awatar

Profil użytkownika Tarsylia

Data rejestracji26 września 2012 Ostatnio online27 września 2012, 3:40

Statystyki

106 prac, w tym:

 • 106tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /106 prac/

 • Ocena brak

  FITCH WILLIAM OFMCap

  Imię zak. Benedykt, ur. 1562w Canfield (hrabstwo Essex, Anglia), zm. 21 XI 1610 wParyżu, pisarz ascetyczno-mistyczny.

  Wychowany w —» purytanizmie, podczas studiów prawniczychw Londynie przeszedł 1585 na katolicyzm; 1586 przybyłdo Francji i 1587 wstąpił do zakonu w Paryżu; po studiachteol. w Wenecji...

  Ocena /

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /3 395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIT PORTA CHRISTI PERVIA, Brama wszelkiej łaski pełna

  Hymn na jutrznię uroczystości Świętej Bożej RodzicielkiMaryi (w LH od 1971); nieznany jest autor i czaspowstania.

  Wysławia dziewicze poczęcie i narodzenie JezusaChrystusa, oddając mu cześć j a k o Synowi Bożemu, Stwórcy,Mocarzowi i Oblubieńcowi, a jego moc przyrównuje do siłybibl. kamienia...

  Ocena /

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIZJOKRACI

  (gr. fysis natura, kratos władza), szkołafranc, ekonomistów utworzona przez lekarza FrançoisQuesnaya (1694-1774; główne dzieło Tableau économique,bmw 1758) jako reakcja na —» merkantylizm, i skupiająca m.in. V. Mirabeau (1715-89), P.P. Le Mercier de la Rivière(1720-93), G.F. Le Trosne (1728-80), N. -> Baudeau...

  Ocena /

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /2 024

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIZJOLOGIA

  (gr. fysis właściwość, natura, logos słowo),dział -» biologii zajmujący się badaniem czynnościnarządów, tkanek i komórek zwierząt oraz człowieka; f.roślin jest nauką odrębną mającą in. przedmiot badań.

  F. j a k o nauka powstała w XVIII w., zwł. dzięki encyklopedycznymopracowaniom szwajc...

  Ocena /

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /2 501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIZJONOMIKA, flzjognomika

  (gr. fysis natura, gnomemożność poznania), umiejętność poznawania psychiki człowieka (osobowości, charakteru, uczuć) z budowy i wyrazutwarzy oraz całego ciała; także teoria takiej umiejętności.

  F. rozwinięta była już w starożytności (opinie zawodowychfizjonomistów stanowiły podstawę przyjęcia...

  Ocena /

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /2 108

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIZYKA

  (gr. fysis, natura, przyroda), nauka przyr.,o strukturze, rodzajach i własnościach materii oraz jejoddziaływaniach, zmierzająca do wykrycia najogólniejszychprawidłowości zjawisk w aspekcie ilościowym; stanowiteor. podstawę osiągnięć techniki.

  1. D z i e j e - W starożytności, na gruncie filozofii...

  Ocena /

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /8 857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIZYKALIZM

  Neopozytywistyczny program unifikacjinauk przez ich redukcję do fizyki lub radykalna forma materializmuwe współcz. psychologii filoz.; rzadziej - przeciwwstawne—» fenomenalizmowi stanowisko, wg któregoprzedmiotem spostrzeżenia zmysłowego są wyłącznie przedmiotyfiz. i ich własności.

  F. jako program...

  Ocena /

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /4 015

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIZYKI FILOZOFIA

  Dział lub kierunek filozofiinauki, badający ontol. uwarunkowania i poznawczą wartośćteorii fizykalnych bądź analizujący (zwl. środkami log.)ich język, metody, s t r u k t u r ę i dynamikę.

  Początki f.f. sięgają matematycznego przyrodoznawstwa(Galileusz, I. Newton); w pozytywistycznej koncepcji...

  Ocena /

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /6 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLABELLUM

  (łac. wachlarz), rypis (gr. rìpìdìon),osadzony na długim drzewcu wachlarz (wykonywany w starożytnościz pergaminu, papieru lub jedwabiu, później zestrusich lub pawich piór albo metalu), mający znaczeniesymboliczne j a k o oznaka władzy, autorytetu rei. i cywilnego.

  W monumentach asyr., babil., egip. i gr...

  Ocena /

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /1 424

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLACIUS MATTHIAS, Flacjusz z Ilirii, Illyricus

  Właśc.Matej Frankovic, ur. 3 III 1520 w Labinie (hist. Albona wIstrii), zm. 11 III 1575 we Frankfurcie n. Menem, luterańskiteolog polem., historyk.

  Pochodził z chorw. rodziny mieszczańskiej; po studiachw Wenecji i Szwajcarii, przybył 1541 do Niemiec, gdziestał się zwolennikiem poglądów M. Lutra i J...

  Ocena /

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /3 545

  praca w formacie txt

Do góry