awatar

Profil użytkownika Stachu

Data rejestracji12 sierpnia 2011 Ostatnio online12 sierpnia 2011, 17:48

Statystyki

74 prac, w tym:

 • 74tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /74 prac/

 • Ocena brak

  Techniczne zagadnienia organizacji biura

  Na efekty pracy ludzkiej obok czynników wewnętrznych wpływają czynniki zewnętrzne, natury technicznej. Nie tylko lepsze warunki pracy wpływają na podniesienie wyników tej pracy, ale także dobra jej organizacja ma na efektywność duży wpływ. W tym zakresie dadzą się wyodrębnić trzy...

  Ocena /

  Autor /Stachu Dodano /12.08.2011 Znaków /1 146

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Założenia pracy kancelaryjnej

  Aby mieć jasność co do praktycznego biegu sprawy, należy sporządzić schemat biegu wpływającego dokumentu. Schemat, którego każdy punkt powinien być w drobiazgach rozważony i zamknięty w regulaminie pracy kancelaryjnej.

  1. Przyjęcie wpływu (kto odbiera pocztę w urzędzie?)

  2. Zarejestrowanie wpływu...

  Ocena /

  Autor /Stachu Dodano /12.08.2011 Znaków /2 272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metodyka procesu administrowania - Regulamin pracy organu administracyjnego

  Regulamin pracy organu, jako podstawowy akt kształtujący funkcjonowanie tego organu, powinien określać:

  - zasady ustrojowe organu adm. (wielkość poszczególnych komórek, zasady podległości służbowej)

  - status prawny pracownika organu

  - zakres spraw, w których mogą być wydawane pracownikowi wiążące...

  Ocena /

  Autor /Stachu Dodano /12.08.2011 Znaków /463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metodyka procesu administrowania - Konferencje i zebrania

  Konferencje i zebrania są zwoływane dla różnych celów:

  - mogą one stanowić platformę dyskusji, wyjaśnienia czy uzgadniania poglądów

  - mogą być sposobem popularyzacji czy wyjaśniania pewnych zagadnień

  Osiągnięcie celu konferencji zależy od przygotowania się do niej i od sprawnego jej...

  Ocena /

  Autor /Stachu Dodano /12.08.2011 Znaków /1 343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metodyka procesu administrowania - Podział funkcji wewnątrz organu administracyjnego

  Uznanie podziału pracy w organie adm. za prawidłowy jest to, aby sprawa od podjęcia do jej ostatecznego załatwienia przechodziła przez jak najmniej rąk. Szef kieruje pracą organu adm., odpowiada za styl pracy organu, za efekty pracy, ale nie oznacza to, iż musi sam załatwiać każdą sprawę. Jeśli chodzi...

  Ocena /

  Autor /Stachu Dodano /12.08.2011 Znaków /1 126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metodyka procesu administrowania - Metody badań biegu sprawy

  Nie ma innych możliwości badania prawidłowości biegu spraw, jak tylko obserwacja i analiza praktyki. Punkty wyjścia dla obserwacji i analizy dają odpowiedź na pytania:

  a) czy potrzebna jest istniejąca ilość rejestracji dokonywanych od czasu wpływu do czasu definitywnego załatwienia sprawy

  b) czy...

  Ocena /

  Autor /Stachu Dodano /12.08.2011 Znaków /1 212

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metodyka procesu administrowania - Dokumentacja sprawy

  Dokumentację sprawy prowadzi się dla spraw, które są prowadzone w drodze pisemnej. Typowa sprawa tego rodzaju łączy się z wpływem jakiegoś wniosku do organu adm. i jego załatwieniem po zgromadzeniu w aktach sprawy danych niezbędnych dla jej rozstrzygnięcia. Cały ten tok nazywamy "biegiem sprawy"...

  Ocena /

  Autor /Stachu Dodano /12.08.2011 Znaków /767

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zagadnienia polityki personalnej w administracji - Intensywność pracy i wypoczynku

  Problematyka ta nie jest typowa dla nauki adm. Każda trwale wykonywana praca może być źródłem zmęczenia. Dlatego czasami skrócenie czasu pracy może spowodować większą efektywność wyników. W tej sytuacji nie długość czasu pracy, lecz harmonijna proporcja między rzeczywistym wysiłkiem w pracy a...

  Ocena /

  Autor /Stachu Dodano /12.08.2011 Znaków /1 205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zagadnienia polityki personalnej w administracji - Rutyna administracyjna

  Doświadczenie jest niewątpliwie korzystną cechą nabytą przez pracownika, to jednak może przerodzić się w stan, gdy złe strony zmechanizowania przeważą nad dobrymi, a nazywa się to zrutynizowanie pracownika adm. Rutyna lub przyzwyczajenie osłabia potrzebę i chęć ponoszenia wysiłku umysłowego przy...

  Ocena /

  Autor /Stachu Dodano /12.08.2011 Znaków /1 021

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zagadnienia polityki personalnej w administracji - Układ stosunków wewnętrznych zespołu pracowniczego

  Potrzeba rozważenia tych powiązań społecznych wynika z przyjęcia za prawidłowe stwierdzeń socjologii:

  1. Istnieje zbieżność między odczuciami psychologicznymi pracownika a wydajnością jego pracy.

  2. Istnieje zbieżność między wydajnością pracy a klimatem pracy, w którym tą pracę wykonuje.

  3...

  Ocena /

  Autor /Stachu Dodano /12.08.2011 Znaków /2 388

  praca w formacie txt

Do góry