udział w światowym eksporcie...

  Ocena /

  Autor /tedi Dodano /18.03.2011 Znaków /1 929

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Specyficzne (nowe) formy obrotu międzynarodowego

  Zaliczamy do nich:

  a) leasing – Specyficzna umowa finansowa , zapewniająca inwestorowi możliwość użytkowania dóbr inwestycyjnych bez konieczności ich zakupu. Przez umowę leasingu leasingodawca (finansujący) przekazuje drugiej stronie, czyli leasingobiorcy (korzystającemu), wskazane rzeczy do używania...

  Ocena /

  Autor /tedi Dodano /18.03.2011 Znaków /4 331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transakcje specjalne (cechy i rodzaje)

  Transakcja specjalna to również, handel wiązany, transakcja wiązana, transakcja wzajemnie uwarunkowana, transakcja kompensacyjna. Przyczyn wykształcenia się transakcji specjalnych należy upatrywać w pojawieniu się trudności ze zrealizowaniem świadczenia towarowego (problemy ze zbytem towarów, ograniczenia...

  Ocena /

  Autor /tedi Dodano /18.03.2011 Znaków /2 433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy świadczenia towarowego i wzajemnego w handlu zagranicznym

  I.Forma świadczenia towarowego:

  Handel zagraniczny jest to odpłatna wymiana towarów podmiotów gospodarczych danego kraju z pomiotami zagranicznymi, jeżeli rozpatrujemy z punktu widzenia jednego kraju, jeżeli patrzymy pod kontem grupy to mówimy wówczas o handlu międzynarodowym- jest to pojecie szersze:

  1)...

  Ocena /

  Autor /tedi Dodano /18.03.2011 Znaków /4 429

  praca w formacie txt

Do góry