awatar

Profil użytkownika Rajmund475

Data rejestracji7 października 2012 Ostatnio online9 października 2012, 4:49

Statystyki

106 prac, w tym:

 • 106tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /106 prac/

 • Ocena brak

  GORKUM

  Męczennicy z G., święci, 19 duchownychkat. głównie z G. (Gorninchen) zamęczonych 9 VII 1572 wfortecy La Brielle (na wyspie Voorne, środk. Holandia)przez kalwińskich powstańców niderl. (tzw. gezowie).

  W czasie powstania gezów przeciwko panowaniu hiszp.w Niderlandach uwięziono 19 duchownych kat., których...

  Ocena /

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /2 380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORGONY

  W religii gr. córki potęg morskich Forkisai Keto, siostrzane potwory z wężami zamiast włosów, o spojrzeniuzmieniającym patrzących w kamień.

  Zarówno Homer (Iliada V 741; Odyseja XI 616), jak iEurypides (Elektra II 460) mówią o jednej g., natomiast uHezjoda (Teogonia 270) wymienione są 3: Steno...

  Ocena /

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /3 121

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORAZD (2)

  Właśc. Pavlik Matthias, ur. 1879, zm. 4 IX1942 w Pradze (?), pierwszy bp Nar. Kościoła w —» Czechosłowacji( I I I ) .

  Po przyjęciu święceń kapł. (w Kościele rzym.--kat.) uczestniczył w rei. ruchu reformistycznym, propagującwśród czes. duchowieństwa potrzebę wprowadzenia językaczes. (lub słowac.)...

  Ocena /

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /1 528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORAZDOWSKI ZYGMUNT ks.

  ur. 1 XI 1845 w Sanoku,zm. 1 I 1920 we Lwowie, działacz r e i . , społ. i charytatywny,zał. —> józefitek.

  Studiował 1864-66 prawo na Uniw. Lwowskim, a nast.teologię w seminarium duch. we Lwowie, gdzie 1871 przyjąłświęcenia kapł.; był wik. i administratorem w kilku parafiachdiec. lwowskiej, potem wik...

  Ocena /

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /3 356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORĄCZKIEWICZ WINCENTY

  ur. 1789 w Krakowie,zm. 4 XI 1858 tamże, organista, kompozytor, pedagog.

  Pochodził z rodziny muzyków krak.; kształcił się pod kierunkiemojca (Dominika), a nast. w Dreźnie i Wiedniu; od1808 był organistą katedry wawelskiej; 1818 został dyr.artystycznym Tow. Przyjaciół Muzyki w Krakowie; od 1820pełnił...

  Ocena /

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /1 716

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORCZAKOW MICHAIŁ IWANOWICZ

  ur. 20 XI 1838 wguberni kostromskiej, zm. 18 VIII 1910 w Petersburgu,p r o t o j e r e j , prawnik i teolog prawosławny.

  Po studiach w seminarium duch. w Kostromie (1851-57)i w Akademii Duch. w Petersburgu (1857-61) został psałterzystącerkwi w Stuttgarcie; równocześnie studiował 1862-64historię i teologię...

  Ocena /

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /2 415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORCZYCKI, Gorczyca GRZEGORZ GERWAZY ks.

  ur.ok. 1665 w Bytomiu, zm. 30 IV 1734 w Krakowie, kompozytor.

  Po studiach w Wiedniu i Pradze, jako doktor filozofiii sztuk wyzwolonych, wstąpił 1691 do seminarium duch. wKrakowie, gdzie 1692 przyjął święcenia k a p ł . ; nast. wykładałpoetykę i retorykę w Akademii Księży Misjonarzy w—> Chełmnie (II)...

  Ocena /

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /4 253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORCZYCZEWSKI JAN ks.

  ur. 9 VI 1751 w Lidzbarku,zm. 8 X 1823 w Poznaniu, pedagog, poeta, tłumacz.

  W1767 wstąpił do jezuitów w Krakowie; j a k o nauczyciel poezjiw kolegium jez. we Wschowie, przeniósł się po kasacie zakonu1775 do Poznania, gdzie przyjął święcenia k a p ł . ; nast.został powołany przez Komisję Edukacji Nar...

  Ocena /

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /1 167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORCZYŃSKI AKWILIN CRL

  Imię chrzestne Michal,ur. 1656, zm. 26 II 1713 w Krakowie, historyk, teolog.

  Do zakonu wstąpił 1675 w Kazimierzu (pod Krakowem);studiował w Rzymie, uzyskując 1680 doktorat teologii;był (1680-91) wykładowcą przedmiotów teol. w studiumzak. w Krakowie; delegowany 1694 do Rzymu w celu zawarciaunii klasztorów...

  Ocena /

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /1 584

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORDON FRANCISZEK CR

  ur. 25 VIII 1860 w Tryszczyniuk. Bydgoszczy, zm. 13 II 1931 w Chicago, polonijnydziałacz kośc. i nar., red. i wydawca.

  Do Stanów Zjedn.wyjechał 1881; teologię studiował w Kolegium Zmartwychwstańcóww Kentucky, a nast. na Gregorianum w Rzymie,gdzie 1886 złożył śluby zak. i 1889 przyjął święcenia k a p...

  Ocena /

  Autor /Rajmund475 Dodano /08.10.2012 Znaków /2 208

  praca w formacie txt

Do góry