awatar

Profil użytkownika Tara

Data rejestracji7 kwietnia 2011 Ostatnio online7 kwietnia 2011, 14:46

Statystyki

51 prac, w tym:

 • 51tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /51 prac/

 • Ocena brak

  Filozofia

   

  Filozofia, nazwa filozofia jest greckim wyrazem powstałym ze złożenia fileo + sophia = miłość + mądrość, co dokładnie oznacza: miłość mądrości. W Grecji jednak wyraz ten oznaczał ogólnie: wiedzę, mądrość, wykształcenie. Obowiązujące do dziś znaczenie słowa filozofia nadał dopiero...

  Ocena /

  Autor /Tara Dodano /07.04.2011 Znaków /930

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Seksizm

   

  Seksizm, opozycyjne traktowanie obu płci wyzwalające tendencje do walki i rywalizacji z osobami płci przeciwnej; dyskryminowanie ludzi ze względu na płeć.

  Ocena /

  Autor /Tara Dodano /07.04.2011 Znaków /178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cywilizacyjne wizje

   

  Cywilizacyjne wizje, pojawiające się w literaturze naukowej koncepcje i prognozy dalszego rozwoju świata. Próby nasiliły się w 2. połowie XX w. Było to związane ze skomplikowaną sytuacją międzynarodową, a także z uświadomieniem sobie globalnych problemów i pojawieniem się nowej techniki...

  Ocena /

  Autor /Tara Dodano /07.04.2011 Znaków /1 025

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Globalizacja gospodarki

   

  Globalizacja gospodarki, tworzenie gospodarki światowej, w której istnieje swobodna możliwość przepływu dóbr, usług oraz czynników wytwórczych. Gospodarcza zależność między krajami widoczna była już w czasie krachu giełdowego w 1929 na Wall Street, kiedy nastąpiło powszechne załamanie. Obecnie...

  Ocena /

  Autor /Tara Dodano /07.04.2011 Znaków /1 697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postmodernizm

   

  Postmodernizm, kierunek w filozofii współczesnej i ruch kulturalny będący reakcją na kulturę nowoczesną. Nazwę postmodernizmu odnosi się także do zjawisk, które wystąpiły w rozwoju kultury i myśli filozoficznej po modernizmie europejskim przełomu XIX i XX w. i które są nawiązaniem do niego oraz...

  Ocena /

  Autor /Tara Dodano /07.04.2011 Znaków /2 540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Feminizm

   

  Feminizm (z łacińskiego femina – kobieta), ruch społeczno-polityczny, którego celem jest walka o pełne równouprawnienie kobiet. Początki feminizmu sięgają rewolucji francuskiej (1789). W 1791 O. de Gonger opubikowała Deklarację praw kobiety i obywatelki, zwracającą uwagę na potrzebę rozwiązania...

  Ocena /

  Autor /Tara Dodano /07.04.2011 Znaków /3 808

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Freud Sigmund

   

  Freud Sigmund (1856-1939), psychiatra wiedeński, który uzupełniając studia przed końcem XIX w. w Paryżu uformował doktrynę psychoanalizy. Z licznych jego prac najogólniejszą teorię zawierają: Vorlesungen zur Einfhrung in die Psychoanalyse i Über Psychoanalyse z 1910. Ważną dla psychoanalizy teorię...

  Ocena /

  Autor /Tara Dodano /07.04.2011 Znaków /3 310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychoanaliza

   

  Psychoanaliza, w szerokim znaczeniu tego słowa koncepcje teoretyczne rozwijające się w filozofii na przestrzeni wieków, mające na celu wyjaśnienie struktury, funkcjonowania i rozwoju osobowości człowieka, także zjawisk społecznych i kulturowych, działaniem nieświadomych (podświadomych) mechanizmów...

  Ocena /

  Autor /Tara Dodano /07.04.2011 Znaków /909

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nacjonalizm

   

  Nacjonalizm (z łacińskiego natio - naród), ideologia i ruch polityczny, a także postawa społeczno-polityczna, podporządkowujące interesy innych narodów interesom własnego. Według tej ideologii wszelkie działania polityczne podejmowane są w celu podniesienia siły własnego narodu, a także oceniane...

  Ocena /

  Autor /Tara Dodano /07.04.2011 Znaków /1 707

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rasizm

   

  Rasizm, doktryna głosząca, że ludzie dzielą się na rasy nie tylko ze względu na cechy somatyczne (budowa ciała, kolor skóry, kształt czaszki), ale i psychiczne. Rasy są nierównej wartości, "wyższe" i "niższe". Mieszanie ras prowadzi do degeneracji ludzkości, upadku cywilizacji i kultur. Wg tego...

  Ocena /

  Autor /Tara Dodano /07.04.2011 Znaków /1 246

  praca w formacie txt

Do góry