awatar

Profil użytkownika Rajmund

Data rejestracji20 października 2011 Ostatnio online20 października 2011, 4:45

Statystyki

58 prac, w tym:

 • 58tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /58 prac/

 • Ocena brak

  KSZTAŁTOWANIE SIĘ DEMOKRACJI SZLACHECKIEJ

  W każdym ustroju istnieją dwa elementy: uprawnienia osoby i sposób sprawowania władzy. W prawie rzymskim na bazie którego ukształtowały się systemy ustrojowe Europy zach. i środkowej rozróżnia się dwa elementy: własność prywatną i władzę publiczną. Ten sposób myślenia nigdy w Europie nie zaginął...

  Ocena /

  Autor /Rajmund Dodano /20.10.2011 Znaków /6 509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kształtowanie się sejmu walnego

  W czasie panowania Zygmunta I utrwaliła się zgodnie z konstytucją Nihil novi pozycja sejmu walnego i ustaliła jego organizacja. Sejm walny składał się z trzech " stanów sejmujących " : króla, senatu i izby poselskiej. W skład senatu wchodzili najwyżsi dostojnicy Kościoła rzymsko-katolickiego, główni...

  Ocena /

  Autor /Rajmund Dodano /20.10.2011 Znaków /5 878

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kształcenie lekarzy w starożytnych Indiach

  Początkowo stan lekarski związany był ściśle z kapłaństwem. W II okresie bramańskim coraz powszechniejszy staje się stan lekarski niezależny od stanu kapłańskiego. Pojawiają się lekarze udzielający porad zawodowo. Lekarze cieszyli się wielkim poważaniem wśród ludu. Najsławniejszymi lekarzami byli...

  Ocena /

  Autor /Rajmund Dodano /20.10.2011 Znaków /1 725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Księstwo warszawskie i jego losy

  W 1806r. wojska napoleońskie dotarły do ziem polskich zaboru pruskiego, w tej sytuacji Polacy zapominając o dramacie legionistów polskich we Włoszech spowodowali powstanie w Wielkopolsce przeciwko Prusakom. W konsekwencji postawy i działania Polaków Napoleon szybciej zajął Warszawę i pomyślnie prowadził...

  Ocena /

  Autor /Rajmund Dodano /20.10.2011 Znaków /10 138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Księstwo Polskie - Małe królestwo wielkich nadziei

  Po upadku Rzeczypospolitej, Polacy związali swe nadzieje na odzyskanie niepodległości z Francją, a dokładniej z osobą Napoleona Bonaparte. W tamtym okresie rewolucyjna Francja była odbierana wrogo na arenie międzynarodowej, zwłaszcza przez zaborców Polski. Po upadku powstania kościuszkowskiego część...

  Ocena /

  Autor /Rajmund Dodano /20.10.2011 Znaków /11 781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ks. Henryk Kaczorowski - ŚWIADECTWA

  Ks. abp Kazimierz Majdański

  (Świadectwo opublikowane w: Ks. Henryk Kaczorowski, Ateneum Kapłańskie, 404 (1976), s. 408-410.)

  Ogromnie pracowity, zadziwił nas jednak we włocławskim więzieniu, gdy od pierwszej chwili znalazł sobie pilne zajęcia. Umieszczono nas (właśnie wspomnianego wieczoru, 7 XI...

  Ocena /

  Autor /Rajmund Dodano /20.10.2011 Znaków /16 609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ks. Henryk Kaczorowski - ŻYCIE I MĘCZEŃSTWO

  Ks. Henryk Kaczorowski

  (1888-1942)

  Sługa Boży ks. Henryk Kaczorowski (1888-1942)

  Henryk Kaczorowski urodził się 10 lipca 1888 r., w Bierzwiennej pow. Koło, jako najstarszy syn Andrzeja i Julii z Wapińskich. Po ukończeniu Szkoły Powszechnej w Kłodawie rozpoczął naukę w gimnazjum w Kaliszu. Bojkot...

  Ocena /

  Autor /Rajmund Dodano /20.10.2011 Znaków /9 113

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzysztof Kolumb - Największa osobowość epoki Odrodzenia w Europie

  Krzysztof Kolumb

  O urodzeniu i pierwszych latach życia Krzysztofa Kolumba istnieją sprzeczne dane. Pewne jest tylko to, że urodził się w połowie XV wieku w genueńskiej prowincji. Przypuszczalne daty jego urodzin wahają się w okresie dwudziestu lat, począwszy od 1435 do 1456 roku. Jako syn rzemieślnika...

  Ocena /

  Autor /Rajmund Dodano /20.10.2011 Znaków /26 372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryzys w Europie Zachodniej w XIV wieku - Wojna stulenia (1337 - 1453)

  Wojna stulenia 1337 - 1453

  Była to wojna pomiędzy Anglią a Francją. Francja dążyła do opanowania leżących na jej terenie resztek dziedzicznych posiadłości angielskiej dynastii Plantagenetów oraz do zagarnięcia bogatej Flandrii, którą Francuzi zagarnęli w 1328 roku. Antyfrancuzki ruch miast...

  Ocena /

  Autor /Rajmund Dodano /20.10.2011 Znaków /4 534

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRYZYS SZLACHECKIEGO PARLAMENTARYZMU, JEGO PRZEJAWY I KONSEKWENCJE W ŻYCIU POLITYCZNYM POLSKI W XVII I XVIII WIEKU

  Od XV w. gdy do władzy doszła szlachta, Polska przeżyła pod jej rządami okres wzrostu do potęgi europejskiej ale i ostateczny kryzys. Parlamentaryzm szlachecki składał się z dwóch izb i króla. Rolę wyższej pełnił senat, czyli dawna rada królewska, niższa izba zwana poselską pochodziła z wyboru...

  Ocena /

  Autor /Rajmund Dodano /20.10.2011 Znaków /9 457

  praca w formacie txt

Do góry