awatar

Profil użytkownika Stiv

Data rejestracji15 lipca 2011 Ostatnio online15 lipca 2011, 4:31

Statystyki

35 prac, w tym:

 • 35tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /35 prac/

 • Ocena brak

  Martin Heidegger (1889 - 1976) - Antropologia jako ontologia i gnoseologia

   Struktura „bycia w świecie” - ujęcie fenomenalne     

  Heidegger w swojej fundamentalnej pracy  Sein und Zeit zadawał „pytanie o sens bycia”, ponieważ sądził, że „pojęcie” „bycia” jest najbardziej mroczne, że choć „bycie” jest niedefiniowalne, to właśnie owa niedefiniowalność „wzywa” do poszukiwań...

  Ocena /

  Autor /Stiv Dodano /15.07.2011 Znaków /28 615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Martin Heidegger (1889 - 1976)

   Urodził się w Messkich w Badenii, zmarł we Freiburgu. Studiował scholastykę w Marburgu, gdzie w 1923 roku został profesorem na tamtejszym uniwersytecie. W 1928 roku objął katedrę we Fryburgu po Husserlu.   

  W 1927 roku ukazało się jego fundamentalne dzieło pt.  Sein und Zeit. Pozostawał pod wpływem...

  Ocena /

  Autor /Stiv Dodano /15.07.2011 Znaków /693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nicolai Hartmann (1882 - 1950) - Antropologia

  Człowiek tym wyróżnia się spośród innych istot, że nie żyje tylko teraźniejszością. „Wygląda on tego, co ma nadejść, a nawet może to, w pewnych granicach, wypatrzyć. Nie jest więc pozbawiony <>; i jakakolwiek by ona była ograniczona i zwodnicza, umieszcza go jednak wraz z jego  świadomością ...

  Ocena /

  Autor /Stiv Dodano /15.07.2011 Znaków /13 313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nicolai Hartmann (1882 - 1950) - Gnoseologia

   Hartmann był realistą, co oznacza, że to, co uznał za świat realny, nie jest realne w tym sensie, że nie bytuje samoistnie i dlatego to, co zwiemy poznaniem, nie jest nim. Hartmann nie odróżniał świata od samego tylko myślenia o świecie. Twierdzenie swoje uzasadniał mówiąc,  że człowiek może...

  Ocena /

  Autor /Stiv Dodano /15.07.2011 Znaków /4 966

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nicolai Hartmann (1882 - 1950) - Ontologia

   Postulował „nową ontologię”, „starą ontologię” określając teorię bytu sformułowaną przez Arystotelesa, a uprawianą w rozmaitych odmianach „do końca scholastyki”. Zdaniem Hartmanna charakteryzowała się ona:   

  1) przyjęciem realistycznej koncepcji uniwersaliów interpretowanych jako „celowościowe...

  Ocena /

  Autor /Stiv Dodano /15.07.2011 Znaków /10 028

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nicolai Hartmann (1882 - 1950)

   Urodził się w Rydze, kształcił w Petersburgu, a następnie w Marburgu, gdzie w 1907 roku doktoryzował się u H. Cohena i P. Natorpa. W czasie I wojny światowej służył w wojsku. W 1920 roku został profesorem, obejmując później katedrę po Natorpie w Marburgu. W 1925 roku podjął pracę uniwersytecką w...

  Ocena /

  Autor /Stiv Dodano /15.07.2011 Znaków /1 834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Alfred Whitehead (1861 - 1947) - Gneoseologia

  Whitehead analizując historię nauki, zauważał, że „postęp cywilizacji nie polega na jednolitym przesuwaniu się ku lepszym rzeczom”. Do takiego wniosku można dojść, gdy się zechce pomijać szczegóły, a historię nauki przedstawiać się będzie zbyt ogólnie. „W XVI wieku naszej ery - pisał - rozpadło...

  Ocena /

  Autor /Stiv Dodano /15.07.2011 Znaków /27 854

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Alfred Whitehead (1861 - 1947) - Ontologia

  Znaczącym problemem podejmowanym przez filozofów od czasów Oświecenia (J. Locke) było oddzielanie postrzeżeń istniejących rzeczy od samych rzeczy.  Świat przedstawiano niejako w dwóch wymiarach: istniejącym i poznanym. I. Kant sankcjonował ten problem, proponując przyjęcie istnienia poznawalnego  świata...

  Ocena /

  Autor /Stiv Dodano /15.07.2011 Znaków /3 690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Alfred Whitehead (1861 - 1947)

  Urodził się w Ramsgate w Isle of Thanet (hrabstwo Kent, Anglia), zmarł w Cambridge, w Massachusetts w USA. Studiował matematykę. Był między innymi profesorem w University of London oraz profesorem filozofii w Harvard University USA. Współpracował z B. Russellem przyjmując zgodne z nim realistyczne...

  Ocena /

  Autor /Stiv Dodano /15.07.2011 Znaków /516

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Benedetto Croce (1866 - 1952) - Antropologia

  Croce pisał o sobie: „wyznaję, że nie potrafię odczuwać słodkiej zazdrości, jaką inni, jak mówią, odczuwają wobec tych, których uszczęśliwia ich iluzja religijna, ponieważ - gdy się wkracza na drogę zazdrości i podziwu wobec iluzji - istnieje niebezpieczeństwo, że będzie się musiało z...

  Ocena /

  Autor /Stiv Dodano /15.07.2011 Znaków /5 429

  praca w formacie txt

Do góry