awatar

Profil użytkownika Tarsylia

Data rejestracji26 września 2012 Ostatnio online27 września 2012, 3:40

Statystyki

106 prac, w tym:

 • 106tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /106 prac/

 • Ocena brak

  FLIEDNER THEODOR

  ur. 21 I 1800 w Eppstein k.Frankfurtu n. Menem, zm. 4 X 1864 w Kaiserswerth k. Dusseldorfu,ojciec Fritza, organizator żeńskiego —» diakonatu(III) w Kościele ewang.augsb. (—> diakonisa I I ) .

  Po studiach teol. w Giessen i Getyndze został 1822 pastoremw Kaiserswerth; przebywając 1823-24 oraz 1832 w Holandiii...

  Ocena /

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /1 493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLAMANDOWIE

  Ludność zamieszkująca pn. część —»Belgii (ok. 6 0% jej mieszk.) oraz pn. skrawek Francji (depa r t a m e n t y Nord i Pas-de-Calais), mówiąca językiem niderl.z rodziny języków germ.; na cały obszar rozciąga sięnazwę — Flandrii.

  Tereny te zajmowali —> Celtowie, zromanizowani pod panowaniemRzymu; germ...

  Ocena /

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /5 319

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLAMANDZKA SZKOŁA MUZYCZNA

  Zespół cechgłównego nurtu polifonicznej muzyki zach.eur., przede wszyst k im k o ś c , występujących w okresie renesansu od 2. poł.XV do końca XVI w. (od Johannesa Okeghema do Orlandadi Lasso); w obrębie tego czasu i twórczości wyróżnia sięfazy korespondujące z dawniejszymi szkołami, np. szkołą—>...

  Ocena /

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /1 494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLAMANDZKA SZTUKA SAKRALNA

  Sztuka katolickichprow. Niderlandów pd. (tereny dzisiejszej Belgii)XV-XVIII w.; jej kontynuacją jest sztuka belg. (—* BelgiaIV).

  I. OKRES PÓŻNOGOTYCKI - W XV w., okresie przejściowejprzynależności do Księstwa Burgundzkiego, Niderlandy stalysię artyst. i kulturalnym centrum Europy zaalpejskiej;...

  Ocena /

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /18 311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLAMEN

  ( ł a c ) , k a p ł a n rzym. służący j e d n e m u bóstwu,członek najstarszego spośród 4 rzym. kolegiów urzędowych,składającego się z 15 kapłanów - wybieranych z rodów patrycjuszowskich3 f. maiores (Diałis, Mortiałis, Quirinalis)i typowanych także spośród plebejuszów 12 f. minores;mianowano też f...

  Ocena /

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /1 308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLANDRIA

  Niderl. Vlaanderen, franc. Flandre, krainahist, obejmująca pn.-zach. część —» Belgii oraz sąsiednieskrawki Francji (Westhoek) i Holandii (Zeeuws-Vlaanderen)- od IX w. hrabstwo, od XIX 2 prowincje (F. Zach. z —»Brugia, F. Wsch. z —» Gandawą), ostatnio nazwę F. rozszerzasię na całość ziem zamieszkałych...

  Ocena /

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /3 864

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLAUBERT GUSTAVE

  ur. 12 XII 1821 w Rouen, zm.8 V 1880 w Croisset k. Rouen, pisarz.

  Po ukończeniu liceum w Rouen rozpoczął 1840 studiaprawnicze w Paryżu, które niebawem przerwał; nawiązałnatomiast kontakty z tutejszym środowiskiem lit., przyjaźniącsię z T. Gautierem, G. Sand, I.S. Turgieniewem,braćmi F. i J. de...

  Ocena /

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /4 238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLAWIAN Św.

  zm. 449 w Hypaepie (Dobkóy k. Efezu),patriarcha konstantynopolski (446-449).

  Był następcą patriarchy Proklosa; 448 zwołał synod doKonstantynopola w celu przeciwstawienia się monofizyckiejnauce —> Eutychesa, którego ekskomunikowat; zawiadomiło tym bpów i klasztory oraz pap. Leona I Wielkiego, któryw...

  Ocena /

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /1 670

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLAWIAN I

  ur. n a pocz. IV w. w Antiochii, zm. 26 I X404 tamże, patriarcha Antiochii, obrońca ortodoksji.

  Wspólnie z Diodorem późniejszym bpem Tarsu byl duchowymprzywódcą tzw. antioch. grupy zwolenników ortodoksjinic. (por. —» antiocheńska schizma); przed 365 otrzyma!święcenia k a p ! , z rąk bpa Melecjusza, któremu...

  Ocena /

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /1 364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLEMING PAUL

  ur. 5 X 1609 w H a r t e n s t e i n k. Zwickau,zm. 2 IV 1640 w Hamburgu, poeta. Studiował medycynęw Lipsku; 1633-34 uczestniczył w podróży poselskiej doMoskwy, a 1635-37 do Persji, 1640 praktykował j a k o lekarzw Lejdzie.

  J a k o czołowy przedstawiciel niem. baroku nawiązywałdo twórczości M. —» Opitza...

  Ocena /

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /2 132

  praca w formacie txt

Do góry