awatar

Profil użytkownika Remigiusz767

Data rejestracji6 stycznia 2012 Ostatnio online6 stycznia 2012, 4:58

Statystyki

50 prac, w tym:

 • 50tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /50 prac/

 • Ocena brak

  Pojęcie, geneza, historia rozwoju i klasyfikacja organizacji międzynarodowych. Pojęcie organizacji międzynarodowej

  ORGANIZACJA MIEDZYNARODOWA, to zrzeszenia państw, bądź teżinnych osób prawnych lub osób fizycznych z różnych krajów, powołane do życia w celu realizacji zadań określonych w statucie. Ponadto organizacje te muszą:

  -składać się, z co najmniej 2 państw lub osób prawnych (fizycznych), pochodzących z 3...

  Ocena /

  Autor /Remigiusz767 Dodano /06.01.2012 Znaków /2 615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie polityki zagranicznej - polityka zagraniczna a polityka wewnętrzna

  Polityka zagraniczna:

  proces formułowania i realizacji celów zewnątrzpaństwowych odzwierciedlających interesy narodu i jego części składowych,

  podmiotowy punkt widzenia – to zbiorczy wyraz postępowania państwa w SM, warunkowany obiektywnymi i subiektywnymi czynnikami,

  przedmiotowy punkt...

  Ocena /

  Autor /Remigiusz767 Dodano /06.01.2012 Znaków /1 138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwa trwale neutralne, neutralne i niezaangażowane

  Państwa trwale neutralne- ich status jest określony ich wolą i wolą społeczności międzynarodowej. W wyniku tego państwa te muszą spełniać określone warunki by uzyskaćstatut państwa trwale neutralnego.

  Prawa i obowiązki:

  -nie może brać udziału w konferencjach zbrojnych(nawet w wojnach...

  Ocena /

  Autor /Remigiusz767 Dodano /06.01.2012 Znaków /2 319

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział państw ze względu na pozycje w SM

  Ze wzgl. na pozycję wyróżniamy:

  Mocarstwa uniwersalne-zdolne do działań w skali globalnej we wszystkich dziedzinach stosunków zewnętrznych, np. USA(ogromne terytorium, ludność, pierwsza potęga militarna).

  Państwo, które w sposób zdecydowany swoimi parametrami przewyższa każde inne państwo i...

  Ocena /

  Autor /Remigiusz767 Dodano /06.01.2012 Znaków /1 261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwo jako uczestnik SM - pojęcie państwa, kwestia suwerenności, powstania i upadku państwa oraz uznania państwa i rządu

  Pojęcie państwa

  Państwo – organizacja terytorialna, zamieszkała przez określoną ludność, posiadająca władzę najwyższą;(terytorium, ludność, rząd).

  Suwerenność:

  cecha przynależna tylko państwu,

  cechą suwerenności jest pierwotność tzn. że rodzi się sama z siebie, jest tworzona...

  Ocena /

  Autor /Remigiusz767 Dodano /06.01.2012 Znaków /3 948

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ czynnika religijnego na SM

  W przeszłości więź religijna odgrywała znaczna rolę w polityce i była zarówno przyczyna naturalnej solidarności (rodzina narodów chrześcijańskich w Europie), jak i konfliktów („święte wojny” między krajami chrześcijańskimi, a muzułmańskimi w średniowieczu oraz miedzy europejskimi protestantami i...

  Ocena /

  Autor /Remigiusz767 Dodano /06.01.2012 Znaków /1 436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ czynnika ekonomicznego na SM

  Potencjał gospodarczy państw zawsze warunkował ich pozycję międzynarodową. W epoce odkryć geograficznych pojawiło się uzależnienie gospodarek poszczególnych państw od stanu i tendencji gospodarki światowej lub regionalnej. Decydujące znaczenie zyskiwały wówczas kolejno: żelazo, węgiel, stal, metale...

  Ocena /

  Autor /Remigiusz767 Dodano /06.01.2012 Znaków /4 536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki wpływające na SM - ich systematyka i rozwój

  Systematyka czynników:

  I wg kryterium czasowego: historyczne, aktualne, potencjalne.

  II wg kryterium przestrzennego: narodowe (lub państwowe), międzynarodowe

  ( pozanarodowe) →podział wg zasięgu terytorialnego: lokalne, regionalne, kontynentalne i globalne.

  III wg kryt. strukturalnego: obiektywne (...

  Ocena /

  Autor /Remigiusz767 Dodano /06.01.2012 Znaków /1 205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczność międzynarodowa i jej rozwój

  Społeczność międzynarodowa- jest zrzeszeniem skupiającym uczestników SM.

  Trzy fazy rozwoju społeczności międzynarodowej:

  I W średniowieczu pod tym pojęciem rozumiano „rodzinę europejskich narodów chrześcijańskich”. Próbowano wtedy nadać temu pojęciu szersze znaczenie. Stanisław ze Skarbomierza...

  Ocena /

  Autor /Remigiusz767 Dodano /06.01.2012 Znaków /2 220

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uczestnicy SM - kwestia podmiotowości politycznomiędzynarodowej i prawnomiędzynarodowej

  Uczestnik SM- to każdy nosiciel jakiejś aktywności, która wpływa na SM pozytywnie lub negatywnie.

  Podmiotowość politycznomiędzynarodowa- to zdolność do świadomego działania międzynarodowego, którego celem jest zaspokojenie własnych potrzeb podmiotu.

  Jej atrybutami są:

  świadomość podmiotu-...

  Ocena /

  Autor /Remigiusz767 Dodano /06.01.2012 Znaków /1 921

  praca w formacie txt

Do góry