awatar

Profil użytkownika Sophia

Data rejestracji25 kwietnia 2011 Ostatnio online25 kwietnia 2011, 12:38

Statystyki

49 prac, w tym:

 • 49tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /49 prac/

 • Ocena brak

  Postęp techniczno-organizacyjny w przedsiębiorstwie

   

  Postęp techniczny oznacza zmianę danego poziomu techniki na wyższy, przy jednoczesnym spełnieniu 4 kryteriów: 1. Technicznego – lepsze właściwości techniczno-eksploatacyjne musi charakteryzować nowy poziom techniki; 2. Ekonomicznego – wyższym poziomem techniki jest ten, przy którym łączne nakłady na...

  Ocena /

  Autor /Sophia Dodano /25.04.2011 Znaków /2 874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział pracy w przedsiębiorstwie

   

  Polega na dzieleniu procesu produkcyjnego na wydziały, oddziały, linie produkcyjne i inne.

  Formy podziału: koncentracja, specjalizacja, dywersyfikacji.

  Podział pracy w przedsiębiorstwie kształtuje się pod wpływem innowacji technologicznych, organizacyjnych i społecznych.

  Innowacje technologiczne i...

  Ocena /

  Autor /Sophia Dodano /25.04.2011 Znaków /6 334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedmiot działalności przedsiębiorstwa

   

  Jest to ta dziedzina, która dominuje w gospodarce przedsiębiorstwa i która określa jego ofertę rynkową.

  Przedmiot działalności przedsiębiorstwa jest kryterium według którego dzieli się przedsiębiorstwa na: produkcyjne, handlowe, produkcyjno-handlowe.

  Innym kryterium podziału przedsiębiorstw jest...

  Ocena /

  Autor /Sophia Dodano /25.04.2011 Znaków /3 706

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie strategiczne

   

  Zarządzanie strategiczne - istotą jego jest przewidywanie w perspektywie wieloletniej przyszłych stanów przedsiębiorstwa jak i procesu ewolucji jego funkcji zarządzania.

  Zarządzanie strategiczne charakteryzuje się całościowym, zintegrowanym przewidywaniem przyszłości zastawionym na zwiększenie...

  Ocena /

  Autor /Sophia Dodano /25.04.2011 Znaków /1 112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje zarządzania

   

  Funkcje zarządzania muszą być realizowane na każdym poziomie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Na najwyższym szczeblu struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa największe znaczenia mają funkcje:

   1. Zarządzania strategicznego;

  3. Organizowania;

  Funkcja motywowania i kontroli ma...

  Ocena /

  Autor /Sophia Dodano /25.04.2011 Znaków /1 099

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja i zarządzanie produkcją

   

  W tradycyjnej fabryce materiały większą część czasu czekają na swój proces produkcyjny jako zapas lub produkcja w toku. Wymaga to dużej przestrzeni produkcyjnej związanej z przechowywaniem materiałów jak również z samym procesem produkcyjnym np. taśma produkcyjna wymaga zazwyczaj dużej...

  Ocena /

  Autor /Sophia Dodano /25.04.2011 Znaków /1 457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka systemu Just in time

   

  System "Just in time"

  Powstanie systemu “Just in time” (JIT) związane było z dążeniem przedsiębiorstw do osiągnięcia jak największej elastyczności i szybkości w zaspakajaniu potrzeb potencjalnego klienta. Specjaliści od systemów zarządzania wciąż prowadzą otwartą dyskusję czy pojęcie JIT...

  Ocena /

  Autor /Sophia Dodano /25.04.2011 Znaków /8 143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyfikacja systemów zlecania.

   

  Zlecanie jest podstawowym działaniem wykonywanym w trakcie międzywydziałowego planowania produkcji. Wyróżnić można dwa systemy zleceń: zlecenie według zapasów normatywnych oraz według wzorcowych wyprzedzeń1. Pierwszy z tych systemów polega na podejmowaniu decyzji o zleceniu produkcji na podstawie...

  Ocena /

  Autor /Sophia Dodano /25.04.2011 Znaków /1 013

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ustalenie zadań produkcyjnych

   

  Zadania produkcyjne ujęte są w planie rocznym i dotyczą poszczególnych wyrobów finalnych. Po aktualizacji tychże zadań przedsiębiorstwo przystępuje do ich realizacji w dwojaki sposób, w zależności od tego czy mamy do czynienia z produkcją tzw. „do magazynu” czy „na zamówienie”. Produkcja...

  Ocena /

  Autor /Sophia Dodano /25.04.2011 Znaków /1 224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cele planowania operatywnego.

   

  Podstawowym celem powinno być spełnienie wymagań klienta w związku z zamówionym asortymentem, wielkością i terminem dostawy. Od strony producenta jest to również racjonalne wykorzystanie zdolności produkcyjnych i minimalizacji zapasów. W efekcie chodzi o to, żeby...

  Ocena /

  Autor /Sophia Dodano /25.04.2011 Znaków /2 527

  praca w formacie txt

Do góry